Endüstriyel ve kozmetik ürünlerin içeriğinde bakır değerinin tespit edilmesi için bakır analizi gerekli bir bilimsel aktivitedir. Ağır metal analizi çalışmaları kapsamında değerlendirilen bakır elementinin analizinin, tam donanımlı laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir.

Ürünlerin hammadde kontrol aşamalarında ve güvenliklerinin belgelenmesi aşamasında gerekli görülen bakır analiz uygulaması, zorunlu uygulanan bir işlem olmamakla birlikte istek üzerine laboratuvarlarda çeşitli metotlarda uygulamaya konulur. Laboratuvarımızda uygulanan bakır analiz işlemleri, modern metotlar ve gerekli tüm ekipmanlar eşliğinde profesyonel olarak uygulanmaktadır.

Bakır Analizi Nedir?

Yüksek ısı ve elektrik iletkenliği bulunan elementlerden biri olan bakırın, endüstriyel ürünlerde bulunduğu oranı tespit etmek için uygulanan bakır analizi nedir? Bakırın yüksek iletkenlik özelliğinin yanı sıra antibakteriyel özelliği de bilinmektedir. Bu anlamda kozmetik sektöründe önemli bir yere sahip olan bakır elementinin, ürünler üzerindeki oranının tespit edilmesi ürünlerin güvenilirliğini sağlaması açısından büyük öneme sahiptir.

Bakır dünya üzerinde en çok kullanılan ikinci metal olma özelliği gösterir. Silah ekipmanlarından süs eşyalarına kadar yıllarca her alanda kullanılan bakır, zaman içinde metale duyulan ihtiyaçta da artışı beraberinde getirmektedir. Bir nevi sanayileşmenin bu denli yükselmesinde bakırın payı oldukça büyüktür.

Bakırın en bilinen paslanmaz özelliği ise, madencilik ve kaynak sektöründe de kullanımını artıran temel faktörlerden biridir. Endüstriyel ve kozmetik sektöründe ürünlerin içermesi gereken stabil bir bakır değeri bulunmamakla birlikte, şirketlerin ürünün güvenilirliğini kanıtlamak için isteyerek uyguladığı bir analiz tekniğidir.

Bakır Analizi Ne İşe Yarar?

Endüstriyel, gıda ve kozmetik sektöründe uygulanması talep edilen bakır analizi ne işe yarar? Bakır analiz işlemi, öncelikle ürünlerin güvenilirliğini kanıtlar. Tam donanımlı ve modern metotların uygulandığı akredite laboratuvarlarında gerçekleşen bakır analiz işlemi, ürünlerde kaç ppm bakır değeri tespitini gerçekleştirir. Bakır analizinin yönetmelik ile zorunlu olarak uygulanması gibi bir durum söz konusu olmadığı için, işletmeler analiz işlemini kendileri talep etmektedir.

Dünya üzerinde en çok kullanılan ikinci metal olan bakır, laboratuvarlar tarafından uygulanan mineral analizleri sınıfında değerlendirilmektedir. Test hizmeti veren laboratuvarlar bakır analizini, gıda ambalaj ve kozmetik ürünlerin içeriğinde ağır metal olarak varlığını koruyan bakırın değerini test etmek için uygular.

Gıda ve kozmetik ürünlerin güvenilirliği için içeriğindeki metal oranının önemi büyüktür. İnsan vücudunda da bulunan bakır elementinin, gıda ve kozmetik ürünlerinde fazla miktarda bulunması insan sağlığı açısından negatif etki gösterir. Bu anlamda insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde içermesi gereken metallerin sınırlandırmaları, devlet tarafından hazırlanan yönetmelikler ile belirlenmektedir. Fakat bakır elementinin üst ve alt sınır olarak belirlenmiş bir değeri bulunmadığı için, bakır analizi kurum ve işletmeler tarafından istek üzerine uygulanmaktadır. Ürünlerden alınacak numuneler ile analiz işlemine başlanıp, çeşitli metotlarla bakır metal analizi süreci tamamlanmaktadır.

Bakır Analizi Neden Yapılır?

Bakır analizi neden yapılır? Laboratuvar hizmetlerinden biri olan mineral analizleri kapsamına dahil olan bakır analiz uygulaması, gıda ve kozmetik ürünlerinin insan sağlığı üzerinde tehlike oluşturmadığının güvenliğini test etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

İnsan vücudunda da yer alan bakır, vücut sisteminin düzenli olarak işleyişi açısından önemlidir. Fakat insan vücudunda da bakır fazlalığı, bazı sağlık koşullarını olumsuz yönde etkileyen durumları ortaya çıkarabildiği gibi ambalajlı gıda ve kozmetik ürünlerinde de aynı durumu geçerli kılmaktadır.

Laboratuvarımızda çalışan uzman kadromuz eşliğinde yenilikçi metotlar ile uygulanan bakır analiz işlemi, bitmiş gıda ve kozmetik ürünlerin hammaddelerinde yer alan bakır miktarının tespit edilmesi amacıyla talep edilmektedir. Testi yapılacak olan üründen alınan numunenin içeriğindeki organik madde yaş veya kuru olarak parçalanıp absorbsiyon spektrometre aracılığı ile ürün bakır miktarı tespit edilmektedir.

