TSE laboratuvar üreticilerin üretim standartlarına uymaları için gerekli olan bir laboratuvardır. İnsan sağlığı başta olmak üzere, yeryüzündeki tüm canlılar baz alınarak hiçbir canlının zarar görmeyeceği üretimlerin yapılabilmesini sağlamak temel amaçtır. Bu bağlamda TSE kısaltmasının açılımı Türk Standartları Enstitüsü demektir.

TSE laboratuvarları Türk standartları doğrultusunda hizmet veren laboratuvarlar olup, uluslararası denkliğin sağlanması amacıyla da görev yapabilirler. TSE laboratuvarlar kendi içlerinde birçok alan kapsamında hizmet verirler. Bu alanlar birbirinden farklı üreticilerin tamamını kapsayabilmek adına oldukça geniş düşünülmüştür.

TSE Laboratuvar Hizmetleri

TSE laboratuvar hizmetleri bünyesinde iki temel başlık bulunur. Bunlardan ilki deney laboratuvarlarıdır ve ikincisi metal test laboratuvarlarıdır. Her iki laboratuvar kendi bünyesinde farklı hizmetler verir. Deney laboratuvarları içerisine giren hizmetleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Tekstil laboratuvarları
  • Ex ve ambalaj laboratuvarları
  • Enerji teknolojileri laboratuvarları
  • Kimya ve gıda laboratuvarları
  • Kömür ve yapı malzemeleri laboratuvarları
  • Yangın ve yapı malzemeleri laboratuvarı
  • Yapı malzemeleri laboratuvarları
  • Makine laboratuvarları
  • Elektroteknik laboratuvarları

Bahsedilen laboratuvarların hepsi aynı şehirde bulunmaz. Farklı farklı illerde ve ilçelerde üreticiye hizmet verirler. Aynı şekilde metal test laboratuvarları da birçok ilde bulunur. TSE laboratuvar hizmetleri aynı zamanda akredite hizmetlerini de bünyesinde bulundurur.

Onaylanmış laboratuvar hizmetleri de TSE laboratuvar hizmetleri kapsamına girer ve ücretlendirmeler yapılacak olan deneye göre belirlenir.

TSE Laboratuvar Ücretleri

TSE laboratuvar hizmet bedelleri kullanılacak alana göre ve yapılacak test miktarına göre değişiklik gösterebilir. Birçok sektör için laboratuvar hizmetleri verilmektedir. Verilen hizmet bedelleri yapılacak test sayısına bağlı olarak artış gösterir. Bir firma bünyesinde sadece bir ürün üretimi yapıyorsa fazla test kullanılmasına gerek olmayacağı için daha az ücret ödeyecektir. Kimya ve gıda testleri genel olarak gıda sektörü ile ilgili olmakla beraber bazı kimyasal üretim yapılan firmalar içinde kullanılır. Bu bağlamda üretilen ürünün miktarı ve çeşitliliği fiyatları önemli derecede etkiler.

TSE laboratuvar ücretleri gene itibariyle şehir farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılabileceği gibi bazı alanlarda bulunulan şehir göz ardı edilebilir. Bu bağlamda TSE laboratuvar ücretlerini alanında uzman kişilerle iletişime geçilerek öğrenilmesi üreticinin aklındaki soru işaretlerini giderecektir. Hizmet bedellerinin ücret listeleri belirlenmekte olup yıllar içerisinde değişiklik gösterebilir.

TSE Akredite Laboratuvar

TSE Akredite laboratuvar genel olarak deney laboratuvarı olarak bilinir. Akredite olmak üreticinin ürettiği ürünün geçerlilik seviyesinde bulunması anlamına gelir. Ürünler geçerlilik seviyesine gelmediği taktirde üretilmesi durdurulur. Sağlık açısından ve daha birçok açıdan yeterlilik düzeyinin sağlanması firmaların kullanıcı güvenini almalarını sağlar.

Kullanıcı satın alacağı üründe TSE ibaresini gördüğünde, ürünün sağlığa zararlı maddeleri ihtiva etmediğini anlayacaktır. Akredite laboratuvarları test edilecek ve akreditasyonu sağlanmaya çalışılacak ürüne göre farklı şehirlerde bulunabilir.

Bu bağlamda üreticinin ürettiği ürüne göre gerekli bilgileri internet üzerinden edinmesi kendi avantajına olacaktır. Üretim yapılacak olan her sektörde her bir ürün içi farklı deney laboratuvarlarına müracaat etmek gerekir.

Akreditasyon sağlanması üretici firmanın lehine olmasının yanı sıra üretilen ürünlerin uluslararası olabilmesi içinde önemlidir. İthalat yapılacak ürünlerde akreditasyona çok fazla dikkat edilir.

Bu bağlamda dünyaya açılması planlanan şirketlerin ya da firmaların ürünleri için düzenli olarak akreditasyon yaptırmaları önemlidir. Akreditasyon işlemi ISO denilen bir belgeyi ihtiva eder. Bu belge özellikle gıda üretim tesisleri için bulundurulması zorunlu belgeler bütünüdür. ISO ve HACCİP evrakları düzenli olarak devlet kontrolünde de denetlenir.

