Her zaman güzel ve sağlıklı olan bahçelerin gelişmesi ve bakımı için bitki türlerinin ihtiyaçlarına göre sulanması gerekir. Suya ek olarak, büyümeleri için önemli besinleri de almaları gerekir. İşte burada gübreler devreye girer. Ve bu bakım rutinini sürdürmeye yardımcı olan uygulamalardan biri de fertigasyondur. Fertigasyon damlama gübresi kullanarak bitkilerin bakımını yapmaktır.

Damlama Gübresi Nedir?

Fertigasyon genellikle gübreleme ile sulamanın birleştirilmesinden oluşur. Yani mineral gübreler sulama suyuna enjekte edilerek zenginleştirilmiş sulama suyu oluşturulur. Fertigasyon uygulaması, kuru ve yarı kurak bölgelerden buharlaşma yoluyla tuz kaybının yoğun olduğu nemli ve yağışlı bölgelere kadar tüm dünyada yaygındır.

Kısaca damlama gübresi sulama ve gübreleme faaliyetlerini bütünleştiren ve eş zamanlı hale getiren bir süreçtir. Bu sayede, gübre iletimi ve dağıtımında da görev yapan sulama sisteminin kendisi kullanılarak su içinde seyreltilmiş gübreler uygulanır.

Bu uygulamada birçok kişinin bilmediği şey fertigasyon ile gübre kullanımından tasarruf etmenin yanı sıra sadece gerekli maddeleri kullanarak bileşiğin bitkiye daha hızlı nüfuz etmesi, gelişmesine yardımcı olması ve gelecekteki kıtlıkları önlemesi gibi işlevleri vardır. Bu nedenle damlama gübresi kullanımı tarım alanında pek çok avantaja sahiptir. Pek çok çiftçi bu gübreleme yöntemini kullandığında daha az malzeme ile daha çok verim alınmış olacaktır.

Gübreler Toprak İçin Ne Kadar Önemlidir?

Toprağın doğal verimliliğinin düşük olması, asitlik ve diğer kimyasal etkenler gibi sorunların ortaya çıkması ile verimlilik azalır. Ayrıca bu durum ekim üzerinde etkisini hissettirir. Bu nedenle, toprak yönetimi uygulamak ve verimlilik seviyelerini kontrol etmek sadece bir sorun değil, aynı zamanda maliyetli bir uygulama haline gelmiş durumdadır.

Bu nedenle, toprağın üretkenlik potansiyeli ile toprak verimlilik seviyeleri arasındaki ilişkiye göre kullanılacak gübre miktarının doğru hesaplanması gerekir. Bu sayede gübre uygulama daha çok kolaylaşır ve üretim maliyetleri de artmamış olur. Pek çok üretici tarafından gübrelere yapılan yatırımlar, mahsul maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bunun için gübrelemede verimli planlama bir gereklilik haline gelmiştir.

Sağlıklı bir toprağa sahip olmak için gerekli besinleri sağlayan teknikleri uygulayarak ve bu seviyeleri sabit tutarak toprak verimliliğini artırmak önemlidir. Verimliliği toprağa geri vermek zaman ve planlama gerektirir. Ancak bu önemli bir adımdır. Verimliliği sürdürme aşaması ise topraktaki besin maddelerinin hepsi yeterli miktarda olana kadar dengelenmesini amaçlar.

Damlama Gübreleme Neden Yapılmalıdır?

Damlama gübresi uygulamak, her iki faaliyetin yürütülmesini hızlandırdığı ve kolaylaştırdığı düşünüldüğünde, tarımda ve bahçe bakımında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, giderek daha az bulunan bir kaynak olan suyun daha optimize bir şekilde kullanılmasını öngörür. Bu tekniğin tarımda kullanımı, geleneksel yöntemlerle göre su tüketimini %30’a kadar azaltma potansiyeline sahiptir. Damla gübreleme yönteminin benimsenmesi, bitkiye yeterli miktarda su sağlanmasının yanı sıra, gübre ve kimyasal ilaç uygulaması için de pratik bir araçtır.

Damla gübreleme sisteminde, kök ve yaprak dışı gübreler ağırlıklı olmak üzere toprağa karışması için suda seyreltilmiş besinler uygulanır. Bu anlamda, topraktaki besin maddelerinin hareketlilikleri ve döngü sırasında mahsulün gereksinimleri hakkındaki bilgi sistemin amaçlarına ulaşması için gereklidir. Böylece tekniğin uygulaması ile elde edilecek olan avantajlar oluşmuş olur.

Damlama Gübresi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fertigasyon uygulaması yerel sulama sistemlerine özgü değildir. Pek çok sulama faaliyeti için kullanılabilecek önemli bir tekniktir. Bununla birlikte, bu sistemde besinler sadece kök sistemi bölgesinde ve daha büyük bir dağılım homojenliği ile uygulandığından, gübre uygulamasından daha iyi verimler elde edilebilir. Bununla birlikte gübrelemenin faydalarının elde edilebilmesi için aşağıdaki adımlar kesinlikle takip edilmelidir:

- Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin miktarları ve dağılımlarının belirlenmesi için bir ziraat mühendisine danışılmalıdır. Bitkilerin ihtiyaçları değişken olduğu için farklı dönemlerde kullanılacak miktarlar değişebilir.

- Gübre seçimi sırasında kullanılacak bir gübrede aranan tek şart suda çözünür olmasıdır. Suda çözünmeyen bir gübre bu sistemde yer alamaz.

- Kullanılacak olan çözeltinin veya sıvı gübrelerin karışımlarının hazırlanmasında kullanılan kaynakların uyumluluğuna dikkat edilmesi esastır. Bazı gübrelerin formüllerinde diğerinde bulunanlarla reaksiyona giren maddeler bulunabilir ve hortumlarda çökeltiler oluşturabilir.

