Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için ihtiyaç duydukları bitki besin maddeleri fosfor, azot ve potasyum olarak bilinir. Bunlar bitkiler için en gerekli besin maddeleridir. Fakat tarım yapılan arazilerde bu besin maddeleri yeterli miktarda bulunmaz. Bitki toprağının içerisinde yer alan sular sızdıkça büyük ölçüde besin maddesi kaybı yaşanır. Dolayısıyla toprak bitkiye yetemez hâle gelir ve bitki yeterince beslenemez. Bu sebepten ötürü aynı topraktan sürekli olarak istenilen verimi almak için toprakta eksik olan besin maddelerini takviye etmek gerekir. Bu işleme ise gübreleme adı verilir. Toprağa eklenen gübrelerden en fazla verimi sağlamak için doğru zamanı beklemek gerekir. Aynı zamanda gübrenin şekline de dikkat etmek son derece önemlidir.

Toprağa katılacak olan gübrenin miktarını ve çeşidini belirlemek tek başına yeterli olmaz. Gübrenin etkisinden maksimum derecede faydalanmak için en uygun zamanı seçtikten sonra doğru bir şekilde toprağa vermek gerekir. Çiçekler için toprağa gübre verecekseniz hangi gübreyi seçeneğinize dikkat etmelisiniz. Her çiçeğin ihtiyaç duyduğu gübre çeşidi farklı olabilir. Bunun sebebi ise bazı çiçeklerin yüksek asitli toprakları severken bazılarının da kuru toprakları sevmesidir. Fakat her çiçek için kullanılabilecek ortak bir gübre olacaksa o da azot ve fosfor oranı en yüksek olan gübre olur. Toprağa verilecek olan gübrenin granül ya da sıvı şekilde olması önerilir. 

Çimleri gübrelerken en ideal zaman, ilkbahardır. İlkbaharda bir kez gübreleme yapıldıktan sonra yaz sonlarında ve asıl büyüme zamanı olan sonbaharda bir kere daha gübrelemek gerekir. Gübrenin, toprağa hızlı bir şekilde karışması için kesilmiş çimlerin üzerine uygulanması daha doğru olur. Gübreleme işlemi bittikten sonra en üst düzeyde verimi alabilmek için çimleri belirli aralıklarla sulamak gerekir. Sonuç olarak gübreleme işlemi, genellikle yaz sonlarında ve sonbaharda gerçekleşir. Bazı bitkileri uzun süre gübrelemek, onları dinlenme dönemlerine tam olarak hazırlamaz. Olası bir don riskinde hassas olurlar ve ince ince filizlenirler. Gübreleme, bitkinin topraktan gerekli besini alabilmesi için olmazsa olmaz bir uygulamadır.

Gübreleme Yöntemleri Nelerdir?

Genellikle iki çeşit gübreleme yöntemi uygulanır. Bunlardan ilki serpme usulü gübreleme yöntemidir. Gübre, ekimden önce toprak üzerine serpildikten sonra belli başlı aletler aracılığıyla toprağa gömülür ve ekim işlemi gerçekleşir. Serpme usulü gübrelemenin diğer yolu, gübreyi ekime başlamadan toprak üzerine serperek ekim işlemi sırasında toprakla karıştırmaktır. Bazı durumlarda ekimden sonra da serpme usulü gübreleme yapılabilir. Bazı bitkilere ihtiyaç duydukları gübrenin tümü tek seferde ekimden önce ya da sonra verilmez. Gübrenin bir bölümü ekimde, kalan bölümü de bitkinin büyümesi esnasında verilir. Bu sayede gübreden çok daha fazla verim alınır. 

Toprağa bitki ekiliyken yapılan gübreleme serpme usulü ile yapılabileceği gibi bazı bahçe aletleriyle de yapılabilir. Bitkinin büyüme döneminde çoğunlukla azot ve nitrat içeren gübreler tercih edilir. Fosfor içeren gübreler, bitki büyümesini tamamladıktan sonra serpme usulü ile verilmemeli. Fosfor içeren gübreler, ekime başlamadan ya da ekim esnasında tohum derinliğine gömülmelidir. Gübreleme işlemi toprak ve bitki açısından son derece önem arz ediyor. Dolayısıyla toprak ve bitkiyle uğraşan herkes toprak tipine göre gübre tercihini yaparak daha sağlıklı bitkiler yetiştirmelidir. 

Gübreleme yöntemlerinin diğeri ise bant usulü gübrelemedir. Bant usulü gübreleme çoğunlukla mibzer kullanılarak yapılır ve bazı durumlarda çapa ve pulluk gibi aletler de kullanılır. Hem Türkiye’de hem dünyanın birçok ülkesinde yapılan bazı araştırmalara göre bant usulü gübreleme yöntemi çok daha yararlıdır. Gübre banda uygulandığında henüz çok fazla belli olmayan kökleri bitki yanında yer alan bu gübreden besin ihtiyacını karşılar ve daha hızlı büyüme gösterir. Banda yerleştirilen gübrenin içinde bulunan besin maddeleri bitkiye oldukça uzun bir süre yarar sağlar. Banda yerleştirilen gübre, daha çok fosfor içerir. Serpme usulü gübreleme yönteminde gübrede yer alan fosfor kısa bir zaman diliminde toprağa karışarak bitkinin hemen faydalanamayacağı ya da zorlanacağı bir yapıyı ortaya çıkarır. Bunun aksine bant usulü gübreleme yönteminde bitki daha çok küçükken gübreden faydalanabilir. 

Damla Sulama İle Gübreleme Ne Gibi Avantajlar Sağlar?

  • Gübrenin, damla sulama ile beraber toprağa verilmesi her alana eşit bir dağılım ve daha verimli bir uygulama sağlıyor. 
  • Toprağa verilen toplam gübre miktarı küçük küçük birçok doza ayrılarak, gübrenin toprağa daha çok tutunmasını sağlar. 
  • Azot barındıran gübrelerde buharlaşmadan kaynaklı meydana gelen kayıplar engelleniyor. 
  • Çiçeklenme, olgunlaşma, meyve oluşumu gibi farklı farklı birçok dönemde besin maddesi miktarını değiştirme olanağı sunuyor. 
  • Toprağa verilen gübrenin sulama suyu ile beraber uygulanması ve meydana gelebilecek kayıpların engellenmesi, kullanılacak olan gübre miktarında düşüş yaşanmasını sağlıyor. 
  • Damla sulama ile gübreleme yaparken gübre hazırlama ve toprağa verme maliyetleri diğer uygulamalara göre daha düşük bir seviyede seyrettiği için işçilik masrafını da minimum düzeye indiriyor. 

Farklı farklı birçok şekilde gübreleme uygulaması yapılabilir. Bu uygulamalar içerisinde toprağınıza, bitkinize ve çevreye en uygun olan yöntemi seçerek gübreleme yapabilirsiniz. Gübreleme, ekinlerin hem hızlı hem de sağlıklı büyümesini sağladığı için oldukça önemlidir. Tarım ile uğraşan herkes mutlaka gübreleme yapmalıdır.