Toz kükürt Sicilya gibi bölgelerde, volkanik patlamaların yaşandığı ya da yaşanabilme ihtimalinin olduğu volkan eteklerinde, diğer metallerle iç içe geçmiş halde bulunur. Kükürt yataklarından uzman kişiler tarafından çıkarılarak elde edilir. Kükürt birçok sanayide kullanılabilen, tek başına yanmaya ve patlamaya müsait olan bir maddedir.

Doğandan sadece toz kükürt elde edilmemekle beraber sıvı hali de kullanılabilir. Özellikle sağlık sanayiinde oldukça fazla kullanım alanı bulur. Endüstri sanayiinde de toz kükürt kullanımıyla karşılaşmak yüksek bir olasılıktır. Bu bağlamda ham hali insan ve canlı sağlığı için olumsuz gözükse de oldukça faydalı kullanım alanı bulunan doğadan elde edilen doğal bir maddedir.

Toz Kükürt Ne İşe Yarar?

Toz kükürttün kullanım alanlarına bakıldığında, genel olarak bitki yetiştiriciliğinde sıkça tercih edilen bir madde olduğu görülür. Bunun nedeni toz kükürt bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerini sağlamasından dolayıdır. Toz kükürt genel olarak toprakta bulunması istenilen bir maddedir ve bitki gelişimi için toprağın verimliliğini oldukça artırır.

Bitkiler kökleri ile topraklara tutunarak gerekli besin maddelerini toprak aracılığıyla elde ettikleri düşünüldüğünde, toz kükürt toprak verimini artırarak bitkilerin toprağa tutunmalarına da yardımcı olur. Toprağın veriminin artırılması, olası bir kuraklık durumunda dayanma gücünün sağlanması anlamına da gelir. Kuraklık ve soğuk bitkilerin düşmanıdır. Uygun şartların sağlanması durumunda ancak gelişimlerini tamamlayabilen bitkiler için toz kükürt olası durumlara karşı direnç verir.

Aynı zamanda toprakların sertliğini azaltır. Böylece toprak üzerinde yapılacak işlemler daha az enerji sarf edilerek, daha kolay bir biçimde gerçekleştirilir. Kükürt esasında yanıcı bir madde olması dolayısıyla patlayıcı madde üretimlerinde de kullanılabilir. Aynı zamanda yine bitkiler için toprakta kullanılmasından dolayı yapay gübre etkisi de bulunur.

İnsan vücudunda da bulunması gereken kükürt özellikle keratine ihtiyaç duyulan bölgelerde görev alır. Örneğin saç, tırnak gibi bölgeler kükürt varlığında daha sağlıklı gelişim gösterir.

Toz Kükürt Nasıl Kullanılır?

Toz kükürt kullanımında bilinen en büyük alan bitki gelişimine yardımcı olması amacıyla ziraatta kullanılmasıdır. Bu bağlamda toz kükürt kullanımında dikkat edilecek hususlar bulunur. Bu hususlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Toz kükürt bitkiler için toprak ile karıştırılarak kullanılır. Fakat toprak ile direkt teması yanıcı bir madde olmasından dolayı tehlikelidir. Bu bağlamda farklı maddelerle seyreltilerek kullanılır.
  • Toz kükürt toprak ile karıştırıldıktan sonra bitkilerin kök kısmı ile teması dağlanır. Gübre kullanımı gibi düşünmek mümkündür. Toz kükürttün bitkilerin kök bölgelerinde kullanılmasındaki temel amaç, bitkilerin besin maddelerini köklerden alarak sağladığı düşünüldüğünde, yeterli besin maddesi ortamını sağlayabilmektir.
  • Toz kükürt kullanım zamanları değişebilmekle beraber genel olarak mevsim geçişlerinde tercih edildiği söylenebilir.

Toz kükürt dar manada bakıldığında tehlikeli ve zararlı elementlerin karışımı ile oluştuğu görülür. Geniş manada bakıldığında ise özellikle bitki gelişimi için çok faydalı olduğu görülür.

Toz Kükürt Fiyatı

Toz kükürt zirai kükürt olarak da adlandırılabilir. Doğal bölgelerden çıkarılan toz kükürt piyasada değişkenlik gösteren fiyatlarda bulunur. Toz kükürt yerinden gidilerek direkt alınabilmesinin yanı sıra e-ticaret yapan siteler üzerinden de sipariş oluşturulabilir. Fiyatlar kükürt kalitesine ve işlenme durumuna göre farklı seyreder.

Genellikle 25kg paketler içerisine konulan kükürttün ortalama fiyatı 350-550 lira arasında değişebilir. Piyasa fiyatlarında görülen bu değişiklik, kükürttün çıkarıldığı ve toz haline getirildiği firmaların kâr zarar endekslerine göre belirlenir.

