İlgili Ürünler

Şelat terimi, bitki besinlerini ve minerallerini tutmak için toprak molekülleri tarafından oluşturulan braket benzeri yapıları tanımlamak için kullanılır. Demir Edtha aynı zamanda şelasyon veya şelasyon olarak da bilinir. Bitki yetiştirmede çok önemli bir kavram olarak da ifade edilebilir. Bitki ıslahında, topraktaki yeterli ve dengeli bitkisel besinler bitki gelişimi için çok önemlidir. Bununla birlikte, fitobesinlerin (demir şelatlarının) toprakta yeterli miktarda bulunması veya bitkiler tarafından absorbe edilmesi, bu elementlerin bazı yapısal birimlerde kullanıldığını ve özellikle yaşam fonksiyonları için gerekli olduğunu düşündürür.

Demir Edtha Nedir?

Kuru topraktaki bitkiler coğrafi faktörlerden dolayı demir edtha ilacına ihtiyaç duyabilirler. Tarım alanındaki birçok faaliyet kuru, kireçli toprağın olduğu yerlerde bitki gelişiminin azlığından dolayı gelişmiştir.  Daha verimli hasat yapmak isteyen çiftçiler için tasarlanan bazı ürünler ilaç gibiydi. Bu ürünlerin geliştirilmesi demir gerektirir. Peki demir edtaha nedir?   demir edtha, bitki gelişimini ve büyümesini engellemek için tasarlanmış bir üründür. Elemental demir, fotosentez ile solunum yapan bitkiler için en önemli gereksinim olarak kabul edilir. Bitkide belirli elementlerin olmaması bitkiyi sarartır. Demir, kuru topraklarda en gerekli elementtir. Demir edtha bitkilere topraktan veya sulamadan uygulanır. Bitkilere doğrudan uygulama yaprak yanıklarına neden olabilir.

Demir Edtha Ne İşe Yarar?

Yapıda hümik maddeler, önemli miktarda karboksilik asit grupları, fenolik ve alkollü hidroksiketonlar ve kinonlar bulunur, böylece katyonları emer ve toprakta doğal şelatlar gibi davranarak negatif yük verir. Hümik maddeler toprağın katyon değişim kapasitesini artırarak toprak verimliliğini artırır. Hümik maddelerin katyon değişim gücü kil minerallerinden çok daha yüksektir. Bu nedenle toprakta bulunması istenen tüm metaller hümik asit ile şelatlanabilir. Topraktaki besinler arasında rekabet vardır, verilen besinler bitkinin alamayacağı şekillere girer ve bir miktar kaybı kaçınılmazdır. Örneğin demir, bakır, çinko ve manganez gibi elementler, humik asitçe düşük ve bitkiler tarafından özümsenemeyen kalkerli topraklarda metalik karbonatlara, oksitlere, sülfitlere ve hidroksitlere dönüştürülebilir. Hümik asitler, demir gibi elementlerin kristalleşmesini engeller ve bu tür metalleri şelatlayarak köklerde tutmalarını sağlayarak bitkilerin kullanımını kolaylaştırır. Şelat, metallerin işe yaramaz bileşikler oluşturmasını önleyen moleküler bir yapıdır. Bir şelat üç bileşenden oluşur. Bunlar arasında metaller (Fe+3 gibi), kenetleme maddeleri (EDTA, DTPA, EDDHA) ve ek iyonlar (Na+ veya NH4+) bulunur. Şelatlar, bitkilerde bulunan metalleri kullanılabilir hale getirir ancak bitkilere kendileri girmezler. Kullanımları ve tercih edilme sebepleri, etkili oldukları pH aralığını ve ekonomikliğini belirlemektedir. bakır, manganez, çinko vb. EDTA şelatları yapraktan uygulama düşünüldüğünde mikrohücrelerde daha çok kullanılmaktadır. Toprak uygulaması için ülkemizde toprak pH'ı bazı bölgeler dışında zaten yüksek olduğu için pH aralığı en yüksek olan EDDHA şelatı tercih edilmektedir. Demir edtha ne işe yarar? sorusunun kısaca cevabı toprak verimini arttırmak da diyebiliriz.

