İlaçlama suları ve toprakta pH ayarlayıcı, sertlik giderici. Toprağa bağlı besinlerin bitkilerce alınmasını kolaylaştırıcı solüsyon.

Water pH Regulator içerdiği çeşitli anyonlarla alkali sularda ve topraklardaki kireci tutarak ortamın pH’ını düzenler. Böylece yüksek pH’da bitkinin alamadığı bütün besinlerin bitki tarafından kolayca absorplanmasını sağlar. Böylece ortamın pH’ını 5-6 düzeyine çekerek topraktaki bağlı besinlerin bitki tarafından kolayca alınımını sağlar. İlaçlama sularına katıldığında da yine suyun pH’ını düşürerek ilaçların etkisini arttırır. İlaçların dekompoze olmalarını engeller. Bazı kök ve sap hastalıklarına karşı bitkinin direncini arttırmak. Toprağın pH dengesini ayarlamak ve tuzluluğu giderir. Water pH Regulator tüm yaprak gübreleri ve tarım ilaçları ile birlikte kullanılabilir ve kullanıldığında tüm ilaç ve yaprak gübrelerinin etki süresini ve etki gücünü arttırır.

İlaç veya gübreler genelde kuyu suları ile hazırlanır. Kuyu suları genelde pH’ı yüksek sular hazırlanan ilaç ve gübrelerde istenmeyen değişimlere yol açabilir. Yüksek pH’lı sularda hazırlanan ilaçların bozulum süresi hızlanır ve etki süresi kısalır. Bu durumu ortadan kaldırmak için suların pH’ının ayarlanması gereklidir. Water pH Regulator bu sorunları çözer daha iyi netice alınmasını sağlar. Water pH Regulator atılan ilaçların daha uzun etki süresinin olması gübrelerin daha kolay alınması ve verim için gereklidir. Water pH Regulator bu sorunları çözer verim alınmasını sağlar.

İlaç çözeltisi hazırlamada suyu yumuşatır. Çözülmeyi artırır. Suyun sertliğini giderir. Alkali suların pH’sını ayarlar. İlaçların daha uzun süre etki etmesini sağlar. Damlama borularının tıkanmasını önler, tıkanmış boruların açılmasını sağlar.

Kullanım Çizelgesi
Kullanım Alanı Uygulama Zamanı ve Şekli Dozu

Tüm Bitkiler

Toprakta veya suda pH problemlerinin görüldüğü her dönemde kullanılır.

Topraktan: 1-3 Litre/ dekar

Yapraktan: 25-50 g/ 100 Litre su