Bitkiler için oldukça besleyici olan ve yaşamsal süreçlerinde ihtiyaç duydukları temel besin maddelerini sağlayan gübre türüdür. Azot, fosfor ve potasyum da ikisini içeriğinde bulunduran kompoze gübreler bitkiler için en besleyici gübre türüdür.

Kompoze Gübre

Bitki türlerinin gelişimlerini sağlayabilmeleri için azot, fosfor ve potasyum temel besin maddelerine oldukça fazla ihtiyacı vardır. Bu besin maddelerinden ikisi veya daha fazla besin maddesinin karışımı ile oluşturulan gübre türüne kompoze gübre denir. Üreticiler içerisinde fazlaca besin maddesi bulunduran bu gübre çeşidini tek besin maddesi bulunduran gübrelere göre daha çok kullanır.

Kompoze gübre içerisinde amonyak, üre, potasyum, kükürt, amonyum fosfat bulunur. Potasyum içeren katı bir gübre oluşturmak için azot ve fosfor kompoze gübre karışımını fosfat kayası ve nitrik asit eklenerek reaksiyona sokulur. Bu reaksiyon sonrasında karışımın içerisine potasyum eklenir. Bu sayede P, N ve K İçeriğine sahip katı gübre oluşturulmuş olur. Kompleks gübre oluşumu için temel besin maddelerinin yanında çinko ve demir gibi birçok katkı maddesi eklenebilir.

Kompoze Gübre Üzerinde Bulunan Yüzdelik Değer Neyi İfade Eder?

Kompoze gübre paketleri üzerinde bulunan yüzdelik değerler gübre içerisinde bulunan besin maddelerin gübre içerisinde bulunma oranını ifade eder. Örneğin kompoze gübre ambalaj üzerinde 20-20-20 değeri görülüyor ise bu gübre içerisinde %20 fosfor, %20 azot ve %20 potasyum bulunur. Kompoze gübre içerisinde temel besin ürünleri miktar olarak farklılıklar gösterir. Kullanılacak olan ürüne göre tercih yapılmalıdır.

Kompoze Gübre Faydaları

Kompoze gübrelerin bitkiler üzerinde birçok olumlu etkisi ve faydası bulunur. Bunlar;

 • Kompoze gübreler bitki kökünde eşit şekilde dalarak bitkinin istikrarlı bir şekilde büyümesini sağlar.
 • Kompoze güvenerek çekim öncesinde veya dikim gerçekleştirmeden önce taban gübresi olarak kullanılması bitki gelişimine büyük katkı sağlar.
 • İçerisinde birçok temel besin bulunduran kompoze gübreler, tarlada işlem kolaylığı, maliyet tasarrufunu ve ürünlerin tüm beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar.
 • İçerisinde birçok temel besin maddesi bulunduğundan dolayı farklı farklı gübre satın alma gereği kalmaz. Bu durum üreticiye birçok fayda sağlar.
 • Bitkiye aynı anda birden çok temel besin elementi verebilme imkanı sunar.
 • Gübre üreticileri için her besin için ayrı ayrı üretim yapma durumu ortadan kalkmış olur. Bu sayede zaman kazancı ve nakliye ücretlerinden kazanç gibi birçok fayda sağlar.

Kompoze Gübre Kullanım Alanları

Kompoze gübreler tüm bitki türlerinde kullanabilen gübrelerdir. Fosfor, azot ve potasyum gibi temel besin elementleri bakımından fakir olan topraklar için sıkça kullanılır. Kompoze gübre kullanımı için toprak analizinin yapılması gerekir. Yapılan analiz sonuçlarına göre toprağa en uygun olan gübre çeşidi kullanılır.

Kompoze Sıvı Gübre Nedir?

Bitkilerin gelişim süreçlerinde kullanılan, içerisinde temel besin elementleri bulunan, toprak yüzeyine veya yaprak yüzeyine sıvı olarak verilen gübre türüne kompoze sıvı gübreler denir. Granül yapıda bulunan kompoze gübrelere göre toprakla etkileşimi daha hızlıdır. Bu hızlı etkileşim bitkilerin gelişimi için oldukça yararlıdır. Kök bölgesine direkt olarak damlama ile veya yaprak yüzeyine püskürtme işlemi ile uygulandığı için bitki tarafından sıvı gübre emilimi daha hızlı ve daha kolay olacaktır.