Bu bağlamda başta gıda sektörü olmak üzere diğer firmalarında gerekli evrak ve belgeleri bünyelerinde bulundurmaları gerekir. Akredite olmanın en büyük avantajı şüphesiz dışarıya ürün gönderiminin sağlanabilmesi ve markanın dış ülkeler tarafından da bilinirliğinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda Türkiye bünyesinde bulunan birçok firma hizmetlerine devam ederler.

TSE Laboratuvar Deney Ücretleri

TSE laboratuvar deney ücretleri, akreditasyon deneyi olup olmamasına göre değişiklik gösterebilir. Deney ücretleri genel olarak akreditasyonun sağlanması amacıyla yapılabilmesinin yanı sıra normal olarak da yapılabilir. Ücretler yıllara göre artış ya da azalış gösterir. Deneyi yapılacak ürünün ihtiyaç duyduğu laboratuvar koşulları sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan laboratuvarlara göre il ya da il dışı faaliyetler gösterilebilir. Bu bağlamda tüm etkenler baz alındığında ürün özelliklerine göre fiyat skalası değişim gösterecektir.

TSE laboratuvar deneylerinde genellikle bir kategoriden sadece tek ürün deneylemesi yetebileceği gibi birden fazla ürünün de deneyi yaptırılabilir. Önemli olan yeterliliği sağlayabilmek olduğu için ilk deneyde başarısız olan ürünler, başarılı oluncaya dek laboratuvar deneylerine sokulur.

Bir ürünün kaç kere deney laboratuvarına gönderileceği de fiyat durumunu etkileyebilir. Aynı zamanda kaç çeşit ve kaç farklı alanda ürün denetleneceği de önemlidir. Birden fazla alanda neredeyse tüm sektörlerde deney laboratuvarları bulmak mümkündür. Bu bağlamda her kategori kendi içerisinde farklı ücret skalasına sahiptir.

Üreticinin kendi kategorisinde kaç farklı ürün ürettiğini bilmesi ve her üründen bir adet laboratuvara göndermesi kendi avantajına olacaktır. Deney laboratuvar ücret bedelleri düzenli aralıklarla güncellenebilir. Bu sebeple internet sitesi üzerinden üreticiler fiyat listelerini takip etmelidir.

TSE Laboratuvar Sorgulama

TSE laboratuvarları farklı şehirlerde farklı hizmetler verebildiği için üretici bulunduğu ile göre laboratuvar sorgulaması yapmaya ihtiyaç duyar. Bu bağlamda internet üzerinden kendi ürettiği ürünün test laboratuvarının hangi il ve ilçede olduğunu öğrenebilir. Her ilde birden fazla kategoride deney laboratuvarı bulunmaz.

Çeşitli ve daha çok büyükşehirlerde TSE laboratuvarları bulunur. Bu bağlamda genellikle üretim fabrikalarının yoğun bulunduğu il ve ilçelerde TSE laboratuvarları bulunması daha olasıdır.

Tabii ki istisnai durumlarda olabilir. Örneğin makine laboratuvarlarının tamamı sanayi bölgesi olan Gebze de hizmet verirken, kömür ve yapı malzemeleri laboratuvarı sadece Manisa’da bulunur. Laboratuvarların illere göre değişiklik göstermesindeki temel neden çıkarılan maden ya da üretilen malzeme ile ilgili olmasıdır.

Kimya ve gıda laboratuvarları genel olarak Ankara ve Gebze illerinde bulunur. İstanbul ilinde sadece tuzla ilçesinde laboratuvar bulunur. Tuzla’ da bulunana laboratuvar yangın ve yapı malzemeleri laboratuvarıdır. Üretici firmaların TSE’nin kendi internet sitesi içerisinde laboratuvar hizmet ve bölgelerini görüntülemeleri mümkündür.

TSE Laboratuvar Akreditasyonu

Sadece üretilen ürünlerin değil aynı zamanda ürünlerin denetlendiği laboratuvarların da akredite olması oldukça önemlidir. Bu bağlamda TSE laboratuvarları gerekli geçerlilik düzeyine sahip laboratuvarlar olup üreticiye kaliteli hizmet verirler.

Bazı üretim alanları laboratuvar koşullarını da bünyesinde bulundurur. Örneği ilaç sektörü laboratuvar ortamlarında üretim aşamalarını kapsar. Bu bağlamda üretimin gerçekleştirileceği laboratuvarlarında akredite olması oldukça önemlidir.

Akreditasyon bir ürünün ya da bölümün yeterli düzeyde olabilmesi, geçerli kabul edilmesi ve güvenilir olması anlamına gelir. Bu bağlamda üretilen ürünün ve üretildiği laboratuvarın test edilecek olan mecraların da geçerliliğe sahip olması beklenir. Bu bağlamda TSE laboratuvarlarının da üreticinin güvenini kazanması anlamında akredite olması beklenir.

TSE laboratuvarları akredite laboratuvarlar olup ürün güvenliği ve üretici güveni açısından bir problem teşkil etmezler. TSE laboratuvarları da kendi bünyelerinde düzenli olarak denetlenir ve akredite olabilmeleri için gerekli şartları sağlarlar. Gerekli şartların sağlandığına dair ISO belgelerini de aynı zamanda bünyelerinde bulundururlar.