Tarım bitkisel üretim ve koruma (ilaç), hayvansal üretim ve koruma (İlaç), toprak, sulama ve koruma, gibi birbiri ile ilişkili olan çok büyük bir sektördür. İnsanoğlunun ilk ihtiyacı da, ilk imtihanı da tarımın önemli bir alt sektörü olan gıda üzerine olmuştur. Modern ilim tarihinde ise tarımsal faaliyetler; İnsanoğlunun yaklaşık 10.000 yıl önce (M.Ö. 8.000) yaşamını sürdürmek için, ilk olarak avcılık ve toplayıcılıkla başlayıp, bitkileri ekip biçmekle devam ettirildiği varsayılmaktadır. Yaklaşık M.Ö. 6.000-7.000 yılları civarında Ortadoğu Bölgesi’nde buğday, fasulye, mercimek ve bezelye tarımı bilindiği düşünülmektedir. Sanayi Devrimi’ne kadar tarımın bütün toplumlarda, nüfusun büyük kısmının temel geçim kaynağı olduğu bilinmektedir. Sanayi Devrimi ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarımda gerçekleşen Yeşil Devrim’le birlikte -yüksek verim artışına rağmen- tarımdan geçinen nüfusun oranı hızla azalmış, ancak tarımsal üretim insan beslenmesinin temel kaynağı olmaya devam ede gelmiş, böyle de devam edeceği görülmektedir. Dolayısıyla insanlık için tarımsal üretim ve tarımsal üretimin her bir basamağı (bileşeni), geçmişte olduğu gibi günümüzde de hayati bir önem arz etmektedir.

İnsanoğlunun iki temel gıda kaynağı vardır:

1-Hayvansal gıdalar

2-Bitkisel Gıdalardır.


Hayvanlarda temel olarak bitkilerden beslendiğine göre, bu iki kaynaktan üretilmiş gıdaların sağlıklı ve kaliteli olmaları, bu zincirin birinci ve en temel başlangıç halkası olan bitkisel üretimin sağlıklı ve kaliteli olmasından geçer. Bitkinin sağlıklı, kaliteli, yüksek besi ve ticari değeri olması da; kaliteli ve doğru beslenmesinden geçer. Yani bitkinin besi ihtiyacının doğru tespit edilmesi ve bu ihtiyaca göre bitkinin doğru, sağlıklı ve dengeli beslenmesi gereğidir. Ufuk Tarım bitkisel üretimin temel başlangıcı olan ve besinleri yani gübreleri üretmekte ve insanlığa;

‘Sağlıklı İnsan İçin Önce Sağlıklı Bitki’ hedefi ile hizmet sunmaktadır.trm1

Ufuk Tarım; kuruluşundan bu yana, tarım sektörünün iki ana dalı için özel bitki besinleri yani gübreler ve Bitki Gelişim Düzenleyicileri (BGD) üretmiştir.


I-Gıda (Tarımı) Bitkileri Gübreleri


II-Süs Bitkileri (Tarımı) Gübreleri diğer adı ile Kent Tarımı Gübreleri.


Ufuk Tarım; kurduğu Ar-Ge ile dünyanın son yüz yılını inceleyerek ulusal ve/veya uluslararası bitkisel üretim için gerekli gübre ve tarım yardımcıları konusunda, araştırmalar yapmış, Euro-Gap Tarım, Organik Tarım, Konvansiyonel Tarım, Topraklı/Topraksız Tarım gibi tarımsal prosesleri incelemiş ve her bir uygulama ve proses için özel tarımsal besleme reçeteleri ve gübreler geliştirmiş ve geliştirmeye de devam etmektedir. Yaptığı inovativ bilgilendirme çalışmaları ve akredite laboratuvar denetimleri ile Türkiye Tarımında öncü kuruluş olmuş ve modern tarımın tüm uygulamaların gerekli olan en temel, stratejik ve katma değerli besinlerin ilk üreticisi ve uygulatıcısı olmuştur. Ayrıca Ufuk Tarım; Türkiye Tarımının öncü kuruluşları ile ortak çalışmalar yaparak, geleneksel üretimin noksanlıklarını, arızalarını ve ihtiyaçlarını bizzat yerinde tespit ederek bugün kullanılan yüzlerce farklı üründe öncü ve etkin rol almıştır. Bu tarım üretim çeşitlerinin birkaçını özetleyecek olursak


1-Konvansiyonel Tarım

Daha çok iç, doğu ve Güneydoğu Anadolu da ve kırsal, sulu/susuz bölgelerde yapılan geleneksel tarımdır ve genellikle açık tarlalarda ve büyük/küçük ölçekli arazilerde yapılmaktadır. Sulama yağmurlama, salma sulama ve sulamasız yani yalnız yağmur veya kar suları ile yetinilen tarım uygulamaları.