Demir Edtha Nasıl Yapılır?

Demir edtha nasıl yapılır? sorusun cevabı karmaşıktır. Günümüzde etilendiamin, formaldehit, HCN ve NaCN gibi siyanür içeren bileşiklerle reaksiyona sokularak endüstriyel amaçlarla sentezlenmektedir. Önce EDTA'nın sodyum tuzu oluşur. O zaman asitlendirebilirsin. Bu sodyum tuzu, hidroklorik veya sülfürik asit ile asitleştirilir. EDTA'nın üretimi için bir ve iki aşamalı sentezler kullanılır. Bu kimyasal, iki aşamalı bir üretim sürecinde çok yüksek bir saflıkta üretilir. Etilendiamintetraasetik asit üretim sürecinde, tek aşamalı üretim sürecinde ayırma gereksizdir. Bu nedenle daha az ekipman ve kurulum maliyeti gerekir. Etilendiamintetraasetik asidin iki aşamalı üretim sürecinde, EDTA tuzu NTA tuzu ile kontamine edildi.

Demir Edtha Nerelerde Kullanılır?

EDTA (etilendiamintetraasetik asit) potasyum ve sodyum tuzları, kanın hücresel bileşenlerine zarar vermedikleri için rutin hematoloji (kan bilimi) ölçümlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çoğu metal iyonu ile kararlı kompleksler oluşturduğundan Edta, çiftlik hayvanlarında kurşun zehirlenmesi ve ağır metal zehirlenmesini tedavi etmek için kullanılır. Ev deterjanlarında, kozmetiklerde, ilaçlarda ve gıdalarda bir bileşen olarak kullanılır. Ana işlevi, karmaşık yapılar oluşturmak için metal iyonlarıyla etkileşime girmektir. Deterjanlar, havacılık ve uzay endüstrisinde tank tüplerinde ve nozüllerde tortu ve kaplamalara neden olan ağır metallerin çökelmesini önlemek için kullanılır. Bu temizlik ürünlerinin üretiminde  Demir Edta kullanılmaktadır. Alkali yağ giderme solüsyonlarında fosfatlar stabilize edilir ve kalsiyum sabunlarını topaklaştırmak için kullanılır. Artırılmış temizleme etkisi ile metal yüzey hasarı Bu uygulama edta üzerine yapılır. Süt ve içecek üretiminde kullanılır. Fotokimya endüstrisinde, ağartmadan önce Edta uygulanarak metalik gümüşün oksidasyonu ve fiksasyonu (gümüş iyonlarının kompleksleştirilmesi ve uzaklaştırılması) kombinasyonu elde edilir. Demir Edtha Nerelerde Kullanılır? Sorusunun cevabı elbette bu kadar değildir. Daha birçok alanda kullanımı vardır.