- Her gübre için belirli bir hacimdeki suda çözülemeyecek ve aşılamayacak bir maksimum miktar vardır. Fertigasyonda kullanılan en yaygın gübrelerin çözünürlüğü yüksek olanlardır.

- Gübreleme başlangıcında, gübre ekleme ancak sulama sistemi basınçlandırıldıktan ve sistemde kurulan kontrol başlığında basınç yapıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

- Hazırlanan tüm karışımın bitiminden sonra, sulama sisteminin belirli bir süre çalışır durumda kalması sağlanmalıdır.

Damlama Gübresinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Damlama gübresi tarımsal etkinlikler daha verimli olmakla birlikte gübre ve su israfının da önüne geçmede oldukça etkili olur. Bunun yanında bu yöntem pek çok avantajı da beraberinde getirir.

Bu uygulamanın ana avantajları arasında şunlar yer alır:

- İyileştirilmiş bitki bakımı kalitesi,

- Su ve gübre kullanımında daha fazla verimlilik sağlama,

- Bitkilere ulaşacak besinlerin dozajının iyi kontrolünü sağlaması,

- Bahçe bakım rutinlerinde daha fazla zaman kazandırma,

- Haşere kontrolünde yardımcı olma,

- Oldukça gösterişli yaprak, çiçek, sebze ve meyve üretimine yardımcı olma

- Bitki döllenmesinde daha fazla verim alma,

- Bitkinin daha dengeli bir beslenmesini sağlamak ve daha dirençli bitkilerin gelişimini destekleme,

- Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlama,

- Verimli ve ekonomik bir sulama tekniği sunma bu avantajlar arasında yer alır.

Damlama Gübreleme Nasıl Yapılır?

Gübrelemenin yapılabilmesi için gübrelerin sulamada uygulanacak suda seyreltilerek bitkilere sürekli ve uygun ölçülerde ulaşması sağlanmalıdır. Bunun için gübreleri çok yoğun ya da seyreltik yapmamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü bu durum toprağa ve mahsulünüze zarar verebilir. Bu sistemi iyi bir şekilde yerleştirmek için pek çok noktaya dikkat etmeniz gerekir. Bunun için şu şekilde hareket etmelisiniz:

Doğru Sulama Sistemini Seçmek

Fertigasyon, mikro yağmurlama ve damlama olmak üzere iki sulama sistemi ile gerçekleştirilebilir. Damlatmak, ekim yapmak istediğiniz arazinin noktalarına uygulanırken, yağmurlama suyu alanın belirli bir bölümünde dağıtır.

Bu uygulama için en çok önerilen sistem damlama sistemidir. Çünkü su daha derine inebilir ve toprağı nemlendirebilir. Ayrıca su tüketimini azaltabilir. Ancak yağmurlama çok daha geniş bir alanı gübrelemek istediğinizde yaygın olarak kullanılır. Çünkü kısa bir sistem aracılığıyla daha geniş alanlara ulaşır.

Toprak Analizi Yapmak

Toprak analizi sadece arazi ihtiyacını değerlendirmek için değil aynı zamanda gübreleme uygulamasının gerçekten etkili olup olmayacağını da değerlendirmek için gereklidir . Bu nedenle toprağın özelliklerini, mevcut besin miktarlarını ve eksikliklerini, gübreleri ve hatta çiftliğin sahip olduğu sulama sistemini dikkate almada toprak analizi oldukça önemlidir.

Tarla içi iyileştirmeler yapmanın yanı sıra tarımsal arazinin bulunduğu bölgenin bu tekniğe uygun olup olmadığının bilinmesi esastır. Gübreleme uygulamaya yönelik herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ancak bazı bölgelerde ihtiyaçlar değişebilir. Bunun için kimyasal analizler damlama sistemleri için önemli bir gerekliliktir.

Damlama Gübreleme Sisteminin Bileşenlerini Değerlendirin

Sistemin etkin olması ve çiftliğin üretken potansiyelinin artırılması için gübreleme sisteminin hangi bileşenlerinin sistemin işleyişi için gerekli olduğunu değerlendirmek gerekir. Özellikle de yatırımın değerini hesaplamak ve mantıklı olup olmadığını bilmek de önemlidir. Kırsal mülk üzerinde uygulamak mümkündür.

En Ucuz Damlama Gübresi

Damlama gübresi uygulaması damlatma veya yağmurlama sistemleri kullanılarak yapılır. Ancak damlama sistemleri daha ucuz ve daha işlevsel sulama sistemleridir. Ayrıca damlama içerisindeki gübrelerin bitkiye ulaşma düzeyi oldukça yüksektir.

Bu nedenle pek çok sisteme göre maliyeti oldukça düşük olacaktır. Ancak toprağınızın ihtiyaçlarına göre gerekli gübreyi bulmak da önemlidir. Gerekli gübreleri en ucuz şekilde zirai ilaç firmalarından temin edebilirsiniz.

Damlama Gübresi Fiyatları

Genel olarak herhangi bir sulama sistemi gübreleme için kullanılabilir. Bununla birlikte, daha yüksek düzeyde su dağıtım homojenliğine sahip olanların bu uygulama için en uygun olduğu önemli bir gerçektir. Bu sistemlerden kullanılan gübreler inorganik veya organik olabilir. Ancak yüksek düzeyde çözünürlüğe ve düşük heterojen içeriğe sahip olmalıdır.

Ayrıca fertigasyon için kullanılan gübrede sertleştirici madde bulunmamalıdır. Gübre fiyatları içeriği, kalitesi, markası ve ürün özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Ancak en uygun gübre için bir Ziraat mühendisi ile iletişime geçebilirsiniz.