Bize Ulaşın
Zeytin

Not: Bu beş uygulama ideal bir zeytin besleme programı açısından birbirini tamamlar ve en yüksek verim alınır. Ancak bazı coğrafi koşullar bazen teknolojik koşullar bazen de mali imkanlar yeterli olmaya bilir, o zaman bu uygulamalardan, uygulama zamanına bağlı kalarak bir veya birden fazla uygulama tercih edilebilir. Yine de belli oranlarda verim alınır.  Bal dönemi uzun olan ağaçlarda bal uygulaması 15-20 gün ara ile tekrar uygulanabilir.

Uygulama Zamanı Uygulanacak Ürün Uygulama Dozu Uygulama Şekli
Sonbahar veya kış sonu Agronom Fall 500 g- 1 Kg Zeytin ağaçlarının kök çevresine  (yaklaşık yaprak izdüşümüne) serpilir.
Çelikleme Agronom Root- Ex

Agronom Zin

Naftocine
100 cc

100 g

25 cc
Ürünler 10 L su içerisinde çözülür. Çelikler 10 saniye bu çözeltide bekletilir 10 saniye dışarıda serinde bekletilir sonra yerlerine dikilir.
İlkbahar (Mart sonu nisan başı) Agronom Root-Ex

Agronom 13.04.04 veya

Agronom Max 111

Agronom Çinko 5

Water pH Regulator
250 cc

250 cc

 

250 cc

100 cc
Ürünler 50 Litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür.  Eğer damla sulama varsa ürünler dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır.
Çiçek sonrası Agronom Root-Ex

Agronom 4.8.4

Agronom Micromix

Agronom Magnesium
250 cc

250 cc

250 cc

100 cc
Ürünler 50 Litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür.  Eğer damla sulama varsa ürünler dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır.
Zeytin tutumundan sonra Agronom 10.05.40

Agronom Root-Ex

Agronom Calcium

Agronom Combi II
25 cc

25 cc

25 cc

25 cc

0,5 cc
Ürünler 50 Litre su içerisinde karıştırılarak, yapraklar ıslatılıncaya kadar (yaklaşık bir dönüme) püskürtülür, imkan yoksa kök çevrelerine 5-10 litre dökülür.  Eğer damla sulama varsa ürünler dozu 4 katı olarak 1000 Litre su içerisinde çözülerek dönüme damlamadan uygulanır. Bal dönemi uzun olan meyvelerde bal uygulaması 15-20 gün ara ile tekrar uygulama yapılabilir.