Dünya nüfusu hızla artması yanında ekilebilir tarım alanlarının sabit olması; dünyada ekonomik olarak zengin olan nüfusun farklı tüketim talepleri, insanların yazın kış ürünlerini, kışın ise yaz ürünlerini tüketme arzusu, bitki üreticilerini ve bilim insanlarını ‘Yeşil Devrimle’ birlikte farklı arayışlara sevk etmiştir. Bu taleplerin karşılanması konusunda mevcut/geleneksel besleme ürünleri olan gübrelerin, toprak düzenleyicilerin hatta sulama programlarının yeterli olmadığı tespit edilmiştir.

Bazı kimyasal bileşiklerin bu hususta çözüm olduğu tespit edilmiştir. Mesela 1970-80’li yıllarda Türkiye de çekirdeksiz üzüm konusunda, boyut, kalite ve randıman açısından, uluslararası pazarda rekabet edilemiyordu ve yakın komşularımızdan/yurtdışından ithal ediliyordu. Oysa çekirdekli üzüm kalitesi oldukça iyi ve iriydi. Çekirdekli üzümün büyük ve randımanlı oluşu, çekirdeğindeki gibberellic acid (Gibberellik Asit) bileşiğinden dolayı olduğu tespit edilince, gibberellik asit çekirdeksiz üzüme uygulandı ve uluslararası kalite ve büyüklükte çekirdeksiz kuru üzüm üretilmesi başarıldı. Bugün Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı olmasını bu bitki gelişim düzenleyicisine borçludur.

Ufuk Tarım olarak ilk ürettiği Bitki Gelişim Düzenleyicisi (BGD) 20 g/L oranında Gibberellik Asit içeren GIBBEST 20 SL’dir. Önemli bir ayrıntı gibberellik asidin birçok izomerinin olması bahse konu etkiyi sağlayan ise GA3 izomerinin olmasıdır. GA3 izomeri sulu ortamda fazla stabil (kararlı) değildir, bu sebepten sıvı gibberellik asit formülasyonları inert ve flash pointi (parlama noktası) yüksek organik solvent (çözücü) karışımlarıyla yapılmaktadır/yapılmalıdır.

Bu durum GA3 sıvı formülasyonlarının 1L’sinin 1Kg’dan daha hafif olması ile anlaşılmaktadır. Sulu ortamda çabuk dekompoze (parçalanması) oluşu bitkilerde rezidü (kalıntı) kalmaması inşa, çevre ve bitki sağlığı açısından faydalı olup 2 yıl raf ömrü olan GA3 içerikli SL formülasyonlarında su kullanılması sakıncalıdır. Çünkü sulu formülasyonların raf ömrü kısa olup kullanımına kadar bozunmaya sebebiyet vermektedir. Yani etki ve kalıntı açısından GA3 içerikli SL(Soluble Liquid in water- Suda çözülebilir Solüsyon) formülasyonları susuz olmalı ancak kullanırken suyla çözerek kullanılmalıdır. Organik solventlerin pahalı olması BGD üreticilerini sulu SL formülasyonlara itebilir bu hususta tketiciler/kullanıcılar dikkatli olmalıdır.

Ufuk Tarımın TURKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)’tan akredite laboratuvarında organik solvent ve GA3 izomer analizlerini HPLC gibi sahip olduğu yüksek hassasiyetli cihazlarda yapılabilmekte, piyasaya doğru ve en kaliteli gibberelik asit BGD’lerini üreticilere/çiftçilere arz etmektedir. Gibberellik asit SL yanında yaptırdığı Ar-Ge ve analiz çalışmaları ile %3,1(w/w) oranında Gibberellik Asit (GA3) içeren GIBBEST 31 SP (Soluble Powder in water-Suda Çözülebilir Toz) formülasyonunu üretmektedir. Ufuk Tarım GIBBEST 31 SP ile ilk kez NPK (Azot, Fosfor, Potas) gübre hammaddelerini katkı olarak kullanması Giberellik Asidin etkisine sinerji kazandırmıştır. GIBBEST 31 SP de gibberellik asit yanında gübre olması tane büyütmesinin yanında içinin doldurulmasını da sağlayarak bitkinin besin değerini yükseltmesini, dengeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamaktadır.

Ayrıca Türkiye de ilk kez tek doz (16 gramlık) süzme poşetlerle ambalajlayarak BGD’nin doz aşımını ve üreticinin muhtemel dozaj hatalarını sıfıra indirgemiş, 16 gram, 640 gram gibi çeşitli tek doz kullanımlık ambalajlarda üreterek bitki üreticisine dozaj tercihi sunmuştur. Bu GIBBEST lerin diğer bir avantajı üzüm gibi salkımlı bitki meyvelerin direk yüzeyine püskürtüldüğü halde herhangi bir şekil arızasına sebebiyet vermeden, kalıntı bırakmadan verim ve kalite artışı sağlamasıdır.