Bakır analiz işlemi yapılırken numune alınması ve metotların uygulanma sürecinde izlenmesi gereken kriterler ISO 1811 standardı tarafından belirlenmektedir. Ürünlerden numune alınırken numune alma araçları temiz ve kuru olması gerekir. Gerekli görülürse gerekli kimyasal temizleme yöntemlerinden biri tercih edilerek materyaller temizlenmektedir. Spektrometrik incelemelerin mümkün olması için gerekli olan tüm numune alma ve analiz süreci, laboratuvarımız tarafından ISO 1811 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Bakır Analizi Fiyatları

İnsan vücudunda saf olarak bulunan ağır metaller aynı zamanda toprak aracılığı ile gıdaların yapısına da eklenerek varlığını sürdürmektedir. Bahsi geçen ağır metaller arasında bakır en önemli ikinci metal olarak değerlendirilebilir.

Günümüzde gıda ve kozmetik sektörü başta olmak üzere diğer birçok sektörde bakır ürünler içeriğinde yer alan metaller arasındadır. Özellikle gıda sektöründe ambalajlı ürünler içeriğinde yer alan bakır metalinin ne ölçüde yer aldığına dikkat etmek oldukça önemlidir. İnsan vücudunda bile fazlalığı veya eksikliği çeşitli hastalıkları beraberinde getiren bakır metali, gıda ürünleri içerisinde fazla miktarda yer alması insan sağlığını tehdit eden bir unsurdur. Bu anlamda gerek gıda gerekse kozmetik gibi insan sağlığını direk etkileme gücü bulunan ürünlerde bakır analizinin yapılması, ürünlerin güvenilirliğini ve insan sağlığını koruyucu etkisi sayesinde önemli bir işlevi bulunur. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen bakır analizi fiyatları için iletişime geçmeniz gerekir.

Bakır analizinin uygulanma metotları, teknolojik gelişmelerden yararlanılarak tercih edilen son teknolojik cihazlar aracılığı ile uygulanmaktadır. ISO standartlarına uygunluğu onaylanan cihazlar ile gıda ürünlerinden alınan numuneler mikro dalga ışınları ile parçalanıp, bakır tayini yapılmaktadır.

Endüstriyelleşmenin olağan bir sonucu olarak bazı ağır metaller, özellikle de bakır hemen hemen her sektörde varlığını göstermektedir. Elektrik ve metalurji gibi birçok sanayi sektöründe varlığını gösteren bakır, insan sağlığı ile doğrudan etkileşimi bulunan gıda ve kozmetik sektöründe de aynı özelliğe sahiptir. Fakat talep edilen bakır analizinin talep görmesi, kozmetik ve gıda sektöründe yer alan ürünlerin güvenilirliğini ölçmek amacını kapsamaktadır.

Devlet tarafından ağır metallerin safsızlık sınırları belirli olsa da bakır metali için belirlenen bir safsızlık ve ideal miktar bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer ağır metal analizlerinde olduğu gibi zorunlu bir uygulama özelliği göstermez. Tüketicilerin günümüzde bilinçlilik düzeyi artış gösterdiği için, özellikle gıda ambalaj ürünlerinde kalite iyileştirilmesi yapılmak adına bakır analizinin yapılması gıda markalarının tercih ettiği bir yöntemdir. Bu analizler hem gıda ve kozmetik şirketlerini hem de tüketicilerin karşılıklı güven ve memnuniyet duymasını sağlamaktadır.

Bakır Analizi Yöntemleri

Laboratuvarlarda uygulanan bakır analizi yöntemleri kuru ve yaş parçalama yöntemlerini kapsamaktadır. Kuru parçalama yönteminde uygulanan metot için gerekli olan malzemeler; terazi, erlen, Hot Plate, balon joje, siyah noktalı filtre kâğıdı, etüv, huni, porselen kroze, pipet, kül fırını ve Kjeldahl tüpüdür.

Numune alınan örnekten 3-4 ml alınıp krozeye yerleştirilir. Fakat ürün katı değil sıvı ise, 1 gün 110 °C’de bekletilmektedir. Kroze kül fırını içine yerleştirilip 10°C’de 2-3 saat yakılır. Ardından kroje fırın içinden çıkartılarak üzerine deiyonize su ve nitrik asit dökülür. Tekrar kül fırınına yerleştirilir. Tüm madde yanana kadar yakma işlemi tamamlanır. Fırından çıkartılan kroze oda sıcaklığında bekletilip, üzerine nitrik asit eklemesi yapılır. Ardından balon jojenin üzerine huni ile birlikte filtre kâğıdı yerleştirilir. Filtre kâğıdın üzerine deiyonize su eklemesi yapıldıktan sonra, kroze içerisinde kalan madde eklenir.

Bakır analizinin uygulandığı yaş yakma metodunda ise kül fırını yerine asit ile yakma işlemi uygulanır. Kuru veya yaş yakma metotları ile uygulanan bakır analizi sonucunda ürün içeriğindeki bakır miktarı belirlenir.

İlgili Konular
Amonyum Azotu Tayini
Yeraltı ve yüzey sularında farklı oranlarda bulunan amonyum azotu, kimyasal bir kirliliğin belirleyicisi olduğu için amo...
Devamını Oku
Ağır Metal Analizi
Atom numarası 20’den büyük olan metalleri kimya bölümü ağır metaller olarak değerlendirir.
Devamını Oku