Toprak analizi besin içeriği, asitlik derecesi ve parçacık boyutu gibi hem kimyasal hem de fiziksel toprak koşullarını teşhis etmek için gerekli bir yöntemdir. Toprağın kireçleme ihtiyacını, ne kadar ve hangi tür kireç taşının kullanılması gerektiğini ve toprakta hangi gübrelerin kullanılması gerektiğini değerlendirir. Gübreleme yoluyla toprağın eksik ve bitkiler için gerekli olan besin ögeleri sağlanır.

Toprak analizi çevrenin gereksiz gübreleme ile korunmasını sağlamakla birlikte yüksek verimliliğin garantisi için gereklidir. Ayrıca verimli bir toprak meydana getirmek ve bitkilere en iyi koşulları sağlamak için toprak analizi gereklidir.

Toprak Analizinin Türleri Nelerdir?

Toprak analizi çiftçinin ve tarlanın farklı ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. Farklı ihtiyaçları karşılamak için toprak analizi türleri bulunur. Üreticiler h tarafından en çok kullanılan toprak analizleri şunlardır:

Temel Kimyasal Analiz

Bu yöntem ile toprak içerisindeki temel besinlerin miktarı belirlenir. Bu sayede de farklı ekim yöntemlerine, gübreleme yöntemlerine ve hangi bitkilerin ekileceğine karar verilir.

Toprak Kimyasal Analizi

Toprak verimliliğini değerlendirmek için kullanılan ana araç, toprak kimyasal analizidir. Topraktaki tüm makro besin ve mikro besin öğelerinin değerlendirilmesi gerektiğinde gerçekleştirilen analiz türüdür. Yani analiz, bitkinin büyük miktarlarda ihtiyaç duyduğu her besine (makro besinler) ve ayrıca daha küçük miktarlarda ihtiyaç duyulanlara (mikro besinler) dayanmaktadır.

Aynı zamanda erozyon riskini, bitkiler için su ihtiyacını, gübrelerin ekonomik kullanımını, yeterli alanı ve toprak bileşenlerinin oranını belirler. Toprak kimyasal analizi oldukça önemlidir. Böylece besin ve asitlik oranlarıyla toprağın kullanım ve yönetim potansiyeli belirlenmiş olur.

Tarımsal Planlamada Kimyasal Analizin Önemi Nedir?

Toprak kimyasal analizi, tüm tarımsal planlamanın kalitesini etkilediği için asitlik, organik madde içeriği ve besin mevcudiyeti ile ilgili parametreleri ortaya çıkararak toprak verimliliğini doğrudan etkiler. Analiz sonuçlarında bitkilerin ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri ile tarladaki mevcut besinlerin karşılaştırılması gösterilir. Bu sayede her bir makro ve mikro besin tamamlanarak bitki büyümesi için gerekli tüm tarımsal süreç ortaya çıkarılır.

Toprak analizleri tarla hakkında hiçbir bilgi olmadığında, yeni alanlarda ekim yapılacağında veya üretim sistemindeki ani değişiklikler gibi durumlarda çok önemli sonuçlar verir. Diğer bir değerlendirme kriteri ise bir önceki hasatta toprakta besin sorununun olup olmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktır.

Analiz raporunun sonucuna göre, çiftçi için daha fazla üretkenlik ve aynı zamanda karlılık sağlayan gübrelerin dikkatli kullanımı için bir planlama yapılır. Planlı gübre kullanımı ayrıca çevre duyarlılığı için önemlidir.

Toprak Analizi Nasıl Yapılır

Toprak analizi yoluyla toprağın yapısı, temel besin maddeleri ve toprak için olası riskler ortaya çıkarılır. Toprağın her bir parçasındaki farklılıkları belirleyerek her alan için en iyi tarım yöntemini kullanabilirsiniz.

Bu analiz verileri bitkiler için su ihtiyacı, erozyon riski ve alan verimlilik potansiyeli gibi toprağın kullanım ve yönetim potansiyelinin bilinmesini mümkün kılar. Bu amaçlarla toprak analizi yapmak önemli bir süreçtir. Bu sürecin adımları ise şu şekildedir:

Kullanılacak Araçların Seçilmesi

Toprak analizi için numune toplama işlemini gerçekleştirmek için toprak tipine uygun aletin seçilmesi gerekir. Kullanılacak araç analiz tipine ve bitki türüne göre değişir.

Numune Toplamanın Yapılması

Kompozit numuneyi oluşturmak için her bir homojen parselden ayrı olarak, alanda zikzak şeklinde yürüyerek rastgele numuneler alınmalıdır.

Alınan numune parsel başına 10 noktadan az olmamalı, ideal olarak 20 noktadan alınmalıdır. Toprak örneği evlere, barakalara, bataklıklara, derelere, yaya yollarına, karınca yuvalarına yakın yerlerden alınmamalıdır. Bu şekilde örneklemede hatalara neden olmaktan kaçınılmalıdır. Numuneler basit ve karma olabilir. Basit numuneler aynı hacimde toprağa sahip olmalı ve aynı derinlikten toplanmalıdır. Daha sonra analiz numunesi oluşturmak için homojenleştirilmelidir.

