Kimyasal Analiz Laboratuvarı

İyi beslenme, günümüzde en çok araştırılan ve paylaşılan konulardan biridir. Çeşitli bilgi araçları ve internetin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar sağlıkla ilgili konuların giderek daha fazla farkına varıyor. Bu nedenle, gıdaların süpermarketlere ulaşmadan önce geçirdiği süreçleri anlamak tüketim için çok önemlidir. Ancak birçok insan sahip olduğu bilgilere rağmen gıda analiz süreçlerini ve ne işe yaradığını bilmiyor.

Gıdalar ve çevremizdeki pek çok maddeyle ilgilendiren kimyasal analizler oldukça önemlidir. Genel sağlık açısından önemli bir kaynak, gıdaların fizikokimyasal analizidir. Gerekli kalite kontrol ve sağlık kontrol standartlarını karşılamanın yolu kimyasal analizdir. Bu nedenle gıda ürünleri satışa çıkmadan önce çeşitli testler yapılır.

Kimyasal Analiz Nedir

Kimyasal analiz gıdaların ve pek çok maddenin içeriğini belirlemek için yapılan özel tekniklerdir. Günümüzde insanların kullanımına sunulan pek çok maddenin kimyasal analizi yapılmak zorundadır. Deterjandan süte kadar pek çok madde sağlık ve hijyen koşulları açısından değerlendirilir.

Kurumların ihtiyaç duyduğu ve tüketicilerin de beklediği kaliteyi elde etmek için testleri yapmaktan sorumlu özel laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu testler gıdanın özelliklerini karşılamalıdır. Örneğin, belirli bir yağ ve bir parça et gıdanın fiziksel-kimyasal analizinde mevcut olan farklı yöntemlerden geçecektir. Kimyasal analizden önce numune toplama, ürün spesifiklik seviyelerini karşılamalıdır.

Ürün tipi ayrıca hangi paketleme türünün uygun olduğuna da karar verilir. Çünkü ürünün doğru şekilde paketlenmesi ürünün kimyasal özelliklerini koruması için gereklidir. Kimyasal analizdeki test türleri arasında kirleticilerin doğrulanması, kimyasal bileşim, doku analizi, viskozite seviyesi, nem, enerji değerleri, vitamin ve mineral kontrolü yer alır. Toplanan numunelerin zarar görmemesi için analiz kısa bir süre içinde yapılmalıdır.

Kimyasal Analiz

Analizlerde gerçekleştirilen testler sayesinde gıdada bulunan besin maddelerinin doğrulanması doğrulanması mümkündür. Bu analiz ayrıca ürünlerin ambalajlarında bulunan beslenme tablosunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Ayrıca ürünün kalitesini koruyup korumadığını ve ürünün şirketi tarafından söylenenlerin gerçeklere uyup uymadığını da bilmek için kimyasal analiz önemlidir. Ayrıca bu testler restoran, kafeterya gibi yerler için de yapılır.

Örneğin hayvan yemi de dahil olmak üzere herhangi bir gıda ürününün zorunlu olarak kimyasal analiz testlerine dahil olması oldukça önemlidir. Potansiyel kirletici olan ajanların belirlenmesi ve böylece ürünün raf ömrünün ayarlanması açısından kimyasal analizler gereklidir.

Müşterilerin güveni hangi alanda olursa olsun, ürünün sunduklarının yerine getirilmesiyle kazanılır. Müşteri ve ürün güveni fiziksel-kimyasal analiz testlerinin performansı sayesinde mümkündür. Ayrıca analiz standartlarına uyan üreticiler, ürünlerinin kalitesini ve iyi pazarlanmasını da sağlamış olur. Ayrıca bireylerin genel sağlıklarının korunması ve sürdürülmesi kimyasal analizle garanti edilmiş olur. Denetim, belgelendirme ve doğrulama ile birlikte kimyasal analiz laboratuvarlarının yöntemleri ve nitelikleri de oldukça önemlidir.

Gıdaların Kimyasal Analizi Nasıl Yapılır?

Gıdaların kimyasal özelliklerinin analizi, kalitelerini sağlamanın ana yöntemlerinden biridir. Bu analiz gıdanın besin değerinin belirlenmesinde, sağlık kurumlarının talep ettiği parametrelere uygunluğunun kontrol edilmesinde ve ayrıca olası risklerin araştırılmasında çok önemli bir rol oynar. Hem üretilmiş gıdalarda hem de ham maddelerde bu analizler farklı yöntemlerle yapılmalıdır.

Gıdaların insan tüketimine uygun olduğundan ve kendilerinden beklenen özellik ve kompozisyonu karşıladığından emin olmak için gıda analizi yapılması zorunludur. Kimyasal analiz gıdaların kimyasal bileşimlerinin belirlenmesini, yani bir gıdada hangi maddelerin bulunduğunun belirlenmesini ve gıdaların fiziksel-kimyasal açıdan temel özelliklerini ifade eder. Kirleticiler, kalıntılar, toksinler, antioksidanlar gibi maddelerin yoğunluğu analizde temel olarak araştırılır. Ayrıca gıdalar ve diğer maddelerde şu analizler yapılır:

-Alerjenler

-pH ve Su kalitesi

-Mikrobiyoloji

-Ağır metaller

-Tarım ilaçlarının yoğunluğu

-Besin ögeleri

Bu analizlerle birlikte gıdalarda ve diğer pek çok maddede mikrobiyolojik kontrol yapılır. Mikrobiyolojik kontrol, gıdada bulunan toplam mikroorganizma sayısını bilmemizi sağlar. Bu sayı patojenik mikroorganizmaların sayısı ile ilgili değildir. Bu nedenle mikroorganizmaların varlığının bir göstergesi olarak kullanılamaz ve yalnızca gıdanın genel hijyenik özelliklerinin bir göstergesi olarak düşünülür.