GIBBEST 20 SL ve GIBBEST 31 SP genelde bitkilerde meyve tutumundan sonra kullanılmakta olup, üzüm, kivi ve sırık sera domatesleri gibi salkımlı bitkilerde, meyve büyüklüğünü standart boyuta getirir böylece tanelerin küçük kalmasını önleyerek verimi artırmayı sağlar. Tohumların çabuk çillenmesini ve uyku döneminin (dormansin) kısalmasını, meyve ve sebzelerde bitki boyunun uzamasını ve yeni sürgün vermesini sağlar. Bitkilerde sağlıklı tomurcuk oluşmasını tetikleyerek meyve tane sayısının artmasını, tanelerin irileşmesini sağlar. Yaprak dökülmelerini önler ve meyvelerin olgunlaşmasını hızlandırır. Gibbestleri en ideal kullanma zamanları meyve oluşumunu %10-90 oluncaya kadarki aralıkta, direk meyve -sebze tanelerinin üzerine püskürtülerek kullanılmalıdır. Meyveye değil yaprağa püskürtülürse etkisi azalır zamanı uzar. Yani yavaş ve az etkili olur. Tavsiye edilen dozaj çözeltileri direk meyvelerin üzerine püskürtülmektedir

Bitkisel üretimde verim artışını sağlayan diğer BGD’ler BESTONIK ve NAFTOCINE gibi nitrofenol ve Naphtyıacedig acid (NAA) içeren BGD lerdir. Nitrofenoller (Litrede 2 g Sodium-ortho-nitrophenolate, 3 g Sodium-para-nitrophenolate, 1 g Sodium-5-nitroguaiacolate) bitkilerin döllenme zamanları olan çiçek döneminde kullanılması tavsiye edilen BGD hammaddeleridir. Bu 3 hammaddeyi içeren BESTONIK Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme, çabuk köklenme, kuvvetli ve çabuk gelişim, daha iyi ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen bir (stimulant) bitki geliştiricisidir. Bitkileri çeşitli olumsuz büyüme koşullarına karşı koruyan, bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik kaynaklarının faaliyete geçiren bir bitki gelişim düzenleyicisidir.

Etki şekli: Kolaylıkla emilerek bitki büyümesine geçer ve hücre özsuyu hareketlerini hızlandırır. Böylece bitkinin köklenmesi çabuk ve sağlıklı olur. Bitkiye güç vererek çimlenme, köklenme, gelişme sağlayarak çiçektozu tüplerinin uzamasına ve böylece döllenmeyi kolaylaştırır ve meyve verimini arttırır. Özellikle açık döllenen bitkilerde çiçek tüplerini genişletir döllenmeyi kolaylaştırır. NAFTOCINE; Nitrofenolerle birlikte naphtilasedik asit (NAA) içeren bir bitki gelişim düzenleyicidir.

Meyvelerde, sebzelerde ve çiçek açarak döllenen bütün bitkilerde döl döneminde kullanılarak çiçek tüplerinin genişlemesini ve böylece döl tutumunun artmasında etkilidir. Aynı zamanda çelik ıslatma veya tohum kaplama karışımlarında kullanılarak çeliklerin sağlıklı kök salmasını ve mevcut sebze ve meyvelerin kök gelişimini sağlar. Çiçek saplarını güçlendirerek, çiçeklerin dökülmesini önler ve böylece meyve tutumunu arttırır. NAFTOCINE en önemli tarafı köklendirici bir auxin (NAA) karışımıdır.

Bitkilere uygulandığında hücre büyümesi ve farklılaşması uyarılır, kök oluşumu ve gelişimi hızlanır. Köklerin gelişimine olumlu etkisi sebebiyle bitki daha sağlıklı ve çabuk büyür. Çiçek tohumu ve meyve bağlama daha erken ve düzenli olur. Bunun sonucunda hem verim artar hem de daha muntazam ve kaliteli ürün elde edilir. Bitkilerde meyve tutumunu, verimi ve kaliteyi arttırmasının yanı sıra bir diğer etkisi de meyve dökümünü önlemesidir.

Eğer Agronom 10.30.20 veya Agronom 4.8.4 ve Agronom MAGNESIUM ile birlikte kullanılırsa hem çok hem kaliteli ürün hasad sağlar. Bestoniğin etkisine ilaveten kök geliştirir, yeni kök oluşmasını sağlar, döllenmiş meyve sebzelerin çiçek ve tane dökülmelerini engeller. Bunu için tohum ıslatmada, fide dikiminde, meyve çelikleme de bandırma çözeltisi olarak kullanılır. BESTONIK gibi çiçek öncesi kullanılır, ayrıca meyve tutumu başlangıcında da kullanılmaktadır.

Tohum ıslatma veya çelikleme de AgronomZIN 30 ve Root-EX ile çiçek öncesi Agronom MAX 111 veya Agronom 13.4.4 ile çiçek sonrası Agronom 4.8.4 veya Agronom 10.30.20 ve Agronom COMBI II ile kullanılması tavsiye edilir. GIBBEST 20 SL, BESTONIK ve NAFTOCINE sıvı BGD’ler 100 cc,250 cc, 500 cc, 1L,5L ve 20L ambalajlarda üretilmektedir. Böylece hobi bahçesi üreticisinden büyük çiftlik alanları için en küçüğünden en büyüğüne kadar her türlü ambalaj şekli ile üretim yapılmakta piyasaya arz edilmektedir.

Ufuk Tarım; Tarım ekonomisinde, bitkisel üretimde verimi ve kaliteyi arttırıcı, sağlıklı ve faydalı çözüm üretmeye devam etmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı fuarlarla ve düzenlediği seminerle, radyo televizyon programları ile Tarım Kredi Kooperatifleri gibi önemli paydaşları ile ortak seminerler ve çiftçi/üretici bilgilendirme çalışmaları yapmaya devam edecektir.