Örnekleme Zamanının Seçimi

Toprak analizleri yılın herhangi bir zamanında yapılabilir ancak asitlik analizinin ekimden 3 ila 6 ay öncesinden yapılması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle bu tarihten önce numuneler toplanmalı, analiz laboratuvarına gönderilmeli, analiz sonuçları yorumlanmalı, önerilerde bulunulmalı ve gübre satın alarak toprak uygun koşullara getirilmelidir.

Ayrıca, alan yıllık mahsule sahipse, gübre uygulamasından hemen sonra numune almaktan kaçınılması gerekir.

Numunelerin Laboratuvara Gönderilmesi

Numuneler çıkarıldıktan sonra homojenizasyon gerçekleştirilir. Numuneler doğru şekilde paketlenerek doğru şekilde tanımlanır ve güvendiğiniz bir laboratuvara gönderilir. Numune alma hatalarının laboratuvarda düzeltilemeyeceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, gösterilen prosedürleri doğru bir şekilde takip etmek gerekir. Bu nedenle numunelerin toplanması, kurutulması, paketlenmesi ve nakliyesi sırasında hatalardan kaçınmak gerekir.

Toprak Analizinin Yorumlanması

Toprağı toplayıp analiz ettikten sonra iyi bir şekilde yorumlamak gerekli tedbirleri almak için önemlidir. Toprak analizi ile şu sonuçlar elde edilebilir:

- Toprağın aktif asitliğinin yorumlanmasıyla, bitkiler için besin maddelerinin durumu belirlenebilir.

- Besinler, Makrobesinler ve Mikrobesinler olarak alt gruplara ayrılır. Makrobesinler bitkiler tarafından daha fazla miktarda ihtiyaç duyulan besinlerdir. Mikro besinler bitkiler tarafından küçük miktarlarda emilir.

- Toprağın hangi mineral maddelere ve gübrelere ihtiyaç duyduğu tespit edilir.

- Toprağın sulama ihtiyacı ortaya çıkarılır.

Toprak analizinin yorumu bu alanda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Yorumlamada bölge koşulları, bitki ihtiyaçları ve verim beklentisi dikkate alınır.

Toprak Analizinin Temel Amaçları Nelerdir?

Yıllık olarak topraktan alınacak numuneler ekimden önce alınır. Analiz sonucunda çiftçiye pek çok yarar sağlar. Toprak analizinin temel amaçları şunlardır:

- Her tarla için sınırlayıcı faktörleri belirlemek amaçlanır.

- Gübre ve kireçtaşı kullanımı için bir başlangıç noktası olarak hizmet eden toprağın besin kapasitesini belirlemek amaçlanır.

- Bitkilerin besin yönetimi programlarının hedeflere ulaşmak için ayarlanabilmesi için toprak verimliliğini ve uzun vadeli eğilimleri izlemek amaçlanır.

Bu amaçlarla her yıl düzenli olarak toprak analizi yaptırmak çiftçiye oldukça yarar sağlar. Verimin düşmesini engelleyerek iyi mahsullerin elde edilmesinde etkili bir rol oynar.

Toprak Analiz Laboratuvarı

Toprak numunesi alarak analiz laboratuvarına göndermek önemli olduğu gibi laboratuvarın da iyi seçilmesi gerekir. Bilimsel anlamda etkili bir incelemenin yapılabilmesi için analiz laboratuvarlarının dikkat etmesi gereken pek çok özellik vardır.

Analiz laboratuvarı bitki büyümesini sınırlayan besinleri veya toprak kimyasal faktörlerini belirleyerek üretkenliği artırmak için gerekli verileri sağlamalıdır. Ayrıca farklı toprak ve kültürlere uygun gübre oranlarının belirlenmesi gerekir. Analiz laboratuvarı uzman personeliyle iyi bir toprak analizi süreci yönettiğinde tarımsal verim en yüksek düzeyine ulaşacaktır.

Toprak Analizi Fiyatları

Toprak analizi fiyatları genellikle hızlı bir şekilde yapılır ve genellikle düşük maliyetlidir. Ancak pek çok çiftçi toprak analizlerinden ücretler nedeniyle kaçınır. Toprak analizi ise çiftçinin yüksek karlılık elde etmesi için gereklidir. Birim alandan alınacak verimin yükselmesine yüksek katkı sunacaktır.

Toprağın analizi ile gerekli besin maddelerinin düzenlemelerini oluşturmak ve bununla toprak verimliliğinin iyileştirilmesini teşvik etmek, kültürlerin verimliliğinde ve gıda kalitesinde önemli bir artışa neden olur. Bu nedenle toprak analizinin ücretlerini karşılayarak mutlaka analiz yaptırılmalıdır. Toprak analizi fiyatları için genel bir standart olmakla birlikte analiz türüne ve laboratuvarlara göre fiyatlar değişebilir. Özellikle farklı analizler yapılacağında süreç ve analiz basamakları uzadığı için fiyatlar da artabilir.

Analiz fiyat listesi için; https://www.ufuktarim.com/laboratuvar