Çilek Besleme Programı

NOT: Aşağıdaki uygulamalar ideal bir çilek besleme programı açısından birbirini tamamlar ve en yüksek verim alınır. Ancak bazı coğrafi koşullar bazen teknolojik koşullar bazen de mali imkânlar yeterli olmaya bilir, o zaman bu uygulamalardan, uygulama zamanına bağlı kalarak bir veya birden fazla uygulama tercih edilebilir. Yine de belli oranlarda verim alınır.

Uygulama Zamanı Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu Uygulama Şekli
Sonbahar veya kış sonu Agronom Fall 5 Kg Çilek tarlalarına hasattan sonra dekara serpilir.
Fidelere uygulama Agronom Root-Ex

Agronom ZIN

Naftocine
100 cc

100 cc

25 cc
Ürünlerin hepsi 100 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür. İmkan varsa, damlamadan her üründen 1L/Kg (100 cc Naftocine) bir ton su ile bir dönüme verilir.
İlkbahar Agronom Root-Ex

Agronom 13.04.04

( veya Agronom Max 111)

Agronom Çinko 5

Water pH Regulator
250 cc

250 cc

250 cc

100 cc
Ürünlerin hepsi 100 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür. İmkan varsa, damlamadan her üründen 1L/Kg bir ton su ile bir dönüme verilir.
Çiçek sonrası Agronom Bor 5

Agronom 4.8.4

Agronom Micromix

Agronom Magnezyum

Naftocine
250 cc

250 cc

250 cc

100 cc

25 cc
Ürünlerin hepsi 100 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür. İmkan varsa, damlamadan her üründen 1L/Kg (100 cc Naftocine, 500 cc Magnesium, 100 cc Bor-5) bir ton su ile bir dönüme verilir.
Çilek tutumundan sonra Agronom 10.05.40

Agronom Root-ex

Agronom Calcium

Agronom Combi II
250 g

250 cc

200 cc

50 g
Ürünlerin hepsi 100 Litre suda iyice karıştırıldıktan sonra yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür. İmkan varsa, damlamadan her üründen 1L/Kg (500 cc Calcium, 200 gram COMBI II) bir ton su ile bir dönüme verilir.