Organik maddenin kuru ya da yaş şekilde parçalanması ile atomik absorbsiyon spektrometresi ile çinko analizi yapılmaktadır. Demir dışı metallere bakıldığı zaman bakırdan sonra en çok kullanılmakta olan metal çinkodur. Bakır, çinko ve alüminyum metalleri demir ve çeliğin korozyon karşısında direnci yükseltmek için döküm sanayisinde kullanılmakta olan pirinç ve diğer alaşımların yapımında kullanılır.

Çinko aynı şekilde çatım kaplama malzemelerinin üretiminde ve çinko oksit olarak lastik sanayisinde kullanılmaktadır. Çinko ağırlıklı olarak bakıldığı zaman galvaniz üretiminde, pirinç üretiminde, döküm faaliyetleri ve çinko oksit üretiminde kullanılır. Ekotoksik etkileri bulunan bir metal olduğu için çinko yapı ve inşaat sektöründe sınırlı olarak kullanılmaktadır. Alüminyum, magnezyum ve de plastikler özellikle otomotiv sektöründe kullanım alanı bulmaktadır.

Antik dönemlere bakıldığı zaman Romalılar ve Çinliler tarafından çinko pirinç yapımında kullanılmaktaydı. Romanya’da çıkarılmış olan çok eski bir arkeolojik yapı ise en eski çinko kalıntılarındandır. Günümüzde ise kimyasal açıdan aktif bir madde olması ve diğer metallerle alaşım yapabilmesi açısından çinko çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Kuvvetli şekilde elektropozitif etkisi özelliği vardır. Demirçelik ürünlerin aşınmaya arşı korunmasında da kullanılmaktadır.

Çinko Analizi Nedir?

Ağır metal analizleri içinde bulunmakta olan çinkonun Ufuk Tarım laboratuarlarında analizi yapılmaktadır. Günümüzde çinko gıda ve kozmetik alanında sıkça karşılaşılan elementlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de çinko analizi yapılabilir. Çinko analizi nedir? Sorusunun yanıtı olarak ise maddedeki çinkonun varlığının tespiti söz konusudur. Ülkemizde üretilmekte olan sülfürlü cevherlerin metalden ayrılma imkanı bulunmamaktadır. Bu yüzden zenginleştirilmiş olan çinko cevherleri ya da konsantreleri ihraç edilmektedir.

İnorganik bir bileşen olarak çinko suda ve besinlerde bulunmaktadır. Hemen hemen her türlü çinko içermekte olan malzemenin sülfürik asitle işlenmesiyle üretilmektedir. Spesifik reaksiyonlar metalin sulu olan sülfürik asitle olan reaksiyonunu içermektedir. Farmasötik kalştedeki çinko sülfat yüksek saflıktaki çinko sülfürik asitle işlemesiyle üretilmektedir. Sulu olan çözeltide tüm çinko sülfat formları da aynı şekilde davranmaktadır. Bu sulu çözeltiler metal aquo kompleksinin iyonlarından oluşmaktadır.

Çinko analizinin yapılması çinko varlığının ne denli ve hangi ağırlıkta maddenin içinde bulunup bulunmadığını göstermektedir. Çinko analizi ile normal ya da anormal olarak devam eden süreç hakkında bilgi alınmaktadır. Birçok alan ve sektörde kullanımının mümkün olduğu çinko analiz sırasında varlığını ispatlamaktadır. Çinko varlığının tespiti de buna göre yapılması gerekenler hakkında yol gösterici olmaktadır. İnorganik yapıdaki çinko suda ve alkolde çözünmemektedir. Asit ve alkalilerde çözünmektedir.

Çinko Analizi Ne İşe Yarar?

Birçok alanda kullanımı bulunmakta olan çinko beyaz görünümde ve kokusuz olarak bilinmektedir. Isındığı zaman sarıya dönüşerek soğuduğu zaman da doğal görünüme kavuşmaktadır. Su ve etil alkolde çözünmemekteyken asestik asit ve amonyakta çözünmektedir. Kauçuk endüstrisinde, dişçilikte ve merhem ya da tozların hazırlanmasında kullanılmaktadır. Seramik pigmentleri üretimi ve cam hamuru ve tarım sektöründe de kullanılmaktadır.

Elementlerin periyodik tablosuna bakıldığında geçiş elementleri grubunda yer almaktadır. Düşük kaynama özelliği ile dikkat çekmektedir. Bu da metal üretimi konusunda oldukça önemli belirleyici bir durumdur. Dökülmüş halde kırılgan ve serttir. 120 derecede şekillendirilmektedir. Elektrokimyasal potansiyel dizisinde ise demirden daha negatif bir değerdedir. Çinko anot olarak katodik korozyon korumada önemli bir kullanımdır. Galvanizleme  bu uygulamalardan biridir. Yerkabuğunda en çok bulunmakta olan elementler arasında 23. Sırada yer alan çinkodur. En çok kullanılmakta olan cevheri ise sfalerittir ve yaklaşık olarak %10 demir içermektedir.

