Badem Besleme Programı
Manisa Bölgesi İçin Özel Besleme Programı

Kök Geliştirme

Agronom Root-Grower 1L

100 Litre Su ile 20 Ağacın kök çevresine verilir.

Ön Koruma ve Direnç Attırma (İlk Uygulama ile Aynı Hafta)

Çiçek üzerinde iken, 2000 L Tarala

Agronom Nk-Kükürt 15L

Suda çözülür ağaçların gövde ve yapraklarına iyice ıslanıncaya kadar püskürtülür.

Mart 3. Hafta

Meyve Tutumunda Birinci Uygulama

Yapraktan Uygulama 2000 Litre Traktör Taralına

Agronom 10.30.20 15Kg
Agronom Combi-II 5Kg
Agronom Magnezyum 7L
Naftocine 2L

Varsa Damlamadan Uygulama 1 Ton Su ile Dönüme

Agronom 10.30.20 5Kg
Agronom Combi-II 2Kg
Agronom Magnezyum 2L
Naftocine 0,5L

Nisan İlk Hafta

Meyve Tutumunda İkinci Uygulama

Yapraktan Uygulama 2000 Litre Traktör Taralına

Agronom 10.30.20 15Kg
Agronom Combi-II 5Kg
Agronom Root-Ex 10L

Varsa Damlamadan Uygulama 1 Ton Su ile Dönüme

Agronom 10.30.20 5Kg
Agronom Combi-II 2Kg
Agronom Root-Ex 2L

Mayıs İlk Hafta

Meyve Tutumunda Üçüncü Uygulama

Yapraktan Uygulama 2000 Litre Traktör Taralına

Agronom 10.05.40 15Kg
Agronom Combi-II 5Kg
Agronom Calcium 5L

Varsa Damlamadan Uygulama 1 Ton Su ile Dönüme

Agronom 10.05.40 5Kg
Agronom Combi-II 2Kg
Agronom Calcium 2L

Mayıs İkinci Hafta Ön Koruma

Yapraktan Uygulama 2000 Litre Traktör Taralına

Agronom Nk-Kükürt 15L

2000L Suda çözülür ağaçların gövde ve yapraklarına iyice ıslanıncaya kadar püskürtülür.

NOT: Gübreler İnsektisit, Fungisit, Herbisitler vb. gibi Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) ile beraber kullanıldığında, İlacın ve gübrelerin etkisini arttırmak ve yaprakta yıkanmasını engellemek için, Water pH-WET (yayıcı yapıştırıcı ve pH düzenleyici) kullanılmalıdır. Genel Dozu: 50 cc/100 L, Su pH'sı 7,5 'un üstünde ise 100cc/ 100 L su dozda kullanılması önerilir.

Not: Yukarıdaki besleme programı genel bir öneri olup, Badem veya diğer özel bitkiler için, özel sorunların çözümü ve özel Bahçelere özel uygulamalar için uzmanlarımız özel besleme programları hazırlamaktadırlar. Lütfen özel durumlarda uzmanlarımıza danışınız.

Aydın Bölgesi İçin Özel Besleme Programı

Sonbahar - Kış Uygulaması

Her Ağacın kök çevresine

Agronom Root-Grower 200g
Granül 15.15.15 1Kg

Bu iki ürün alınır Ufuk Tarımda Karışımı yapılır ve bir seferde 1,2 Kg (15.15.15+RG) her ağacın kök çevresine uygulanır.

Mart Sonu - Nisan Başı Bordo Bulamacı Yerine

400 Litre Traktör Taralına

Agronom Professional Cu 10L
Agronom Nk-Kükürt 10L

20 Dönüme yapraklara, özellikle gözlere ve ağaç gövdesine (Köke kadar) püskürtülür.

İlkbahar Toprak Isınıp Bitki Uyanınca İlk Uygulama

Damla-Sulama Boruları döşendiğinde ilk olarak

Nisan Ortası

Dönüme

Water pH Regulatar (pH Düzenleyici) 1L

Mayıs 1.Hafta Dekara

Water pH Regulator 0,5L
Agronom Root-Ex 1L
Agronom 10.30.20 1Kg
Agronom Combi-II 0,25g
Naftocine 0,20L