Kimyasal Analizin Avantajları Nelerdir?

Ürünlerle ilgili güvenilir sonuçlar elde etmek için analizler büyük bir özveri ve hassasiyetle gerçekleştirilmelidir. Gıdaların fizikokimyasal analizi, gıda endüstrilerinin gıda kalitesi ve güvenliğinde en iyi ürünü sunmasına yardımcı olur. Bunun için analizler resmi standartlara dayalı olmalıdır.

Gıdanın fiziksel-kimyasal analizi ile belirlenen kontrol, sadece güvenlik için değil aynı zamanda daha iyi gıda koşulları sunmak için yasaların öngördüğü ve standardize edilmiş koşulları sağlamak için de esastır. Bu nedenle gıdaların fiziksel-kimyasal analizi, kirletici içermeyen gıda ve kaliteli ürün üretilmesine yardımcı olur. Kimyasal analiz ayrıca insan sağlığı açısından farklı risklerin engellenmesine yardımcı olur.

Ürünlerle ilgili tüm analizler tüketiciyi yanıltmamak için yasal gerekliliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kimyasal, fiziksel-kimyasal, mikrobiyolojik analizler gıdaların kalite ve güvenliğinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Belirli dönemlerde halk sağlığı sorunlarını gidermek ve çözmek, sağlık sorunlarını tanımlamak için kullanımı belirleyici hale gelir.

Özellikle son yıllarda pek çok ülkede kimyasal analiz laboratuvarlarına olan talep artıyor. Bu nedenle de güvenilir ve yüksek kaliteli sonuçlar üretebilen bir laboratuvar ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ancak, tüm laboratuvarlar eşit özelliklere ve uygun araç gerece sahip olmayabilir. Bu nedenle de laboratuvar nitelikli bir yapıda olmalıdır.

Kimyasal Analiz Laboratuvar

Kimyasal analiz için laboratuvarın uzman personel, uygun yöntemler ve araç gereç açısından zengin olması gerekir. Bununla birlikte laboratuvarlar pek çok farklı özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler arasında şunlar yer alır:

Yasal Şartları Sağlamış Laboratuvar

Analiz hizmetleri sunan gıda laboratuvarları ISO standardına sahip olmalıdır. Yasal olarak düzenlenmemiş laboratuvarlar güvenli olamaz. ISO akreditasyonu, şirketlerin diğer şirketlere dünya çapında tanınan bir standartta çalıştıklarına, yetkin ve güvenilir olduklarına dair güvence vermelerinin bir yoludur. Gıda ya da diğer pek çok madde için yapılacak olan kimyasal analiz laboratuvarı ISO standartlarına uygun olmalıdır.

Bunun için bir laboratuvar tercih etmeden önce iyi bir şekilde araştırmak gerekir. Bunun için ilgili devlet kurumlarından teyit edilmiş olan bilgileri kullanmanız gerekir. Ancak sadece ISO standartları iyi bir laboratuvar olduğunu göstermez. Aynı zamanda kullanılan metotlar ve geçmiş analizler de incelenmelidir.

Laboratuvarların Kullandığı Yöntemler

Bir laboratuvar tercih etmeden önce kullanılan metodolojiyi kontrol etmeniz gerekir. Bir laboratuvar çalışmasının kalitesini kanıtlamak ve yayılan sonuçların güvenilirliğini sağlamak için temel gereklilikler arasında, analitik metodolojinin uygun seçimi şüphesiz büyük önem taşır.

Seçilen analitik yöntem uygun değilse, bir laboratuvarın son teknoloji tesislere ve donanıma sahip olması yararsızdır. Modern ve pahalı ekipmanların kullanıldığı yöntem her zaman en uygun yöntem değildir. Bazı durumlarda analiz ve belirli bir gıdadaki konsantrasyonuna bağlı olarak geleneksel ve düşük maliyetli metodolojinin kullanımı daha verimli hale gelir.

Laboratuvar tarafından hangi yöntemin kullanıldığını kontrol etmek analizlerin etkinliği üzerinde etkilidir. Özellikle laboratuvar tarafından resmi yöntemler veya bilimsel topluluk tarafından yaygın olarak kabul edilen yöntemler kullanılmalıdır. Bu yöntemler daha önceden test edilmiş olduğundan güvenilirdir ve çoğu laboratuvarda genellikle kolayca bulunur. Kimyasal analiz laboratuvarlarında yapılacak olan araştırmalar nitelikli yöntemler ile yapıldığında iyi sonuçlar elde edilir.

İlgili Konular
Akredite Laboratuvar
Bir ürün veya hizmetin kabul gören şartlara sahip olup olmadığını ölçen laboratuvar hizmetidir.
Devamını Oku
Analiz Laboratuvarı
Analiz laboratuvarı hizmetleri doğrultusunda oldukça geniş kapsamda birtakım incelemeleri yaptırma şansları elde edilir.
Devamını Oku