Bu bakımdan çinko analizi ne işe yarar? sorusu için çinkonun varlığı ve yoğunluğunun tespit edilmesi önem arz eder. Çinko bileşiklerinde +2 değerlikli olarak bulunmakta ve oluşturduğu bileşiklerde genellikle iyonik bağ yapmaktadır. Amonyak, amin, siyanür ve halojen iyonlarıyla kompleks bileşikler meydana getirmektedir. Mineral asitlerinde ise H2 çıkışıyla çözünmektedir. Ancak nitrik asidinde ise NOx çıkışı olmaktadır. Bu yüzden çinko özellikle toz haliyle etkili bir indirgeyicidir.

Normal sıcaklıkta havada bırakılan metalin yüzeyinde oluşan koruyucu tabaka ile bu sıcaklık halojenlere bile dayanıklı halde olmaktadır. HCI gazı çinkoyu çok çabuk şekilde korozyona uğratmaktadır. Toz olan çinkonun reaksiyona girme kabiliyeti fazlaysa yanıcı halde olmamaktadır. Yüksek sıcaklıkta ise oksijen, kükürt ve klor gibi elementlerle çok çabuk şekilde reaksiyona girmektedir. Cıva ile sert bir amalgam meydana getirmektedir. Klorür ve sülfat tuzları yüksek miktarda çözünebilmektedir. Ancak çinko, slikat, oksit, fosfat ve organik kompleksler su da ya hiç çözünmez ya d çok az çözünürler.

Bileşikleri içinde çinko oksidin teknik ve de ekonomik değeri bulunmaktadır. Organik bileşikleri içinde çinko sabunu en önemli görülen kullanıma sahip olmaktadır. Çinkonun kendine has olan özelliği ve diğer bileşenlerle olan durumu da göz önünde alındığı zaman çinko analizinin yapılması gerekli bir durumda olmaktadır. Bu nedenle çinko analizi yapımı önemli bir yere sahiptir.

Çinko Analizi Neden Yapılır?

Çinko dünyadaki yıllık kullanım miktarı açısından demir, bakır ve alüminyumdan sonra gelmektedir. Çinko korozyondan korunmak amacıyla, çelik gibi diğer metallerin galvanize edilmesinde, nikelli gümüş, pirinç, alman gümüşü, değişik lehimler gibi alaşımların yapımında da kullanılmaktadır. Çinko analizi neden yapılır? Sorusunun yanıtı olarak da çinkonun varlığının ve maddelerle olan etkileşiminin açığa çıkarılması durumu yer almaktadır. Bu nedenle çinkonun özelliği ve diğer bileşenlerle olan ilişkisi açısından analizi yapılmaktadır.

Genellikle ise otomotiv endüstrisinde  ve döküm kalıplarında, pillerin gövdelerinin yapımında da kullanılmaktadır. Çinko oksit sulu boyalarda, beyaz pigmen şeklinde ve lastik sanayisinde aktivatör olarak kullanılmaktadır. Çinko sülfür karanlıkta parlamakta olan pigment olarak saatlerin yelkovan ve akreplerinde de kullanılmaktadır. Çinko metil ise pek çok organik madde sentezinde kullanılır. Birçok alanda kullanımı bulunan çinko her açıdan değerlendirilmektedir. Özellikle çinko analizi aşamasında oldukça önem verilir.

Çinko Analizi Fiyatları

Çinko analizi fiyatları konusunda analizin türü, istenen özellik ve kullanılacak olan malzemeler ya da cihazlar etkili olmaktadır. Bu nedenle firmalar tarafından sunulmakta olan belirli fiyatlar vardır. Firma olarak kişiler tarafından istenen ve analizi yapılması beklenen elementler ya da durumlar öncesinde kişilerle iletişim kurulmaktadır. Bu iletişimde tüm her şey detaylı şekilde anlatılarak verilecek olan hizmet ve yapılacaklar olanlar aktarılmaktadır. Laboratuar hizmeti kapsamında yapılan analizde belirli ve net fiyat verilmeden önce kişilerle iletişim kurulmaktadır. Bu şekilde fiyat öğrenilmiş olmaktadır.

Suda Çinko Analizi

Hem sağlıksal hem de çevresel açıdan bakıldığı zaman belki de en önemli konular ve analizlerden biridir. Çünkü sularda bulunmakta olan bazı elementler suyun özelliğini, tadını değiştirebileceği gibi buna ek olarak sudan alınan verimi de etkilemektedir. Çinko genellikle galvanizli borulardan suya geçmektedir. Sağlıksal açıdan bakıldığı zaman çinkonun insan vücudunda bulunması gerekse de çok fazla olması durumunda korozyon olayı hızlanmaktadır.

Bu nedenle bunun dengede kalması ve olumsuz duruma sebebiyet vermemesi açısından suda çinko analizi yapılmaktadır. Çinko açısından bir sınır getirilmemiş olsa da olması gereken ve belirtilen limit değeri 5 mg/lt olarak bilinmektedir. Bu yüzden çinko analizi konusuna önem verilmektedir.