Sera gübresi, sera ortamında yetiştirilmek istenen ürünler için hazırlanan özel içerikli gübrelere verilen genel bir isimdir. Sera denilen ortam, üstü kapalı şekilde fakat güneş ışınlarını içeriye geçirebilen, bitki yetiştiriciliğinde kullanılan alanlardır.

Sera yetiştiriciliğinde temel amaç besinlerin mevsimleri dışında da yetiştirilebilmesini sağlamaktır. Bu amaç için gereken en önemli maddelerden bir tanesi sera gübreleridir. Sera gübreleri adından da anlaşılacağı üzere özellikle serada yetiştirilen ürünler için hazırlanan gübre karışımıdır.

Sera Gübresi Ne İşe Yarar?

Bitkiler açık ya da kapalı ortamda yetiştirilmesi fark etmeksizin gelişmelerini sağlayabilmek adına bazı besin elementlerine ihtiyaç duyarlar. Bu besin elementleri tarım sektöründe makro ve mikro elementler olmak üzere iki sınıfta değerlendirilir.

Sera ortamında yetiştirilen bitkilerin açık alan bitkilerine göre daha fazla element almaya ihtiyaçları vardır. Sebebi bitkilerin genellikle besin elementlerini kökleri yardımıyla topraktan sağlamalarıdır.

Seracılıkta bitkilerin alması gereken elementler mevsimler dolayısıyla toprak bünyesinde bulunmayabilir ya da az miktarda bulunabilir. Sera gübreleri bitkilerin ihtiyaç duydukları elementleri bünyesinde bulundurur ve kullanımında gerekli besin elementleri bitki kökleri tarafından alınır.

Sera gübreleri kapalı ortam bitkilerinin ürün verebilmesi için olduk elzemdir. Sera gübreleri içinde bulunulan mevsim şartlarında toprak tarafından sağlanamayacak olan tüm makro elementleri içerinde ihtiva edecek şekilde hazırlanır. Makro elementler içerisine giren besin elementleri bitkilerin gelişebilmesi için mutlaka almaları gereken elementlere verilen isimdir. Üreticinin yıl boyu çeşitli meyve, sebze ve bitkileri tüketiciye sunabilmesi adına sera gübreleri oldukça önemlidir.

Üreticinin bir ürünü yıl boyu elde edebilecek olası da ayrıca bir avantaj teşkil eder. Yetiştirilecek ürünler için sera ortamlarında uygun koşullar sağlanabilir fakat sera gübresi uygun koşullar sağlandığında yüksek gelir elde edilmesi açısından en önemli etkendir. Yüksek ürün gelir eldesi hem üretici hem de tüketici açısından avantajlı bir durumdur.

Sera Gübresi Nasıl Kullanılır?

Ülkemizde belli başlı gübreleme yöntemleri vardır. Seracılık işi ile uğraşanlar bu yöntemlerden herhangi biri ya da birden fazlasını kullanabilmektedirler. Bu yöntemler şu şekilde sıralanabilir.

  • Serpme usulü gübreleme
  • Çizi usulü gübreleme
  • Ocak usulü gübreleme
  • Yağmurlama sistemi kurularak gübreleme
  • Yapraktan gübreleme

Bilinen bu gübreleme çeşitleri kendi aralarında farklılıklar ifa eder. Bazı teknik kurulumlar gerektiren yöntemler olabilmekle beraber, el ile yapılan yöntemlerde mevcuttur. Bu gübreleme çeşitleri arasından yağmur sistemi ile gübreleme yöntemi sera şartlarında çok fazla tercih edilmez.

Genellikle yukarıya sulama boruları döşenerek yağmur yağdırır şekilde gübreleme yapılır fakat sera alanları üstleri kapalı alanlar oldukları için bu sisteme elverişli olmamaktadır. Serpme usulü gübreleme yöntemi el ile ya da iş makinesi yardımı ile gerçekleştirilir. Yine sera şartlarında seranın yükseklik miktarına bağlı olarak kullanım kolaylığı ya da zorluğu oluşturabilir.

İş makineleri yardımı ile yapılan gübreleme yöntemi zaman açısından oldukça verimli olsa da sera koşullarına uydurmak biraz zahmetlidir. Çizi usulü gübreleme yöntemi seracılıkta en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Bitkilerin kenarlarına birkaç santim aralıklarla gübre konulması uygulamasıdır.

Ocak usulü gübreleme yine seracılıkta oldukça avantajlı olan gübreleme yöntemlerindendir. Bitki toplulukları ocak diye adlandırılır ve her ocağın ayrı ayrı gübrelenmesi yöntemidir. Yapraktan gübreleme yöntemi diğer yöntemler arasında en fazla risk barındıran gübreleme yöntemidir.

Dikkat edilmesi gereken noktaları oldukça fazladır. Bitkilerin ihtiyacı olan mikro elementlerin yaprakları aracılığıyla vücutlarına alabilmelerini sağlamak için, yaprakların gübrelenmesidir. Bütün gübreleme yöntemleri arasında en fazla tercih edilen ve kullanım rahatlığı açısından en kolay olan yöntem toprak ile iletişime geçilen yöntemlerdir. Fakat bitkiler mikro elementleri kök ya da yaprak bölgelerinden aldıkları için diğer yöntemlerde oldukça önemlidir.

