İlgili Ürünler

Coğrafi etmenler nedeniyle susuz kalan topraklarda bulunan bitkiler demir eddha ilacına ihtiyaç duyabiliyor. Kurak ve kireçli toprak yapısına sahip yerlerde bitkilerin gelişiminin eksikliği tarım alanında bir dizi faaliyetlerin geliştirilmesine neden olmuştur. Daha verimli ürün hasadı sağlamak isteyen çiftçilere geliştirilen bazı ürünler ilaç gibi gelmiştir. Bu ürünlerin gelişimi için demir elementi gereksinimi duyuluyor.

Demir eddha bitkilerde meydana gelen gelişim ve büyüme azlığını gidermeye yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Fotosentezle solunum yapan bitkilerin demir elementi en önemli ihtiyaçları olarak görülüyor.

Bir bitkide belirtilen elementin olmaması sararmasına neden oluyor. Kurak topraklarda en çok ihtiyaç duyulan element olarak demir geliyor. Demir eddha topraktan ya da sulamadan bitkiye uygulanıyor. Bitkiye direk uygulanması durumunda yaprakları yakabiliyor.

Eddha Şelatlı Demir

Tarımla uğraşan kişilerin bitki verimliliğini artırma konusunda araştırma eğilimleri mevcuttur. Bir tarım ürününün gelişimi konusunda bitkide bulunan maddelerin eşit ve yeteri miktarda olması bitkinin verimi ve büyümesi noktasında büyük öneme sahip bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Eddha şelatlı demir bitkinin büyümesi için yeteri miktarda kullanılması gereken bir ürün niteliğinde bulunuyor.

Demir elementi bitkilerde fotosentez işlemlerinde klorofil oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda bitkilerde bulunan protein artışını da artırmaya yardımcıdır. Eddha şelatlı demir, bitki için büyük öneme sahip olan artı yönlü katyonları eksi yönlü moleküllerle sarmaya yardımcı oluyor.

Demir eksikliği durumunda fotosentez olayında klorofil maddesi üretilmemesi nedeniyle birlikte bitkilerde sararma ve yorgunluk belirtileri görülüyor. Ayrıca yaprak damarları belirginleşebiliyor. Tüm bu hususları yaşamak istemeyen ve tarlasına ektiği üründen zarar etmek istemeyen üreticiler eddha şelatlı demiri kullanıyorlar.

Uygulama bireysel ağaç topluluklarında sonbaharda yapılırken, toplu bitki oluşumlarında ilkbahar aylarında yapılıyor. Uygulamanın başarıya ulaşması için ilgili aylarda yapılması bitki çeşitliliği bakımından önemli bir seçim oluyor.

Eddha Şelatlı Demir Nedir?

Kullanışsız şekilde olan bir metalin bütünleşme oluşumundan kurtulması şelat olarak tanımlanıyor. Şelatlar bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için uygulanan bir dizi faaliyet silsilesi olarak gözlemleniyor. Şelatlama neticesinde bitki ihtiyacı olan maddelere sahip olarak yaprak yapısında daha fazla tutunabiliyor. Şelatlama yapılabilmesi için aşamalar gerekiyor.

Bu aşamalar;

 • Toprak üzerinde 1’er metre aralıklar dahilinde yaklaşık 40-45 cm derinliğinde çukurların açılması gerekiyor.
 • Kazımı yapılan çukurlara demirli şelatlar ekleniyor.
 • Aralıklarla demir şelatının toprak düzeyinde sulandırılarak top haline getirilmesi gerekir.
 • Şelat yapılırken toprağın kuru olması durumunda sulandırılması gerekir. Kuru toprak üzerinde şelat yapılması uygulamada görülmez.

Şelatlama birçok elementin birleşerek kaplama oluşturması nedeniyle önemlidir. Toprağa yapılan bu aşama işlemleri neticesinde demir, magnezyum, çinko, bakır, kalsiyum gibi birçok besin elementlerinin kaplaması yapılabilir. Demir EDDHA şelatı yapılması bitkinin büyümesi açısından önemlidir. Demir şelatı verimlik konusunda iyi bir etki yarattığından üreticiler tarafından da tercih sebebi oluyor.

Eddha Şelatlı Demir Ne İşe Yarar?

Demir içeriğine sahip olduğundan önemli bir işleve sahiptir. Bu özellikleri tarım ürününe artı faydalar sağlar.

