Bize Ulaşın
Buğday

Uygulama Zamanı

Uygulanacak Ürün

Uygulama Dozu

Uygulama Şekli

Tohum kaplamada

Agronom Root-Ex

Agronom ZIN

Naftocine

1 Kg

1 Kg

50 cc

Ürünlerin hepsi 5 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra 1000 kg. (1 ton) tohum üzerine karıştırılarak püskürtülür ve serinde 2 saat bekletilir. 12 saatten fazla nemli olarak bekletilmemelidir. Kaplanmış olan tohumlar tarlaya ekilir.

Kış öncesi bitki 3-4 yapraklı olduğu dönemde (15 Kasım–30 Aralık arası)

Agronom Root-Ex

Agronom Çinko 5

Agronom Water-PH Reg.

250 cc

250 cc

125 cc

Ürünlerin hepsi 50 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra dekara yapraktan püskürtülür.  Bu gübrelere ek olarak  döllenmeyi arttırmak için 50 cc Agronom Bestonik 50 litre su ile dekara yapraktan püskürtülür.

Çiçekten hemen sonra

Agronom Maxwal 12.12.12

250 g

Ürün 50 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra dekara yapraktan püskürtülür. Eğer damla sulama varsa ürünün dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır.

Tane tutumundan hasada kadar

Agronom 4.4.8 veya

Agronom 10.05.40

250 g

250 g

Ürünlerin hepsi 50 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra dekara yapraktan püskürtülür. Eğer damla sulama varsa ürünler dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır.

Not: Verim artışı için her iki uygulamanın birinde Bestonik 50cc/dekar dozunda ilave edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca 20-30 gün aralıklarla  1 Litre /dekar dozunda Agronom Calcium verilmelidir.