Gübre demek, bitkilerin beslenmesinde ihtiyaç olan kimyasal materyalleri sağlamak için toprağa eklenen her türlü maddeye ve bunların toplu haline denir.

Bitkiler, büyüme ve hayatta kalmaları amacı ile çok fazla sayıda mineral ve elemente ihtiyaç duyarlar. Bunlardan bazıları ise şunlardır; azot, potasyum, fosfor, kalsiyum, kükürt, mangan, demir, magnezyum, bakır, bor, çinko ve bazı durumlarda da molibden benzeri elementlere de muhtaç olabiliyor.

Bunlar arasında ise azot, potasyum ve fosfor en önemli maddeler arasında yer alır. Gübreler, bitki türlerinin büyümesi amacı ile gerekli her türlü gıdayı içeren eden malzemelerdir. Her ne kadar su ve toprak bu gıdanın çok büyük bir kısmını sağlamaya yeterli gibi gözükse de pek çok durumda bir takım gıdalar açısından fakir olabiliyorlar. Böyle durumlarda toprağın gübre gibi malzemeler ile takviye edilmesi gerekiyor.

Hayvan dışkısı, diğer bitki artıkları ve saman gibi binlerce seneden bu yana doğal gübre şeklinde kullanılır. Eski zamanlarda toprağın asitlik değerini azaltmak ve kalsiyum miktarını da artırma amacı ile kireçli maddeler kullanıldı. Kullanılan ilk kimyasal gübreler, kemikler ve sodyum nitrat oldu.

Azot ve fosfor ihtiva eden kimyevi ya da hayvansal gübre tiplerinin özen ve dikkat gösterilmeden uygulanan yaygın kullanımları ile bugün toprak ve su üstünde insan eli ile yapılan en yaygın çevre kirliliği nedenlerinden bir tanesi meydana gelmiştir.

Gübreler tek çeşit olmayıp pek çok farklı gübre çeşidi mevcuttur. Bu gübre çeşitleri bitkiye ve kullanılması gereken zamana göre değişkenlik gösterebilir. Bu anlamda tek bir gübre çeşidinden bahsetmek de mümkün değildir.

Ec Fertlizer Gübre

EC fertilizer ya da gübre aslında yönetmeliklere uygun olarak yapılmış olan gübreleri ifade ediyor. Yazımızın geri kalan kısmında sizlere bu konu hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.

Bitkilerin ileri ve genç zamanlarında suda eritilerek kullanılması gerekiyor. Bahçe bitkileri ise seralarda N,P,K benzeri makro bitki besin materyalleri ile B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo benzeri mikro element gereksinimlerini gideren ve suda tam olarak çözünen topraktan gelen katı formda bir gübre çeşididir.

Belli miktarda su içerisine uygulanan bu gübre su içerisinde bir nevi tuz bileşiğidir ve su içerisine karıştırılan tuz, su içerisinde uygulanan düzeyine bağlı şekilde belirli bir elektriksel iletkenlik meydana getirir. Bu elektriksel iletkenlik düzeyi de kısaca "EC" olarak ifade ediliyor ve ölçülebilen bir değerdir.

En Kaliteli Gübre Hangisi?

Herkes tarafından en kaliteli gübre hangisidir sorusunun cevabı da merak ediliyor. Ufuk Tarım olarak ürettiğimiz her gübrenin arkasındayız.

Üre Gübresi, Beyaz ve kokusuz şekilde olan bir gübre çeşidi, suda rahat bir biçimde de çözünüyor. F azot içeriği ile en fazla azot içeren gübre çeşidi olarak da biliniyor. Uygun fiyata sahip olması, hızlı şekilde toprağa etki etmesi ve kolay biçimde uygulanması azotlu gübreler içerisinde üreyi ayrıcalıklı bir şey kılıyor.

En iyi Yaprak Gübre Çeşidi Hangisidir?

En yaygın şekilde bilinen azotlu yaprak gübresi üre gübresi olarak da biliniyor. Kolay biçimde absorbe eden, yüksek çözünme düzeyine de sahip olan gübre bu sebeple yaprak uygulamalarında tercih sebebi oluyor.

Toprağın EC Değeri Ne Anlama Geliyor?

Bitkilerin gelişmesini etkileyen etkenlerden biri topraktaki kimyevi şekilde tuz kabul edilen materyallerin oranıdır. Bunun ölçümünde netice EC derecesi ile belirtilmesi gerekiyor. EC = Electrical Conductivity sözcüklerinin baş harfleri anlamına geliyor. Bu da zaten Türkçe’ye çevrildiği zaman elektriksel iletkenlik anlamına geliyor.