2-Euro-GAP (Good Agricultural Practice) Tarım

Büyük/küçük ölçekli sulamalı/sulamasız alanlarda, Avrupa birliği kural ve kriterlerine göre yapılan ‘İyi Tarım Uygulamaları’ standardı ile yapılan tarım uygulamaları

Topraklı/Topraksız (Hydroponic) seralarda yapılan iyi tarım uygulamaları


3-ORGANİK TARIM

Daha az ve/veya kontrollü-denetimli gübre, ilaç ve sertifikalı tohum kullanılarak yapılan bitkisel/hayvansal tarım üretimi prosesidir. Organik tarım prosesinde tohumun sertifikalı olma şartı vardır ama tohumun doğal, hibrid (melez) veya Genetiği değiştirilmiş Organizma (GDO) olması/olmaması konusunda bir zorunluluk yoktur. Bu sebepten Türkiye’de bulunan zengin doğal tohum çeşitliliği diğer ülkelere göre Organik Tarım dan da daha önemli bir katma değer sunmaktadır. Bu sebepten Ülkemizde doğal tohumla yapılan Organik tarım ürünleri daha katma değerli sağlıklı ve lezzetlidir. Bu durumun ülkemiz Tarım Ekonomisinde katma değere dönüşmesi için Ufuk Tarımın Türkiye Tarımı için aşağıdaki modeli önermektedir.


Konvansiyonel ve Fonksiyonel Tarım Modeli


Euro-GAP ve Geleneksel Metotlarla, hibrid vs. tohum, kimyevi gübre ve Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) kullanılarak yapılan tarımla üretilen ürünler Konvansiyonel Ürünler adı altında, Organik Tarım ve doğal tohum la üretilen ürünlere de Fonksiyonel Tarım Ürünleri şeklinde sertifikalandırılarak Pazar sunulmalıdır. Şöyle ki Amerika’da büyük arazilerde hibrit tohumla yapılan bir organik domatesle, Türkiye’de Kütahya’nın Hisar ilçesinde Hisar Domatesi ile yapılan organik ürünün aynı pazarda hiçbir zaman rekabet edemeyeceği açıktır. Oysa lezzet ve kalite ileri sürülerek yapılan bir sertifikalandırma ile ancak Hisar Domatesinin katma değeri anlaşılacaktır. Buda fiyata yansıyacaktır. Ancak bu şartlarda hisar domatesi, herhangi bir tohumla yapılan bir organik domates ile rekabet edebilir ve o zaman bizim fonksiyonel ürünler tarımsal ekonomiye ilave bir katkı sağlayabilir. Bu durumda tohuma dayalı bir sertifikalandırma, üretme ve pazarlama modeli geliştirilmelidir. Bu model Havza Modeli ile oldukça uyumlu bir şekilde planlanabilir. Örneğin Kelkit Havzasında fonksiyonel tarım teşvik edilirken, yeni açılacak tarım arazilerinde ve GAP’ta konvansiyonel tarım teşvik edile bilinir. Konya ovasında KOP sulama projesi ve geniş arazi yapısı ile konvansiyonel tarım planlanırken, Isparta-Kayseri gibi küçük arazi ve zengin bio çeşitliliğe sahip havzalarda Fonksiyonel Tarım yapılmalıdır. Bu hem bio çeşitliliğin korunması, lezzet kaybının önlenmesi, Pazar çeşitliliğinin ve kırsal kalkınmanın sağlanması açısından çok önemli bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz. Fonksiyonel ürünlerin 20 milyar dolarlık bir ekonomik potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. Demek ki dünyada fonksiyonel ürünlere büyük eğilim ve talep var. Yani Türkiye bu havza modeli ile iki farklı tarım yapılandırılmasına gidebilir. Konvansiyonel Tarım ve Fonksiyonel Tarım


Ufuk Tarım her türlü üretim metoduna göre özel uygulamalar geliştirmiş ve ürün zenginliği ile tarım ekonomisine kalite verim ve katma değer sağlamıştır, sağlamaya da devam etmektedir.

Süs Bitkileri, Kent tarımı

Çiçek insanoğlunun hoş ve süslü dünyası, dert ortağı, bazen neşesi, bazen sırdaşı; başının tacı derdinin ilacı, hayal dünyası, en güzel günde hediyesi, en zor zamanda tesellisidir. Kadim bir dosttur. İnsan ondan uzak kalamaz, mahremi olan yatak odasının bile başköşesini ona ayırır. Onu görünce okşamadan koklamadan duramaz, sevgini paylaşır. İfade edemediği duygularının tercümanıdır bir demet gül.

