MİSYONUMUZ

“sağlıklı insan için önce sağlıklı bitki yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve bu bilincin oluşmasını sağlamak’’.

İnsanoğlunun iki temel besin kaynağı vardır. Hayvansal besinler ve bitkisel besinler. Hayvanlarda bitkilerden beslendiğine göre, sağlıklı nesiller için, besi zincirinin ilk halkası sağlıklı bitki yetiştirmektir. Bitki yetiştiriciliğinde tohumdan hasada, hasattan tabağa kadar her aşamasında emeği, sorumluluğu olan herkes, görevini bu bilinç ve misyonda yerine getirmelidir. Çünkü bu bir toplam kalite işidir ve bir zincirin bütün halkaları sağlam olmazsa zincir en zayıf halkasından kopar ve diğer sağlam halkaların sağlam olmasının bir önemi kalmaz.

Ufuk Tarım Olarak ikinci önemli adım olarak da sosyal sorumluluk çerçevesinde insan besi zincirin diğer halkasında ve tüketim noktasında olan her paydaşta bu bilincin yerleşmesine ve yayılmasına katkı sağlamak için basın yayın faaliyetlerde bulunmaktır. Yayınladığımız ‘Sağlıklı Nesiller için Sağlıklı Tohum’ kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanan makaleler, verilen seminerler, konferanslar, televizyon programları bu faaliyetlerin bir bölümünü teşkil etmektedir.

MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ

Bir bitkinin besi değeri, verimi ve kalitesi onun ulusal/uluslararası pazar değerini/ederini belirlemektedir.

Ufuk Tarım olarak vizyonumuz; ‘Bitkiyi sağlıklı, kaliteli ve verimli yetiştirmek için gerekli bitki besinleri ve koruma ürünleri üretmek, Ülkemizde/Dünyada bitkisel üretimde özel bitki besleme ve ön koruma programları ile bitki üretiminde ve veriminde, üreticilerimize ürettiklerinde, uluslararası rekabette avantaj sağlayacak besi ve pazar değeri oluşturmak. Bunun için; toprağın türüne, bitkinin türüne, bitkinin büyüme dönemine (vegatayson), bitkinin besin alma yoluna ve klima tik farklıklara göre, özel bitki besinleri ve ön koruyucu ürünler üretmektedir.

Ufuk Tarım üretimini denetleyen, Ar-Ge imkânı sağlayan, Akredite Laboratuvarı ile ürettiği gübrelere uluslararası serbest dolaşım sağlayacak analizler yapmakta ve raporlar verebilmektedir. Ayrıca üreticilerle yaptığı özel anlaşmalarla, ürettiği tüm ürünlerin uygulandığı sera/çiftlik imkânları ile biyoetkinlik ve byioyararlılıklarını ölçecek Ar-Ge imkânlarına sahiptir. Laboratuvarında yaptırdığı toprak analizleri ile önce bitkinin besi ihtiyacı tespit edilir, sonra her bitkiye özel bitki besleme programları hazırlanır. Böylece gidilerin optimum kullanımını sağlayarak, aşırı doz ve/veya ihtiyaç dışı gübre kullanımının önüne geçerek, toprakların çoraklaşmasını önleyici katkı sağladığı gibi daha ekonomik girdi planlamaları ile üreticilere mali tasarruf sağlamaktadır.  

Sosyal etkinlerimizin diğer bir konusu, Türkiye’de doğal ekosistemin, buna bağlı olarak nitelikli doğal tohumların ve lezzetlerin korunması hususunda kamuoyu bilgilendirmesi yapmak bir sonraki nesle miras olarak bırakılmasını sağlamaktır.

Bu konuda da panellere katılmak yerel/kırsal alanlarda çalışmalar yaparak doğal-endemik türlerin eko sistemde yaşamalarını ve tarım ekonomisine kazandırılmalarını sağlamak

VİZYONUMUZ
Kurucumuz Hakkında

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halim AYDIN, 1962 yılında, Sarıkamış'ta doğdu. Sarıkamış Lisesi'nde lise tahsilini tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında pestisidler konusunda yüksek lisansını, 1998 yılında metal şelatları (bitki besinleri) konusunda doktorasını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda özel sektörde tarımsal alanda üretim yapan çeşitli şirketlerde üst düzey yöneticilikler yaptı. Bitki beslenmesi, organik tarım ve enerji tarımı konusunda çalışmaları devam etmektedir. Bu konularda araştırmalar yapmakta ve seminerlere katılmaktadır. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı Tarım Şuralarına katılmakta, MÜSİAD (Müstakil Sanayici İşadamları Derneği)'da Gıda ve Tarım Sektörünü üst kurul başkanı olup, uluslararası tarım projelerini yönetmektedir.

Bu konu ile ilgili bakanlıkların (Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) yaptıkları toplantılara katılarak fikir ve projelerini sunmaktadır. Türkiye'nin doğal tohumlarının gıda turizmine ve küresel tarıma sunulması ile ilgili kamuoyu bilgilendirme çalışmaları için televizyon programlarına katılmakta ve çeşitli dergi ve gazetelere röportajlar vermektedir.

Kurucumuz Hakkında