Kompoze Sıvı Gübre Faydaları

Kompoze sıvı gübrelerin bitki gelişimi için birçok faydası bulunur. Bunlar;

 • Toprakta bulunan mikroorganizma sayısını artırır.
 • Bitki büyümesi içeriğinde bulunan temel besin elementleri etkisi ile hızlanır.
 • Bitkilerin her dönemi için kullanımı uygundur.
 • Bitki köklerinin gelişimini sağlar.
 • Toprağın su tutma kapasitesini artırır.
 • Sulamaya duyulan ihtiyacı düşürür.
 • Daha kaliteli ürün elde edilmesini sağlar.
 • Ürünlerin raf ömrü uzamasını sağlar.
 • Tohumun çimlenmesine oranını artırır ve hızlandırır.

Kompoze Gübre Ne Zaman Uygulanır?

Yapılmış olan toprak analizi sonucuna göre belirlenmiş olan kriterlere göre gübre alınarak uygulamaya geçilir. Taban gübresi görevi görecek olan gübreler, tohum ekim işleminden bir veya iki hafta önce ya da ekim gerçekleştirildiği esnada toprakta bulunan tohum derinliğini 5 cm altına uygulanır. Toprağa fişe ekimi gerçekleştiriyorsa dikim gerçekleştirmeden önce bitkinin kök derinliğine uygulanabilir.

Dikimi gerçekleştirilecek olan ürün zeytin veya meyve ağaçları ise, ağaç dallarının su yürüme olayından 2 veya 3 hafta önce, dallarda bulunan taçlara gelecek şekilde toprak içerisine karıştırılarak verilir.

Kompoze Gübrenin Ağaçlarda Kullanımı

Kompoze gübrenin Ağaçlarda kullanımına fidan dikimi ile başlanabilir. Fidan dikimi gerçekleştikten sonra fidanın kök bölgesinin birçok faktörden korunması fidanın gelişimi için oldukça önemlidir. Bitkide bulunan kök bölgesi gelişimi fosfor yardımıyla, bitki kökünün dayanımı ise potasyumla sağlanır.

Fidan köküne fidan dikimi öncesinde içeriğinde fosfor ve potasyum bulunan kompoze gübre kullanılabilir. Ülkemizde bulunan topraklarda demir ve çinko elementlerinin az olması nedeniyle kullanılacak olan kompoze gübre içerisinde çinko ve demir bulunan kompoze gübreler daha çok tercih edilir.

Yetişkin ağaçlar için ağaç dallarında su yürüme olayı gerçekleşmeden 2 veya 3 hafta önce toprağa atılır ve toprak çapalanır.

Kompoze Gübre Dekara Ne Kadar Atılır?

Toprak analizi gerçekleştirdikten sonra bitki azot ihtiyacı dekar başına 10 kg olsun. Kullanılacak olan gübreyi 25-5-10 seçelim. 10 kg azat için yapılan hesaplamaya göre çıkan rakam 40 olur. Çıkan bu rakam bir de kara uygulanması gereken azot miktarını ifade eder. Bu sayede yapılan diğer hesaplamalar ile bir de kara dökülecek olan fosfor ve potasyum miktarları da bulunmuş olur.

Ağaçlara uygulanacak olan kompoze gübre miktarı ağaç yaşına göre belirlenir. Yaşı 10 olan bir ağaç için 1 kg kompoze gübre uygulanır.

Kükürtlü Kompoze Gübre

Bitkilerin ihtiyacı olan temel besin elementleri yanında gübre içerisinde kükürt bulunan gübrelere kükürtlü kompoze gübre adı verilir.

Bitki için oldukça önemli bir mineral olan kükürt ürünlerin kalitesinin ve ürün veriminin artmasını sağlar. Bitkilerde gerçekleştirilen klorofil oluşumu için kükürt oldukça önemlidir. Kükürtlü kompoze gübre bitkide protein oluşumunu sağlar. İçerisinde yağ bulunan ürünler için kullanılabilir.

Kompoze Gübre Nasıl Uygulanır?

Kompoze küreler pek çok şekilde uygulanabilir. Bu uygulama şekilleri;

 • Tohum ekim öncesinde
 • Fide ekim öncesinde
 • Fide ekim esnasında

Gibi birçok aşamada serpme yöntemi ile veya bant usulü ile toprağa katılarak uygulanabilir.

Meyve ağaçlarında ağaç dalında oluşan su yürümesi öncesi dalların taç izdüşümleri adı verilen bölgelerine serpme işlemi sonrasında toprağa karıştırarak veya sıvı kompoze gübre kullanarak damlama işlemiyle uygulanabilir. Sıvı gübre formları püskürtme yöntemiyle de uygulanabilir.

Kompoze Gübre Fiyatları

Kompoze gübre fiyatları içeriğinde bulunan fosfor, azot ve potasyum miktarına göre değişiklik gösterir. Bu temel besin elementlerinin yanında kullanılacak olan takviye edici elementlerinde fiyat üzerindeki etkisi büyüktür. Fiyat bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.