Doğadan hazır olarak çıkarılabilmesine karşın işlenme maliyeti bulunan toz kükürt fiyatlarını da etkiler. Çıkarılan toz kükürttün nereden geldiği ve kalitesi de fiyatlara yansıyacaktır.

Toz Kükürt Nasıl Atılır?

Toz kükürttün atılım amacı iki farklı şey üzerinedir. Birincisi akarlar ve fungusların bitkilere zarar vermesini engellemek amacıyla atılır. Bu atılımda külleme denilen bir metot vardır ve oldukça yaygındır. Külleme metodu, toz kükürt ve küllerin karıştırılması ile elde edilen karışımın bitkilerin üzerlerine doğru serpmek ile mümkündür.

Toz kükürt ve kül karışımı sinek, böcek, arı gibi kanatlıların bitkilere zarar vermesini engelleyeceği gibi larva oluşumları, kurtçuk oluşumlarını da engeller. Bu bağlamda bitkinin çürümemesi ve zarar görmemesi için oldukça faydalı bir yöntem olduğu söylenebilir.

Toz kükürttün ikinci en yaygın atılım şekli ise bitki köklerine uygulanan atılımdır. Bu atılım şeklinde toz kükürt ile toprak karıştırılır. Karıştırma işlemi neticesinde toprak PH’ sın da dengelenme yaşandığı görülür. Toz kükürt içerisinde bulundurduğu ve bitkiler için elzem olan makro elementler sayesinde bitkinin beslenerek büyümesine olarak sağlar. Toz kükürt atılım zamanları mevsim geçişlerinde olması gerekir.

Yılda iki defa ve daha fazla olmak üzere atılım işlemi gerçekleştirilebilir. Önemli olan ve dikkat gerektiren bir nokta aşırı soğuk havalarda yapılan atılımın sonuçsuz kalabileceğidir. Bu bağlamda mevsim geçişlerinde yapılması en doğru olan kullanım zamanıdır.

Kökler için kullanılan ve toprakla karıştırılarak atılımı yapılan toz kükürt bitkiler için bir nevi gübre görevi de görür. Bu perspektiften bakıldığında bitkilerin ihtiyacı olan gübre miktarını da azalttığı görülür.

Bitki yapraklarına külleme metodu ile uygulanan toz kükürtlerin bir süre sonra su yardımı ile atılması gerekir. Kükürt esasında yanıcı bir maddedir ve bitki yaprak ve gövdesine zarar vermesi istenmez. Temel amaç yabancı zararlı madde ve canlıları bitkilerden uzak tutmaktır.

Bu bağlamda bitki yüzeyinde uzun süre kalması istenmeyen canlıları uzak tutacağı gibi bitkinin de ölümüne sebebiyet verebilir. Oysaki bu durum kullanım amacına tamamen zıt düşer. Toz kükürt kullanımındaki amaç bitkilerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmaktır.

Toz Kükürt Sulandırılır Mı?

Toz kükürt sulandırılarak sıvı hale getirilebilir. Bu amaç ile kaynatma işlemi yapılması gerekir. Fakat direkt olarak su ve kükürt karıştırılmaz. Su ile öncelikli olarak mono sülfür karıştırılmalıdır. Aksi taktirde istenen sonuç elde edilemeyecektir.

Su bir tencere yardımı ile kaynatılır. Kaynayan suya mono sülfür ilavesi yapılır. Mono sülfür suyun içinde tamamen çözünüp karışıncaya kadar kaynatılır.

Kaynatma işlemi esnasında karıştırma işlemi de yapılması gerekir. Mono sülfür su ile karışımı belli bir kaynatma süresi sonunda giderek koyulaşmaya başlar. Muhallebi kıvamından biraz daha akışkan bir sıvı elde edilir. Sıvının yeterinde koyulaştığı görüldüğünde toz kükürt ilavesi yapılır ve karıştırılarak kaynatılmaya devam edilir.

Bileşimler tamamen karıştığında kaynatma işlemine de son verilir. Bu sayede toz kükürt sulandırılarak sıvı formunu almış olur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunur. Bu önemli noktalardan ilki karıştırılacak kükürt, su ve mono sülfür miktarının doğru ayarlanmasıdır.

Her madde kendi ölçülerinde kullanılmalıdır. Aksi taktirde istenen sonuç elde edilemeyebilir. Dikkat edilmesi gereken ikinci madde kaynatma işleminin süresi ve elde edilen kıvamdır. Kıvamı koyu olmaması gerekir.

Aynı zamanda kaynatma işleminin yapıldığı esnada toz kükürttün ateşe yaklaşmamasına özen gösterilmelidir. Aksi taktirde yanıcı ve patlayıcı özellikte olan kükürt çok tehlikeli ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu bağlamda işlemleri yapılacakken özellikle dikkatli olmak en doğrusudur. Sulandırılan ve sıvı forma getirilen kükürtte toz kükürt gibi bitkilerin büyüme ve gelişmeleri için kullanılabilir.