Hümik asit, toprak ve bitkiler için önemli besinleri, vitaminleri ve eser elementleri doğal (organik) formunda içeren bir maddedir. Hümik asit tanımı humus kelimesinden gelmektedir. Romalılar toprağı tanımlamak için humus kelimesini kullandılar. Humus kelimesi bazı bilim adamları tarafından "toprağın organik maddesi" olarak da kullanılmaktadır.

Hümik Asit Nedir?

Bitkilerin toprakta beslenmesini sağlayan organik maddeler onlar için çok önemlidir. Hümik asitler bu organik formdaki besinler, vitaminler ve eser elementlerdir. Bitki ve hayvan leşlerini, toprak biyokütlesini, canlı organizmaları ve bunların sentezlendiği maddeleri içerir.

Toprağımızdaki mineral ve vitamin eksikliklerinin çoğunun hümik asitler yardımıyla giderilebileceği düşünülmektedir. Hümik asit içeriğine gelmeden önce humustan bahsetmekte fayda var.

Türk İşletmeleri Teşebbüsleri tarafından sağlanan kaynaklarda humus, mikrobiyal bozunma ile oluşan ve rengi koyu kahverengiden siyaha kadar değişen bir stabilizatör olarak tanımlanmaktadır. Humusun ana bileşenden oluştuğu bilinmektedir. Fulvik asit, heatomelanik asit, hümik asit ve humin bu maddeleri oluşturur.

Hümik asit, doğal kaynağı olan leonarditten elde edilir. Etkileri ile toprağın doğal dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olan madde, leonardit analizi ve arıtımında kullanılabilecek bir formda olacaktır. Hümik asitler bitkilere sahip oldukları faydalı elementleri sağlarken, zararlı olanları inaktive edici bir etkiye sahiptir. Saçkıran tedavisi sırasında içindeki bakteriler tutulur. Böylece hümik asit kullanıldığında bitkiye kolayca ulaşır ve bitkinin metabolizmasına aktarılır.

Hümik Asit Ne İşe Yarar?

Hümik asitler toprağın agresifliğini arttırır. Buna göre hümik asidin pek çok faydası ve etkisinden bahsedilebilir. Krem tabaka oluşumunu engeller. Toprak sıkışmasını önler. Toprağın su tutma hacmini artıran hümik asit sayesinde toprağın su tutma oranı ömrünün 20 katına ulaşabilir.

Topraktaki su ve havanın hareketi düzenlenir. Hümik asitler bitkinin topraktan su alımını artırır. Hümik asitlerin uygulandığı toprağa amino asitler, hormonlar ve organik bileşikler salındığı için tohum çimlenmesi artar. Toprakta mikrobiyal aktivitede bir artış var. Bitki kök büyümesi hızlanıyor. Toprağın tamponlama kapasitesi artar.

Tuzun topraktaki zararlı etkileri giderek azalır. Tüm etkiler mahsul veriminde ve kalitesinde bir artışa işaret etti. Hümik asidin moleküler kütlesi en az 600 g/mol'dür. Kimyasal bileşiminde E65 C, 050 O, %2,55 H, %35 N ve %0.30.5 S içerir. Topraktaki negatif yükün en önemli kaynaklarından biri olan hümik asitler, içerdikleri aktif gruplar için tarımın vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Maddelerin katyon değişim kapasitesi 350 - 1500 me/100g aralığında değişmektedir. Hümik asitler bir karboksil grubu (COOH), bir fenol ve bir alkol grubu (OH), bir metoksil grubu (OCH3), bir kuinoid grubu (CH=CH) ve bir karbonil grubu (CO) içerir.

Hümik asit hidrolizi ile alanin, aminovalerik asit, aspartik asit, glutamik asit, lösin, diğer bazı amino asitler, prolin, histidin proteinleri açığa çıkar. Hümik asitler yaygın olarak fulvik asitlerle ilişkilendirilir. Fulvik asidin moleküler kütlesi 300 g/mol olarak ölçülür. Kimyasal bileşenleri D 6 C, D 9 O, %56 H ve %26 N olarak tanımlanmaktadır. . Fulvic Acid

'nin rengi daha açık hale gelir. Açık sarı veya kahverengi renkte olan fulvik asit suda daha fazla çözünür. Asitlerle hidrolize olma olasılığı daha yüksektir. Fulvik asit, bileşiminde birçok karbonhidrat içerir. İçerdiği azotun yaklaşık %30'u protein şeklindedir. Hümik asit kökler tarafından emilirken, fulvik asit yapraklardan çıkarılır.

Leonardit, fulvik ve hümik asit kaynakları arasında ilk sırada yer almaktadır. Ortalama oranı ile hümik ve fulvik asit içeren malzemeler katmanlı kil organik tortul kayaçlar olarak tanımlandı. Hümik asit ve fulvik asit içeriğinin diğer doğal kaynakları arasında; turba (30), saprofel turba (10 20), linyit tabakası (1030), hayvan gübresi (515), kompost (25), toprak (15), çamur (15) ve kömür (0 1 )

Hümik Asit Fiyatları

​​​​​​​Leonardit bazlı hümik asit fiyatı %15 ürün pazarına yakındır. 20 litre. Alt değer ile üst değer arasında boşluk yoktur. Hümik asit fiyat bilgisi araştırıldığında tutarlı ve tutarlı bilgiler elde edersiniz. Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.

