Şeker Pancarı Besleme Programı
Yapraktan Besleme Programı

Bitki 4-5 Yapraklı Olunca

Agronom 10.30.20 300g
Agronom Combi-II 150g
Agronom Flamin 200cc

100 Litre suyla dekara yapraktan püskürtülür.

Bir -  İki Gün Sonra Tek Başına

Agronom Surex 500cc
Agronom Proffesional Cu 200cc

100 Litre suyla dekara yapraktan püskürtülür.

Bitki 8-10 Yapraklı Olunca

Agronom 20.20.20 300g
Agronom Borzin-910 300g
Agronom Flamin 200cc

100 Litre suyla dekara yapraktan püskürtülür.

Bitki 15-20 Yapraklı Olunca

Agronom 10.05.40 300g
Agronom Magnezyum 300cc
Agronom Micromix 300cc
Agronom Flamin 200cc

100 Litre suyla dekara yapraktan püskürtülür.

Şekerpancarı Yumru Dönemi Yağmurlamadan Birinci Uygulama

5 KG/dekar Agronom 10.5.40 (Temmuz- ayında sulamada)

1L Agronom SUREX

1L Agronom ROOT-EX

Yağmurlama ile Yapraklara Püskürtülür. (1 Ton Su ile)

Yumru Dönemi İkinci Uygulama

7Kg Agronom 10.5.40 (Ağustos ayı başı veya ortası sulamada)

5L Agronom MAGNEZYUM

1L WATER pH REGULATOR

NOT: Gübreler İnsektisit, Fungisit, Herbisitler vb. gibi Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) ile beraber kullanıldığında, İlacın ve gübrelerin etkisini arttırmak ve yaprakta yıkanmasını engellemek için, Water pH-WET (yayıcı yapıştırıcı ve pH düzenleyici) kullanılmalıdır. Genel Dozu: 50 cc/100 L, Su pH'sı 7,5 'un üstünde ise 100cc/ 100 L su dozda kullanılması önerilir.

Not: Yukarıdaki besleme programı genel bir öneri olup, Şekerpancarı veya diğer özel bitkiler için, özel sorunların çözümü ve özel Tarlalara özel uygulamalar için uzmanlarımız özel besleme programları hazırlamaktadırlar. Lütfen özel durumlarda uzmanlarımıza danışınız.

Yağmurlama ile Besleme Programı

Bitki 4-5 Yapraklı Olunca İlk Uygulama

50-100 Litrelik Su içerisine

Water pH Regulator 200cc
Agronom Root-Ex 250cc
Agronom Çinko-30 200g
Agronom Max-111 350cc

İyice çözülür ve yapraktan 1 Dekara uygulanır. Eğer kullanılacaksa yabancı ot ilacı ile karıştırılarak uygulana bilinir. Bor eksikliği olan yerlerde ve daha düzgün yumru için 150 cc Agronom BOR-5 önerilir. Lastikleşmeyi ortadan kaldırmak için 250 cc de Agronom ROOTGROWER önerilebilir. Damla sulama sistemi varsa Her bir üründen birer litre 1 ton su ile bir dekara olmak üzere damlamadan verilir. Bu uygulama damlamadan en az iki kere yapılır.

Hasada Doğru İkinci Uygulama

50-100 Litrelik Su içerisine

Agronom 10.05.40 350g
Agronom Micromix 200cc
Water pH Regulator 200cc
Naftocine 50cc

İyice çözülür ve yapraktan 1 Dekara uygulanır. Damla sulama sistemi varsa 1 Kg Agronom 10.05.40 ve 1 Litre Agronom Micromix 1 ton su ile bir dekara olmak üzere damlamadan verilir. Bu uygulama damlamadan en az iki kere yapılır.

Not: Her çapadan sonra mümkünse salma sulama ile dekara 1 litre WATER pH REGULATOR ve 1 L Agronom 20.20.20 dekara olmak üzere salma suyuna karıştırılarak uygulanmalıdır.

NOT: Gübreler İnsektisit, Fungisit, Herbisitler vb. gibi Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) ile beraber kullanıldığında, İlacın ve gübrelerin etkisini arttırmak ve yaprakta yıkanmasını engellemek için, Water pH-WET (yayıcı yapıştırıcı ve pH düzenleyici) kullanılmalıdır. Genel Dozu: 50 cc/100 L, Su pH'sı 7,5 'un üstünde ise 100cc/ 100 L su dozda kullanılması önerilir.

Not: Yukarıdaki besleme programı genel bir öneri olup, Şekerpancarı veya diğer özel bitkiler için, özel sorunların çözümü ve özel Tarlalara özel uygulamalar için uzmanlarımız özel besleme programları hazırlamaktadırlar. Lütfen özel durumlarda uzmanlarımıza danışınız.