Demir Edtha Diğer Kullanım Alanları

Demir Edtha Diğer Kullanım Alanları: Tekstil endüstrisinde, selüloz moleküllerini çapraz bağlamak (bakımı kolay lifler üretmek için), oksidatif ağartma işlemlerini desteklemek ve katalitik lif hasarını önlemek için lif kaplamalarında kullanılır. Ağartıcı, kağıt endüstrisinde artık lignini selüloz liflerinden uzaklaştırmak için kullanılır. ve artan parlaklık. Kağıt fabrikaları da kullanılmaktadır. Ağartıcı hidrojen peroksit olduğunda manganez gibi ağır metaller peroksitleri parçalayabilir. Etilendiamintetraasetik asit kullanılmasının nedeni şelat yapı oluşturmaktır. Etilendiamintetraasetik asit manganezin yaptığı gibi kağıda yapışmaz, bu nedenle tüm EDTA atık olarak kanalizasyona karışır. Metal elektro kaplamada, bir katalitik indirgeme işlemi yoluyla karmaşık bakır bileşiklerini ahşap levhalar üzerine biriktirerek bakırı kaplamak için kullanılır. Bu uygulamada, baskılı devre kartlarının üretiminde edta kullanılmaktadır. Su arıtma sistemlerinde kalsiyum ve magnezyum tufal oluşumunu engellemek için kullanılır. Su arıtma sistemlerinde sisteme verilen suyun iç kısımlarını arındırmak ve önlemek için katkı maddesi olarak kullanılır. Emülsiyon polimerizasyonu ile üretilen stiren-bütadien elastomerlerin üretiminde kullanılır. Buradaki amacı, üretim sırasında başlatıcı sistemlerdeki Fe(II)/Fe(III) iyonlarını tutucu bir ajan olarak kullanmaktır. Petrol üretim platformları için mükemmel bir temizlik maddesi olarak kullanılır. Sürekli kullanım için belirli bir dozda eklenmelidir. EDTA, kömürle çalışan enerji santrallerinde ve atık yakma tesislerinde kükürt gazını gidermek için kullanılır. Hidrojen sülfürün katalitik olarak çıkarılması, demiri şelatlamak için sodyum hidroksit ile %70 sorbitol kullanır. Sabunun renk atmasını ve küf oluşumunu önler ve sabunun deterjanlığını arttırır. Potasyum sorbat ve sorbik asit gıda, kozmetik ve farmasötik uygulamalarda koruyucu olarak kullanılabilir. Potasyum sorbat renk bozulmasına neden olabilir. Bunu önlemek için bu bileşik bileşik bileşik olarak kullanılır. Paslanmaz çelik kristalizasyon ünitelerinde hidroksilamin sülfat (hidroksilamin sülfat) ile korozyon önleyici olarak kullanılır. Bu tür korozyon problemlerini çözmek için önemli bir bileşendir.

 

Edha Şelatlı Demir

Tarımla uğraşanlar tarafından ürün verimliliğini artırmaya yönelik araştırmalarda bir eğilim var. Tarımsal ürünlerin geliştirilmesinde aynı miktarda bitki maddesinin yeterli miktarda alınması bitki verimi ve büyümesi açısından çok önemli bir konu haline gelmiştir. Edda şelatlı demir bitki gelişimi için yeterli miktarda kullanılması gereken bir üründür. Elemental demir, bitkilerin fotosentetik sürecinde klorofil oluşumunda önemli bir rol oynar. Ayrıca bitki protein seviyelerini artırmaya yardımcı olur. Edda demir şelatları, bitkiler için çok önemli olan pozitif katyonların negatif moleküllerle kapsüllenmesine yardımcı olur. Demir eksikliği ile fotosentez sırasında klorofil maddeleri oluşmaz, bu da bitkilerin sararma ve yorgunluk belirtileri göstermesine neden olur. Yaprak damarları da çıkıntı yapabilir. Tüm bu sorunları yaşamak istemeyen ve tarlasında yetiştirdiği ürünlere zarar vermek istemeyen yetiştiriciler Edda Demir Şelatı kullanmaktadır. Dağılım, bireysel ağaç topluluklarında sonbaharda, ancak toplu bitki oluşumlarında ilkbaharda meydana gelir. Başarılı bir uygulama için bitki çeşitliliği açısından önemli bir tercihtir.

Demir Edtha Fiyatları

Serbest piyasa ekonomisine baktığımızda demir edtha fiyat olarak da değişkenlik gösterdiğini görebiliriz: 1-5-10 kiloluk varyasyonlarla tüketicilere sunulur. Diğer ürünlerde olduğu gibi bu ürünün de demir şelat fiyatı kilogram yükseldikçe düşebilmektedir. Suda çözünebilme özelliği onu diğer elementel özelliklerinden bir adım önde yapmaktadır. Bu durum muadillerine göre fiyat farklılıklarına yol açabilmektedir. Demir edtha tam fiyatını öğrenmek için iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Konular
Çinko EDTA
Çinko edta bitki gelişimi, meyve vermesi, tohum haline gelmesi alanlarında her aşamada bitkinin direncini destekler.
Devamını Oku
Mangan EDTA
Bitki fotosentez ve azot metobolizmasında etkin bir görev alarak çözümlenmesine yardımcı olan Mangan Edta, gübre formüla...
Devamını Oku
Bakır EDTA
Bakır Edta’nın bitkilerin daha sağlıklı şekilde gelişmesi için önemli besin içeriğine sahip gübre formülasyonu olduğunu...
Devamını Oku