Hümik Asit Faydaları

Toprağın yapısını değiştirerek kil mineralleri ile birleşerek toprağa taneli bir yapı kazandırır. Toprağın su ve hava geçirgenliğini arttırır, gözenekliliğini ve işlenebilirliğini arttırır ve topaklanmanın önüne geçer. Daha verimsiz kilin ayrışmasını sağlar ve toprağı verimli hale getirir. Toprağın sıkışmasını engelleyerek toprağın gevşemesine ve havalanmasına yardımcı olur. Yorgun toprağın yenilenmesine yardımcı olur Hümik asit kendi ağırlığının 20 katına kadar su tutabildiğinden toprağın su tutma kapasitesini arttırır.

Su mevcudiyetini dengeler, mahsulün kuraklığa karşı direncini arttırır ve kurak bölgelerde verimi artırır. Az su ile verimli sulama sağlar. Tohum yatağının koşullarına uyum sağlamaya yardımcı olur.

Toprakta küçük parçacıklar içerir, toprak çatlamasına ve erozyona karşı dayanıklıdır. Zeminin rengini koyulaştırdığı için güneşin işlevini artırır. Asitli ve bazik toprakları nötralize eder. Fazla kireç ve tuzluluğu giderir ve pH dengesini düzenleyerek suda çözünen inorganik gübrelerin köklere tutunmasını ve gerektiğinde salınmasını sağlar.

Kök etrafındaki besin maddelerinin yıkanıp gitmesini engeller. Fazla gübreyi yavaş yavaş toprağa verdiği için sürekli verimli bir toprak yapısı oluşturur. Aşırı gübrelemeden kaynaklanabilecek zararları önler, topraktaki iyon değişim kapasitesini yüksek seviyelere çıkarır, toprak partiküllerinin sakladığı ve bitkiler tarafından emilemeyen besin maddelerini serbest bırakır.

Bitkilerin kimyasal aktivite kullanarak mineral, metal ve organik madde oluşturmasını sağlar. Toprakta çözünür veya çözünmez kompleksler şeklinde madde. Bu sayede bitkiler için gerekli besin maddelerini hazır tutar, topraktaki azotu arttırır ve demir eksikliğini giderir, alkali ortamda toprak metal oksitlerinin iyonlarını kullanarak metal-organik kompleksler oluşturur.

Hümik Asit Nasıl Kullanılır?

Biyolojik etkiler esas olarak artan mikrobiyal aktivitelerde gözlenmiştir. Hümik asitlerin iyi fiziksel ve kimyasal toprak oluşturma, toprak filtrasyon özellikleri, havalandırma, toprakta iyon değişimi, nem tutma ve toprak tamponlama üzerinde önemli etkileri vardır. Verimli toprak oluşturmak için hümik asitler, mineralizasyon sırasında ihtiyaç duyulan besinlerin mevcudiyeti için önemli destek sağlar.

Hümik Asit mi? Leonardit mi?

Leonardit, 70 milyon yıl boyunca nemlendirme ile oluşan oksitlenmiş bir linyit formudur. Yüksek katyon değişim kapasitesine sahiptir. Leonardit'nin hümik asidi uzun süre etkilidir. Azot gibi besinlerle rekabet etmezler. Organik tarım yöntemleri de güvenle kullanılmaktadır.

Aşağıya baktığınızda, hümik asit kaynağı olarak leonarditin en yüksek içeriğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu tip topraklarda besin maddeleri kolayca düşer ve üreticiye ekonomik kayıplara neden olur. Organik madde, özellikle humus, toprağın besin maddelerini tutmasını sağlar ve bitkilerin bunlardan faydalanmasını kolaylaştırır. Hümik maddeler negatif bir yük ile çevrilidir ve besin maddelerinin ve suyun gübre içinde tutulmasını sağlar.

Hümik Asit Nasıl Yapılır?

​​​​​​​Hidrofilik asidik fonksiyonel gruplara ve ayrıca hidrofobik gruplara sahip heterojen bir karışımdır. Su varlığında hümik moleküller, yapraklardan bitki gübrelemesi, yaprak su tutma oranı, fotosentetik yapıyı iyileştirme ve antioksidan metabolizma geliştirme üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Besin maddelerinin bazı topraklarda toplanarak toprağa girmesi engellenir. Bu besin maddelerini toprakta eritmek için hümik asitler kullanılır.

Tarımsal kullanım için sıvı haldedir. Gübreleme işlemlerinde kullanım amacı tamamlayıcı özelliğidir. Bu bölgede topraktaki besinler parçalanır ve oradan köklere ulaşır. Bitki kökleri de bu besinleri emerek beslenir. Elde edilen hümik asit damlama yöntemiyle kullanılacaksa önce filtre edilmelidir. Aksi takdirde, damlama sisteminde tıkanmaya neden olacaktır.