Agronom Gübrelerinin Özellikleri ve Önemi

Gübre: verimli, kaliteli ve sağlıklı bitki üretiminin en temel şartıdır. Gıda, sanayi veya süs bitkilerinin besi ve ticari değeri olmazsa pazar değeri olmaz. Gübre bitkide bu özellikleri sağlayan yegâne etmendir. İyi beslenmemiş yani gübrelenmemiş bir bitkinin ulusal veya uluslararası pazarda değeri olmadığı gibi çeşitli bitki hastalıklarına yakalanması da daha sıklıkla mümkün olmakta, böylece bitkisel üretimde ilave girdi maliyetlerini yükseltmekte ve üreticinin rekabet gücünü zayıflatmaktadır.

Bitkisel üretimde verim ve kalite, başlangıçta bitkinin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ile başlamaktadır. Bu ihtiyaçlar genel olarak; bitkinin türüne, bitkinin büyüme (vegetasyon) dönemine, toprağın özelliklerine, bitkisel üretimin (prosesin) metoduna ve üreticinin özel ihtiyaçlarına göre farklılık göstermektedir.

Ufuk Tarım, bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak genel ve özel gübre çeşitleri üretmektedir. Doğru gübre teşhisi ile gereksiz gübre kullanımını önlediği gibi bitkinin ihtiyacına göre özel formüller üretebilme sayesinde Ufuk Tarım müşterilerine kaliteli gübreyi uygun fiyatlara sunmaktadır.

Gübre üretiminde denetim ve kontrol çok maliyetli olmakla birlikte piyasaya doğru gübre sunma hususunda hayati öneme sahiptir. Uluslararası kriterlere yani 17025 standardına uygun Akredite Ufuk Tarım Laboratuvarı sayesinde ürettiği gübrelerin analizini yapmakta ve piyasaya doğru gübre sunabilmekte. 25 yıldır sektörde tecrübeli Ar-Ge kadrosu ile gübre çeşitlerini her geçen gün üretici ihtiyaçlarına göre geliştirmekte ve Türk Tarımına hizmet vermektedir.

1-Bitkinin Türüne göre:

Türkiye’nin fındık, kayısı gibi stratejik ve endemik (yerli) bitkileri, meyve, sebze ve yem bitkileri gibi tarım ekonomisinde çok önemli endüstriyel ve gıda bitkisi çeşitleri vardır. Her bitki sınıfının farklı oranda ve farklı özellikte gübre ihtiyaçları vardır. Ufuk Tarım yaptığı araştırmalarla makro havza planına göre bu çeşitleri 8 ana sınıfta toplamış, her sınıfta birbirine yakın 4 farklı bitki cinsi olmak üzere Türkiye Tarım Ekonomisinin %80’nini teşkil edecek şekilde 40 farklı bitki için ‘Bitki Besleme Reçetesi’ hazırlamış ve özel gübreler ve uygulamalar geliştirmiştir.

2- bitkinin büyüme dönemine göre bitki çeşitleri: 

Genel olarak bitkinin 3 ana dönemi vardır;

1-1 Dal (fide-sürgün)

1-2 Döl (çiçek)

1-3 Bal (meyve)

Bu 3 dönemde bitkilerin farklı gübre ihtiyaçları vardır. Ufuk Tarım ayrıca bitkilerin bu 3 ana büyüme dönemine göre ( vejetasyon) özel gübreler üretmektedir. İlk dönemde azot ağırlıklı, ikinci dönemde fosfor ağırlıklı, üçüncü dönemde potas ağırlıklı gübre üretiyor olup bitkinin fazla ihtiyaçları yanında tali ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak dengeli ve sağlıklı gübre çeşitleri üretmektedir. Çünkü bir insanın iki tane temek besin kaynağı vardır. Hayvansal gıdalar ve bitkisel gıdalar. Hayvanlar da bitkiyle beslendiğine göre sağlıklı insan için önce sağlıklı bitki yetiştirilmedir. Ufuk Tarımın ana sloganı budur.

3- Toprağın özelliklerine göre gübre:

Türkiye tarım toprakları çok çeşitli özelliktedir. Asidik, bazik (alkali, kireçli), killi, tınılı, kumlu ve karışık özelliklerde toprak çeşitleri vardır. Bu toprak üzerinde yetiştirilen bitkinin topraktan kaynaklanan noksanlıklara göre özel ihtiyaçları vardır. Mesela amonyum sülfat gibi asidik karakterli azotlu gübreler vardır, üre ve amonyum nitrat gibi bazik karakterli gübreler vardır. Toprağın özelliklerine göre bu azot türlerini ihtiyaca göre seçerek hem toprağın özelliklerini düzeltip, hem de bitkinin ihtiyacını karşılayacak formulasyonlar üretmektedir. Örneğin, kireçli topraklarda kloroz hastalığı sıklıkla görülmektedir.