İşte insanoğlunu, bu denli ihtiyacı olan bitkiden uzak tutmak imkânsızdır. Günümüz dünyasında nüfusun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Özellikle tarımdan gelen bir toplum olan Türk toplumu kentlere ve metropollere taşındığında bu ihtiyacını, yazlığında, terasında, balkonunda veya evinin içerisinde sürdürmektedir. Hatta köyünde yetiştirdiği bazı özel lezzetleri veya renkleri balkonunun bir köşesinde yetiştirerek hasret gidermektedir. Ancak, büyükşehirle de ve kentlerde yaşayan büyük bir nüfus tarımla özellikle süs bitkileri hatta gıda bitkileri yetiştirme arzusundalar. Ancak bitki besleme hususunda gerekli bilgi ve donanıma sahip değiller. En amatöründen tutun en profesyoneline kadar bir arayış içerisindeler. Bu insanların imdadına yetişmek gerekmektedir. Artık kentlerde tarım yapmak isteyen gönüllülerin bu kutsal faaliyetlerini önemseyip KENT TARIMI KONSEP’ tine göre besleme reçeteleri ve ürün desenleri üretmek gerekmektedir. Böyle bir proje kentleri daha renkli, çevreyi daha zevkli ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getirecektir. Bu konuda Kent Tarımı Gönüllülerini rahatlatacak bir çözüm ürettik. İster iç mekan süs bitkileri, ister dış mekan süs bitkileri, ister organik tarım, ister doğal ekolojik tarım ürünleri yetiştirin, size özel ürünler üretiyoruz. Ufuk Tarım Olarak Dünya’da ilk kez ve Tek Doz, Süzme Poşet Saksı gübresi ürettik. Her türlü kullanıcının kolaylıkla kullanabileceği, kullanıcının hata yapmayacağı her türlü besini bir arada ve dengeli bir oranda içeren iç mekân süs bitkisi besinleri. Bu seri devam edecek. Daha sonra bitki Bakım Çantası çıkaracağız. Çantanızı açtığınızda içerisinde bitkinizi beslerken ihtiyacınız olan birçok araç-gereci bir arada bulacaksınız. Neler mi: Süzme poşet bitki besinleri, makas, sprey, eldiven, çapa vs. Çantanızı açacak bitkinizi besleyeceksiniz.

Yapılaşmanın hızla arttığı şehirlerde yeşil alanlar gitgide azalmaktadır. Bu durum en önemli sorun olan hava kirliliğini ve çevre estetiğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Modern bir şehir görüntüsü ancak planlı bir yapılaşma ile sağlanabilir. Planlı yapılaşmada yine estetik ve sağlık açısından yeşil alanlar (ağaç, çim, çiçekler vs.) çok önemli bir yer tutar.

Planlama mükemmel olsa bile bakımsız bir yeşil alan sağlık açısından bir yararı olmayacağı gibi; modern ve bakımlı bir şehir estetiği de arz etmez. Bu yüzden zaten gitgide azalan yeşil alanların iyi korunması ve periyodik bakımlarının iyi yapılması gerekir.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi hızlı yapılaşmanın olduğu ve sanayi ile iç içe olan şehirlerimiz

Devlet erkânı ve ülke prestijinin sembolü olmakla birlikte, daha fazla uluslararası dolaşan önemli insanların ve turistlerin gezi alanlarını teşkil etmektedirler. Dolayısıyla klasik ve geleneksel gübrelerle ve metotlarla artık eskisi gibi olumlu ve ekonomik sonuç alınmamaktadır ve modern ve güzel bir çevre elde edilememektedir. Tarafımızca yeni, daha teknik ve bilimsel bir anlayışı ile yapılan araştırmalarla bu konuda çok önemli bilgiler, ürünler ve uygulama metotları hazırladı. Teraslarda, hobi bahçelerinde, balkonlarda, ofislerde yetiştirilecek bitkileri kolayca besleyecek, sağlıklı ve neşeli bitkiler elde edeceğiniz çok çeşitli süs bitkisi gübrelerimiz ile dünyanızı renklendirme ve neşelendirme arzusundayız. Her türlü duvar bitkileri, saray bitkileri, sezonluk- çok yıllık vs. tüm bitki çeşitleri için özel bitki gübreleri, özel reçeteler hazırladık.

Biz onları sağlıklı beslersek onlar da hayatımızı ve dünyamızı renklendirmeye devam ederler.