Gübreleme ve Sulamada Etkinlik Artışı Sağlamak

Yağmur ya da tarımsal sulama ile bitki türlerine kazanılan suyun yüzde doksanı bitkinin nefes alıp verdiği transpirasyon etkinliklerinde kalan kısmı da fotosentez reaksiyonlarında Hidrojen (H) ve Oksijen (O2) kaynağı şeklinde kullanılır. Bütün bu bahsi geçen konular bitkisel üretim için yaşamsal önem taşıyor. Bitki yeşil aksamının ya da bir başka deyişle bitki iskeletinin ayakta durabilmesi için turgor basıncı sulama ile sağlanıyor, transpirasyon etkinliği ile gerçekleşir. Sulama yeterli düzeyde ve doğru şekilde uygulanmaz ise bitkiler çöker, solar ve üretim nitelik ile niceliği azalır.

Bitkisel imalatta en fazla verim ve kalite için gereken besin materyalleri bitkilerin kökleri aracılığı ile topraktan ya d a topraksız üretim malzemelerinden sağlanır. Ortamda üretim amacı ile gerekli bitki besin materyalleri eksik ise bu malzemeler gübreleme ile bitkilere kazandırılması gerekir. Gübreler ile bitkilere aktarılan bitki besin materyallerinden besin eriği biçiminde kök bölgesine uygulaması uygundur ki bu durum da sulama ile yapılır.

İşte tam da bu noktada su ve sulamanın bir başka önemi ortaya çıkar. Besin malzemeleri bitkilere su yardımı ile taşınıyor ve faydalı olur. Bu nedenden dolayı şimdilerde tarımsal bitki besleme teknikleri gübreleme ve sulamayı tek bir tarz şeklinde ele alıp uygular. Bu açıdan bakıldığı zaman gübreleme ve sulama tek bir ad ile ifade edilir; gübreli sulama manasına gelen "fertigasyon" terimi ile söylenir.

Ec fertilizer ne demek

Ülkemizde ec fertilizer ne demek sorusu da sıklıkla soruluyor. Ülkemiz bir tarım ülkesi olduğundan dolayı da ec fertilizer gübre ne demek sorusunun önemi de açığa çıkıyor. Bu anlamda bu soruya cevap vererek insanların akıllarındaki soruları yanıtlamak gerekiyor.

Aslında ec gübre bir gübre çeşidi olmayıp gübrelerin bir özelliğidir. Gübrelerin elektriksel iletken özelliklerinin belli oranlara göre değerlendirilmesi ile ortaya çıkan bir değer olup gübreler için büyük önem taşıyan bir değer olarak biliniyor. Bu anlamda bir gübrenin ec değeri oldukça önemlidir.

Ec Fertilizer Gübre Nedir?

"Yem eksikliği" ya da "Klorotik" yanlış gübre besin düzeylerine atıfta bulunan yaygın endüstri kavramlarıdır. Gübre seviyesini ölçmenin en basit yolu Elektrik İletkenliğini (EC) kontrol etmek olarak da nitelendirilebilir.

EC, bir bitkinin suyu emme beceresini etkileyen etken olan bir çözeltideki toplam çözünmüş tuzların bir düzeyidir. Bahçecilik uygulamalarında tuzluluğun ölçülmesi, çözünür tuzların bitki büyümesi üstündeki etkilerinin yönetilmesine yardımcı oluyor.

Bu anlamda görüldüğü üzere EC değeri gübrelerin verimliliğini doğrudan etkileyen ölçümlerden bir tanesidir. Eğer ki bir gübrenin elektriksel iletkenliği fazla olursa bu durum onun suda çözünme ihtimalini de artırır. Bu durum da toprağa su ile verildiği zaman daha hızlı karışmasını, daha hızlı ve daha fazla şekilde etki etmesini sağlar.

EC, su kalitesi, toprak tuzluluğu ve gübre konsantrasyonunun anlamlı bir göstergesidir. Bu nedenle, EC seviyelerini bilmek bitki üretimine yardımcı olabilir ve bitki girdilerinin daha uygun maliyetli kullanımına ve daha az küçülmeye yol açabilir. Yüksek tuz seviyelerinin varlığı, bitkilerde hasar ortaya çıkmadan önce ayarlamaların gerekli olduğunun bir işaretidir.

EC değeri yüksek olan gübre çeşitleri ile toprağa daha fazla materyal vermek mümkündür. Bu da toprağın eksik olan besin değerlerini artırmaya yardımcı olan durumlardan biridir. Toprağın besin değerleri kontrol edildikten sonra toprağın ihtiyaçları olan bir gübre seçilmelidir. Aynı zamanda gübrenin ec değerine de dikkat edilerek daha hızlı bir biçimde çözüm sağlanmaya çalışılmalıdır.