İlgili Ürünler

1905 yılında Norveç Güherçilesi olarak, Birkeland-Eyde sentezlenen kalsiyum nitrat, Ca(NO3)2 olarak formüle edilen inorganik bileşiktir. Dünya üzerinde çoğunlukla Porsgrunn yöntemi ile üretilir. Üretim süreci;

-Nitrik asidinin kireç taşı ile birleşmesinde ve amonyak ile nötrleştirilmesi ile üretilir. CaCO3 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O formüle edilir. Odda işleminin yan ürünü olarak ortaya çıkar.

-Sulu bir kalsiyum hidroksit ve amonyum nitrat çözeltisinden de elde edilir. 2 NH4NO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2 NH4OH şeklinde formüle edilir.

Her iki durum içinde elde edilen bileşik, toprak alkali metaller gibi belirli ısı derecesine ulaştıklarında, amonyum açığa çıkartarak bozulma eğilimindedir.

Kalsiyum Nitrat Ne İşe Yarar?

Kalsiyum Nitratın en yoğun kullanıldığı alanlar, tarım alanıdır. Doğrudan veya amonyum, Cal-Üre formülasyonlar ile gübre olarak kullanılır. Bu amaçla gübre sanayinin temel ham maddelerindendir. Gübre dışında, Kalsiyum klorür ile formüle edilerek, meyve ve bitki hastalıklarında etkin olarak kullanılır. Ürünün kullanıldığı diğer alanlar;

  • Atık su arıtma koku emisyonunu önlemek için kullanılır. Bu sayede sülfatların metabolizmasını bozar ve hidrojen sülfür oluşmasını engeller.
  • Beton priz hızlandırıcı olarak kullanılır. Beton ve harç ile etkileşime girdiğinde, çökelme ve priz süresini hızlandırarak, soğuk havalarda işlemi hızlandırır. Ayrıca beton takviyesi çelik ve demirlerin korozyona karşı önlenmesini sağlar.
  • Lateks üretiminde pıhtılaştırıcı olarak kullanılır.
  • Bileşiğin çözülmesinin zorluğundan faydalanılarak, bazı soğuk paketlerin korunmasında kullanılır.
  • Potasyum nitrat eve sodyum nitrat dahilinde güneş enerji sistemlerinde, ısı transfer ve depolama işlemlerinde kullanılır.

Kalsiyum nitrat bu alanlardan başka, kimya sanayinde birçok alanda formüle edilerek kullanılmaktadır.

Kalsiyum Nitrat Fiyat

Ürünün fiyatları, etkileşimde bulunduğu kimyasalların miktarına, ürün yoğunluğuna ve satışa sunulan ürünün ambalaj değerine göre değişiklik gösterir.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Nedir?

Kireç nitratı olarak da isimlendirilen kalsiyum nitrat, 15.5 Azot, 14.2 Nitrat Azotu, 1,3 Amonyum Azotu ihtiva eder. Kalsiyum oksit oranı & ölçülür. Suda kolay çözülebilmesi sayesinde, toprağın ihtiyaç duyduğu birçok bitkilere sunar. Ayrıca toprağın gözeneklerinin açılmasında etkili olur. Düzenli kullanıldığında, bozulan toprak yapısında düzeltir. Toprak havalanmasını ve su infiltrasyonunu sağlar.

Kalsiyum Nitrat Gübresinin Faydaları Nelerdir?

Torak değerlerinin ölçülmesi ile, toprağın ihtiyaç duyduğu eksiklikler uygun gübreleme yöntemi ile giderilir. Toprağın ihtiyaçları bitkilerde görülen bazı olumsuzluklarla da değerlendirilebilir.

Toprakta kalsiyum eksikliği, hiçbir neden yokken domateslerin çürümesini, salatalıkların uçlarında yanık oluşmasına, patateslerin içinde, iç pas lekesi ismi verilen lekelerin oluşmasına neden olur. Bitki yaprakları olağan renginden açık renktedir. Kalsiyum nitratlı gübre kullanılması durumunda, bu olumsuzluklar ortadan kalkar.

Özelikle kili topraklarda bitki kökleri sıkıldığı için yeterli kök salınımı yapılamaz ve besinin toprakta bulunan minerallere ulaşımı zorlaşır. Gübrenin toprağı havalandırma ve gözenekler oluşturması ile kök salınımı artış göstererek, bitki arzuladığı besinleri ve azotu topraktan alır.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Nerelerde Kullanılır?

Nitrat ile formüle edilen azot toprağa bağlanmaz. Azotun toprak kökünde serbest kalması ile bitkiye faydalı hale gelir. Bitkilerin hücre duvarlarının oluşmasında kalsiyum önemli bir yere sahiptir. Kalsiyum nitratlı gübreler bitkilere, bu desteği sağlayarak, hastalıklara karşı ve iklim şartlarına karşı dayanıklılık kazanır.

Yaprakların gelişimini yeterli düzeyde sağlayarak, daha fazla fotosentez oluşturmasını sağlar. Toprak PH değişiminde ani değişikliklere neden olmadığı için, toprağın yapısı olumsuz etkilenmez. Kaliteli ürünler sebebi ile, ürünün raf ömründe artış sağlar. Kalsiyum nitratlı gübreler sebze, meyve ve süs bitkilerinde rahatlıkla kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Ne Zaman Kullanılır?

