Bestwet ilaç ve gübre çözeltisi hazırlama sularına konan ve çözeltinin yapraklara homojen olarak yayılmasını ve tutunmasını sağlayan Alkylarylpolyglycolether bir preparattır. İlacın ve gübrenin etkinliğini sağlar.

Bestwet, yayıcı ve yapıştırıcı olup, zirai mücadele ilaçları bitki gelişim düzenleyicileri ve yapraktan uygulanan gübreler ile karıştırılarak kullanılır. Bestwet bitki yüzeylerinde daha iyi dağılım ve yapışma sağlayarak birlikte kullanılan ilaç ve gübrelerin etkinliğini artırır. Bestwet Uygulama sonrası ilaçlama aletlerinin temizlenmesinde kullanılır.

Kullanım Çizelgesi
Kullanım Alanı Dozu

Böcek, mantar, ve yabancı ot ilaçları ile

30 ml/ 100 Litre su
Yaprak gübreleri ile birlikte

25 ml/ 100 Litre su

Islanması güç bitkilerde

40 ml/ 100 Litre su

Yabancı ot ilaçları ile

30-50 ml/ 100 Litre su

Kültür bitkilerinde

10-20 ml/ 100 Litre su

İlaçlama aketleri temizlenmesinde

10-20 ml/ 100 Litre su