Aynı Hafta Yapraktan Uygulama Mikrobial Hastalıklara Karşı Koruma

400 Litre Traktör Taralına

Agronom Max-111 5L
Agronom Nk-Kükürt 10L

20 Dönüme yapraktan püskürtülür.

Mayıs 2.Hafta Dekara

Agronom 8.0.8 + %5Zn 1L
Agronom Magnezyum 1L

Mayıs 3.Hafta Dekara

Agronom Root-Ex 1L
Agronom 10.30.20 1Kg
Agronom Combi-II 0,25Kg

Mayıs 4.Hafta Dekara

Agronom Alginex 0,5L
Agronom 20.20.20 1Kg
Agronom Borzin 910 0,25Kg
Agronom Canmag 1L

Haziran 1.Hafta Dekara

Agronom 20.20.20 1Kg
Agronom Ferrix VI 0,25Kg

Aynı Hafta Yapraktan Uygulama Mikrobial Hastalıklara Karşı Koruma

400 Litre Traktör Taralına

Agronom Nk-Kükürt 10L

20 Dönüme yapraktan püskürtülür.

Haziran 2.Hafta Dekara

Water pH Regulator 1L
Agronom 20.20.20 1Kg
Agronom Root-Ex 1L

Haziran 3.Hafta Dekara

Agronom 10.05.40 1Kg
Agronom Max-111 1L

Haziran 4.Hafta Dekara

Water pH Regulator 1L
Agronom 10.05.40 1Kg
Agronom Combi-II 0,25Kg

Temmuz 1.Hafta Dekara

Agronom Root-Ex 1L
Agronom 20.20.20 1Kg
Agronom Combi-II 0,25Kg

Aynı Hafta Yapraktan Uygulama Mikrobial Hastalıklara Karşı Koruma

400 Litre Traktör Taralına

Agronom Nk-Kükürt 10L

20 Dönüme yapraktan püskürtülür.

Temmuz 2.Hafta Dekara

Agronom 20.20.20 1Kg
Agronom Ferrix VI 0,25Kg

Temmuz 3.Hafta Dekara

Water pH Regulator 1L
Agronom 10.05.40 1Kg
Agronom Calcium 1L

Temmuz 4.Hafta Dekara

Water pH Regulator 1L
Agronom 10.05.40 1Kg
Agronom Canmag 1L

Ağustos 1.Hafta Dekara

Agronom Root-Ex 1L
Agronom 20.20.20 1Kg
Agronom Combi-II 0,25Kg

Aynı Hafta Yapraktan Uygulama Mikrobial Hastalıklara Karşı Koruma

400 Litre Traktör Taralına

Agronom Nk-Kükürt 10L

20 Dönüme yapraktan püskürtülür.

Ağustos 2.Hafta Dekara

Water pH Regulator 1L
Agronom 10.05.40 1Kg

Ağustos 3.Hafta Dekara

Agronom 10.05.40 1Kg
Agronom Calcium 1L

Ağustos 4.Hafta Dekara

Water pH Regulator 1L
Agronom 10.05.40 1Kg
Agronom Combi-II 0,5Kg

NOT: Gübreler İnsektisit, Fungisit, Herbisitler vb. gibi Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) ile beraber kullanıldığında, İlacın ve gübrelerin etkisini arttırmak ve yaprakta yıkanmasını engellemek için, Water pH-WET (yayıcı yapıştırıcı ve pH düzenleyici) kullanılmalıdır. Genel Dozu: 50 cc/100 L, Su pH'sı 7,5 'un üstünde ise 100cc/ 100 L su dozda kullanılması önerilir.

Not: Yukarıdaki besleme programı genel bir öneri olup, Badem veya diğer özel bitkiler için, özel sorunların çözümü ve özel Bahçelere özel uygulamalar için uzmanlarımız özel besleme programları hazırlamaktadırlar. Lütfen özel durumlarda uzmanlarımıza danışınız.