Esasında ürünün ihtiyacına yönelik gübreleme yöntemi bir ya da birden fazla şekilde uygulanabilir. Yöntemlerin bir arada kullanılabilir olması da ayrıca üretici için avantaj sağlar. Üretici birden fazla yönteme ihtiyaç duyulması haline beraber kullanılabilecek yöntemleri seçerek zamandan ve enerjiden tasarruf edebilir.

Sera Gübresi Fiyatları

Sera gübresi meyve, sebze ve bitki olmak üzere üç kategoride sınıflandırılır. Bu sınıflandırma gübre fiyatlarını da değiştirir. Aynı zamanda kullanılacak gübrenin hangi amaca hizmet edeceği ve hangi yöntemle kullanılacağı önemlidir. Örneğin yapraktan gübreleme için kullanılacak gübre fiyatları yağmur sistemi ile gübreleme için kullanılacak gübre fiyatlarından farklılık arz edebilir.

Bu bağlamda kullanıcının serasının elverdiği gübreleme yöntemini belirledikten sonra gübre fiyatlarına bakması önemlidir. Hangi mevsimde hangi ürünün yetiştirileceği de gübre fiyatları için değişiklik gösterebilmektedir. Sera yetiştiriciliği yıl boyu yapılabilmesine karşın bitkilerin gereksinim duydukları elementler bazı durumlarda farklılık arz edebilir. Tüm bunlar dikkate alındığında sera gübrelerinin fiyat skalası oldukça değişken seyretmektedir.

Sera Bitki Gübresi

Sera bitki gübreleri yetiştirilmek istenen bitkilerin genetik faktörlerinin etkisinde hazırlanır. Örneğin yetiştirilen bitkinin yaprak kısımları yenebiliyorsa gübreleme yöntemi ve gübre formu kök kısmı yenilen bitkilerden farklı olabilir. Sera ortamlarında yetiştirilecek bitkiye birçok etken etki etmektedir.

Bu etkenler toprak tuzluluğu, kireç miktarı gibi toprakla ilgili olan etmenlerde olabilir. Sera bitki gübreleri toprakta fazla bulunan maddelerin dengelenmesi, az bulunan maddelere de takviye yapılması amacıyla özel olarak hazırlanırlar. Bu bağlamda yetiştirilen bitkinin cinsi çok önemlidir. Yetiştirilmek istene bitkinin yetiştirildiği bölge ve toprak durumu bitki gübresini de etkiler.

Sera Meyve Gübresi

Sera ortamlarında mevsim dışı meyveler elde etmek mümkündür. Genellikle sera meyveleri yüksek ağaçlar tarafından sağlanan meyveler değil genellikle topraktan yetişen ya da bodur ağaç denilen kısa boylu ağaçlardan elde edilen meyvelerdir. Sera meyve gübreleri diğer gübrelerden daha farklı makro ve mikro elementleri ihtiva etmese de içerik oranları değişkenlik gösterir.

Her meyveye aynı gübre kullanılamayacağı gibi aynı gübreleme yöntemi de kullanılamaz. Meyvelerin yetiştirilmeye çalışıldıkları aklim gübre içeriği açısından önemlidir. Sera meyve gübrelerinin yokluğunda mevsim dışı gübre yetiştirmek neredeyse imkansızdır.

Tüm problemler elimine edilse bile sera meyve gübreleri eksikliği ya da yokluğunda verim alınamayacaktır. Bu bağlamda yetiştiricinin hangi meyveyi hangi ilkim şartlarında yetiştirmek istediğinin bilinmesi meyve gübresinin içeriğini hazırlamak için gereklidir.

Sera Sebze Gübresi

Sera içerisinde yetiştirilecek sebzelerin nereyse tamamı farklı şekilde gübrelenir. Kullanılan gübrelerin içerikleri de değişkenlik gösterir. Örneğin domates yetiştiriciliğinde sera şartlarında karık sulama yöntemi ile gübreleme tercih edilir. Bu yöntemde kullanılacak olan gübre yaklaşık 15 cm derinliğinde açılan fide dikim çukurumdan çıkan toprak ile karıştırılır. Daha sonra karışan gübreli toprağa fideler dikilir.

Her sebze için meyve ve bitkilerde olduğu gibi farklı gübreleme yöntemi uygulanabilir. Ayrıca yetiştirilecek sebzenin ihtiyacı olan elementlere göre sera sebze gübreleri hazırlanmalıdır. Her gübre her sebzenin yetişebileceği besin maddelerini bünyesinde ihtiva etmeyebilir. Bazı sebzeler makro elementleri topraktan alamazken bazı sebzeler de mikro elemen ihtiyacı hissederler.

Bu bağlamda kullanılacak sebze gübresi değişkenlik gösterir. Sera sebze gübresi fiyatları da içerdikleri mineral maddeler bakımından kendi içlerinde değişiklik gösterebilir. Fiyat performans açısından değerlendirildiğinde gübreleme işlemlerinin oldukça avantajlı olduğu görülür. Çoğu sebze yıl boyu üretime elverişli olması bakımından elde edilecek gelir gübreleme fiyatını karşılayacaktır.

 

 

 

İlgili Konular
Fide Gübresi
Fide gübresi özellikle tarım alanları olmak üzere birçok fide yetiştiriciliğinde kullanım alanı bulan önemli maddelerdir
Devamını Oku