Kalsiyum nitratlı gübre vejatatif ve ekin yetiştirmenin birçok evresinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yaprak oluşumu, dana büyüme evresini arasında bitki köklerine uygulandığında, bitkiye ihtiyaç duyduğu kalsiyum desteğini sağlar. Her mevsim kullanılabilmesi ve tüm ekinlerde etkili sonuçlar oluşturması tercih sebebini artırır. Fide taban ekibimde, ürkünün yetişmesinin tüm aşamalarında, bitkinin büyümesinde yavaşlama görüldüğünde kullanılır. Ayrıca aşırı yağmur sonrası, toprakta eksilen azotun telafisinde olumlu sonuçlar verir.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Toprakta istenmeyen atıklar bırakmaz ve suda kolay çözülür. Bu sebeple bitki köklerinde ve yapraklarında rahatlıkla kullanılabilir. Damla sulama sistemlerinde bitki yapraklarına zarar vermez, sistemde tıkanıklığa sebep olmaz. Özelliği sayesinde toprakta alkalilik veya tuzluluk ortaya çıkarmaz. Kireç ile uygulandığında, toprakta asit dengelenmesine yardımcı olur. Tuzlu topraklarda kalsiyum nitrat uygulaması, düşen verim kaybını dengeler. Köklerde oluşan sodyumu, bitki hücrelerinden uzaklaştırarak, bitki köklerinin korunmasını sağlar. Diğer alternatif ürünlere göre fiyatlarının avantajlı olması, üreticilerin tarafından tercih sebepleri arasında sayılabilir.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Nasıl Kullanılır?

Kalsiyum nitratlı gübreler yağmurlama, damlama ve mini sprink sistemleri ile uyumludur. Toprağın verimliliği, iklim şartları, hava koşullarına göre uygulanan miktarlar değişiklik gösterir. Damlama sulama sisteminde, dekar başına 1000 litre suya 1,5 kilogram, yağmurlama sisteminde 1000 litre suya, 2 kilogram, yaprak uygulamasında 100 litre suya, 500 gram olarak uygulanır. Ayrıca elle serpme yöntemi ve makine ile sıra üzerine doğrudan kullanım kolaylığı bulunur. Dönem içerisinde 2 ila 4 kez uygulanması yeterli katkıyı sağlar. Toprak değerlerine göre gübrenin kullanılması önemlidir. Bu sayede etkili sonuçlar verir.

Kalsiyum Nitrat Gübresinin Etki Süresi Ne Kadar?

Toprak analizleri yapıldıktan sonra, kalsiyum nitratlı gübre uygulaması yapılması önem arz eder. Toprağın ihtiyaca olan oranda uygulandığında, bir üretim sezonu toprağın ihtiyaç duyduğu gübre ihtiyacını karşılar. Ayrıca dönemsel uygulamaların devamında, toprağın verimliliğine katkı sağlayarak, toprağın daha verimli hale gelmesine katkı sağlar. Ayrıca meyve köklerini de güçlendirerek, iklim şartlarına karşı korunmasını sağlar.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Kullanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kalsiyum nitratlı gübre kullanımında toprağın ihtiyacı kadar ve gerektiği zamanlarda kullanılması istenen verimliliği sağlar. Doz aşımı ve gereksiz kullanımlar, toprakta ani değişikliklere yol açacağından ürünler açısından zararları beraberinde getirir. Doz aşımı kullanılması durumunda, toprakta ve bitki köklerinde azot yüklenmesine sebep olarak, kalsiyum alımını engeller. Bu durum bitkilerin zararlılara ve diş etkilere karşı kendisini koruyamamasına sebep olur.

Uygulama esnasında kullanıcı mutlaka eldiven, maske ve diğer kişisel güvenlik önlemlerini almalıdır. Deri ve gözle temasından kaçınılmalıdır. Tüketim aşamasında gıdalarla temas etmemesine özen gösterilmeli. Çocukların erişimini engelleyecek tedbir alınması önemlidir. Gübre ile istenmeyen temas kurulduğunda, bol ılık su ile temaslı bölgenin yıkanması gerekir.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Diğer Gübrelerle Kullanılır Mı?

Kalsiyum nitratlı gübreler, doğru yöntemlerle toprağa uygulandığında, toprağın ihtiyaç duyduğu besini sağlayacaktır. Kalsiyum nitratlı gübre kükürtlü, fosforlu gübrelerle asla birlikte kullanılmamalıdır. Zirai ilaçlarla karıştırılması durumunda bitkiye ve kullanıcıya ciddi zararlar verir.

Kalsiyum Nitrat Gübresi Saklama Koşulları Nelerdir?

Ürün 0-40 santigrat derece depolama sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Ürünler kesinlikle güneş ışınlarına maruz bırakılmamalı. Kullanılmadığı zaman orijinal ambalajlarında muhafaza edilmelidir. Ürünler uygun saklama koşulları sağlandığında 3 yıl kimyasal ve fiziksel özelliklerini korur. Üretim tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş ürünlerin kullanılması olumsuz etkiler yaratır. Gübre tek başına patlama özelliği taşımaz. Ancak içeriğinde bulunan nitrat sebebi ile bazı kimyasallarla etkileşime girerek, patlama özelliği kazanır. Bu sebepten amacı dışında kullanılması, istenmeyen sonuçlara yol açar.