Bu faydalar;

 • İçeriği nedeniyle bitkiye dayanıklılık sağlar.
 • Toprak içeriğinde kalış süresini uzatarak etkin bir verim sağlar.
 • Toprakta bulunan demir eksikliğini gidererek üstün bir başarı elde eder.
 • Bitki yapraklarının demir eksikliğini gidererek koyulaşmasında büyük rol oynar.
 • Bitkilerde küçülmeyi önleyerek dikey büyümeye yardımcı olur.
 • Kireçli toprakların ph değerleri yüksek olduğundan o topraklara daha iyi uyum sağlar.

Tarım sektöründe ürün verimliliği ön planda olarak hasat yapılıyor. En az girdiyle en çok çıktının sağlanması amaçlanıyor. Bu hususlar gözetildiğinde demir şelatının ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu nedenle ilgili ürün alanda aranan bir kan oluyor.

Eddha Şelatlı Demir Fiyatları

Serbest piyasa ekonomisi incelendiğinde demir destekli şelat fiyatlarının da değişiklik gösterdiği gözlemleniyor. 1 kilogramlık ya da 5 kilogramlık çeşitleriyle tüketicinin beğenisine sunuluyor. Her üründe olduğu gibi bu üründe de kilogram arttıkça demir şelatlarınında fiyatları düşüş sağlayabiliyor. Suda çözülebilme özelliği ile diğer element özelliklerine göre bir adım önde oluyor. Bu durum muadillerine göre fiyat farkı yaratabiliyor.

Eddha Şelatlı Demir Nerede Kullanılır?

Bitkinin bodurlaşmasını önleyerek dinginlik sağlayan eddha şelatlı demirler birçok türde kullanım alanı buluyor. Ayrıca yapraksı bitkilerde sararmayı önlemesiyle de bir adım öne çıkıyor. Kullanım alanları, kullanım miktarlarını da etkileyebiliyor.

Bu türler ve miktarlar;

 • Fidanlarda kullanım sağlanabiliyor. Bir fidan için 15-20 gr ihtiyaç duyuluyor.
 • Meyve verimine yeni başlayan bir ağaç için 50 gr ihtiyaç oluyor.
 • Mahsul verimi sağlayan ağaçlar için 100 gr kullanılıyor.
 • Narenciye ağaçlarında 150-200 gr yeterli görülüyor.
 • Süs bitkileri yetiştiriciliğinde 500 gr ihtiyacı oluyor.
 • Sebze yetiştiriciliğinde 250-300 gr olması gerekiyor.
 • Çilek yetiştiriciliğinde 500-1000 gr yeterli görülüyor.
 • Tarla bitkilerinde 250-300 gr kullanım sağlanıyor.

Türlerine göre çeşitli analistleri yapılarak kullanım dozu belirtilen bitkilerde ürün çeşitliliği artış gösteriyor. Prospektüse göre kullanım dozu fazlalığında her şey de olduğu gibi bu durumda da olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmak mümkün oluyor. Bu amaçla kullanım miktarının doğru bir şekilde ayarlanması ürünün yaşamı içinde önemli bir kıstas oluyor.

Tarım dünya için hiç kuşkusuz başka bir ülkeye bağımlı olmamak adına anahtar işlevi görüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde de tarımın artırılması dışa bağımlılığın önlenmesi adına önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için uygulanan politikaların gözden geçirilmesi gerekiyor.

Tarım arazilerinin artırılması, toprağın dinlendirilmesi ürün çeşitliliği konusunda önem arz ediyor. Tarımın artmasının ekonomik açıdan da büyük bir öneme sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Fiyatların, hane halklarının ödeyebileceği seviyelerde olması ülkenin kendi kendine yetebilmesini gösteriyor. Tarımda makineleşme, insan gücünü ortadan kaldırmakta ve seri üretime geçmede önemli bir faktör oluyor.

Tüm bu hususlara ek olarak toprağın verimliliğinin artırılması bazı ek ürünlerin devreye girmesi ile mümkün olabiliyor. Eddha şelatlı demirde bu verimliliği en üst seviyeye çekebilecek takviyeler barındırıyor. Fazla olan her malzemenin kural olarak fiyatının da düştüğü varsayılarak demir şelat kullanımı ile ürün çeşitliliği artarken fiyatta da bir nebze olsun azalma meydana geliyor. Bu sayede kişiler ürünlere daha ucuz fiyata sahip olabiliyorlar.