Bu topraklarda kullanılacak demir şelatı geniş pH aralığında stabil (kararlı-bozulmayan) olmalıdır. Bu ihtiyaçtan dolayı Ufuk Tarım gübre formülasyonlarında her türlü toprağa dayanaklı ve bitki tarafından kolayca alınabilen gübreler üretmektedir. Bu sebepten düşük dozda yüksek etki elde edilir. Toprak özelliği zaman içerisinde ıslah edilir ve tarım ekonomisine kazandırılmış olur. Bilinçsiz gübreleme ve bilinçsiz üretici toprağı çoraklaştırır. Ufuk Tarım bitki üreticisinin hatalarını ve olası risklerini en aza indirecek gübre üretmektedir. Örneğin, bazik topraklarda bazı makro ve şelatsız mikro besinlerin bitki tarafından kolayca alınamadığı

bilinmektedir. Bu sorunu çözmek için toprağın pH’sını düşürücü özel gübreler üretmektedir. Yine toprağın katyon kapasitesini arttırıcı ve su tutma özelliğini sağlayıcı gübre katkıları üretmektedir.


4- Bitkinin bitkisel üretim (proses) metoduna göre:

Genelde dünyada özelde Türkiye’de 3 ana üretim prosesi vardır. Organik üretim, Euro-GAP ve konvansiyonel (geleneksel). Ufuk Tarım bu 3 ana üretim prosesine de özel gübreler üretmektedir. Ayrıca bu 3 ana prosesinde açık tarlalar, seralar ve topraksız tarım gibi (hidrofonik) gibi uygulamalar mevcut olup, damla sulama, salma sulama, yağmurlama gibi sulama sistemleri vardır. Ufuk Tarım bu üretim proseslerindeki özel ihtiyaçlara ve farklı sulama sistemlerine göre özel gübreler üretmektedir.

Çünkü gübreler bu sulama sistemleriyle verildiğinde birlikte kullanılacak pestisit, bitki gelişim düzenleyicisi ve diğer tarım yardımcıları ile karıştığında çökelti oluşturmayacak sulama sistemlerini tıkamayacak karışabilir ve her türlü uygulama metoduyla uygulanabilir %100 çözünen, klor içermeyen etkili gübreler üretmektedir.

5- Üreticinin temel ihtiyaçlarına göre:

Türkiye’de farklı bölgelerde farklı coğrafik yapıların sebep olduğu çok çeşitli üretici profili vardır. Tepelerde çay yetiştiricisi, dağlarda zeytin yetiştiricisi, ovalarda meyve sebze yetiştiricisi vardır. Bu temel farklılıkların zaman içerisinde üreticilerde bazı farklı geleneklerin oluşmasına sebebiyet vermiştir ve ayrıca sulu tarım ve kuru tarım gibi 2 farklı genel kategorinin de bazı özel uygulamaları ihtiyaç haline getirmiştir.

Örneğin devasa zeytin bölgelerinde kuru tarım yapılmakta olup, henüz sulu tarım veya sera tarımı kadar bir ağaca özen gösterecek gelenek oluşmamıştır. Senede 1 veya 2 defa uygulama yapılabilmektedir. Böyle bitkilerde daha özel, uzun süreli etkili olacak toprakta yıkanmayacak, kireçli topraklarda bitki alımını engellemeyecek spesifik gübrelere ihtiyaç vardır. Ufuk Tarım Agronom gübre serisi ile bu tür ihtiyaçlara cevap verecek çok çeşitli gübreler üretmektedir.

6- Kimyasal, Fiziksel özelliklerine ve ambalaj şekillerine göre gübreler:

Ufuk Tarım Limited Şirketi, Bitkisel üretimde kullanılmakta olan özellikle çağdaş tarım uygulamalarında kullanılan hemen her çeşit gübreyi üretebilmekte veya üretmeyi planlamaktadır. Organik Gübre, Kimyevi Gübre, Organomineral Gübre, Sıvı Gübre, Katı Gübre, Kompoze Gübre Formülasyonları, Jel Gübre, Yavaş Salınımlı Gübre gibi zengin çeşitlikte gübreler üretmektedir. Bu gübrelerden 1-2 si dışında çoğunlukla birbirleri ile çapraz karışımlara müsait olduğu gibi, pestisit ve diğer tarım yardımcı ürünleri ile de kolaylıkla ve sorunsuz olarak karıştırılarak kullanılabilen gübrelerdir.

Çoğunlukla Makro Besin ağırlıklı olup, ikincil besinleri ve şelatlı mikro besinleri bir arada içeren ve diğer bitki koruma ürünleri ile karışabilen çok çeşitli gübreler üretilmektedir. Ayrıca üretici, çiftçilerin, genel uygulama aletleri olan, traktör, sırt pompası, gibi kullanabildiği bütün tarım aletlerinin hacmine göre çeşitli ambalaj şekillerinde gübre üretmektedir. 100 cc den 20 litreye kadar sıvı ambalaj çeşitleri olduğu gibi 2,5 gram tek doz saksı gübresinden 25 kg damlama gübresi ambalajına kadar çok farklı ambalajlarda toz gübreler üretmektedir.

Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına demiş atalarımız. Biz bitkiyi ne derece sağlıklı ve kaliteli gübrelerle beslersek, bitkilerde bizi sağlıklı besler. Bitkisel üretim için, gübre üreticileri bu anlayışla gübre üretirlerse o zaman Ufuk Tarım’ın insanlık için olan hedefi ve vizyonunun en önemli basamağı hayat bulmuş olur.