Tesis ve proses sularında gerçekleştirilmekte olan analizlerden biri civa analizi olarak adlandırılmaktadır. Sularda aranması gereken analizdir. Kirletici kaynak olarak civa suya karışmasıyla bakteri ve organizmalar tarafından metilcivaya çevrilmesi ile meydana gelmektedir. Doğal çevrede civa kaynakları bakır ve kömür cevheri, toprak ve kayalar olarak bilinmektedir.

Genel olarak bakıldığı zaman civa doğada çok az şekilde bulunmaktadır. Daha çok işetmelerde üretilen civa çeşitli birleşimlerde bacalardan atmosfere atılmaktadır. Yani büyük yakma tesislerinde kömür madeninin yanması durumunda ya da bakır cevherinin işlenmesi halinde civa bileşikleri uçucu hale gelebilmektedir. Daha sonra da bacalardan atmosfere atılır.

Eğer bu işletmelerin yeterli bir artım sistemi kurulmamışsa çevreye yayılan uçucu kül içindeki civa toprağa, yer altı sularına karışıp buralarda birikerek kirlenmeye neden olmaktadır. Göllerde ve akarsulardaki biriken civanın demir çelik sanayi tesislerinin, kömür yakmakta olan termik santrallerin, çöp yakma tesislerinin ve de evsel atıksu arıtma çamurunun olduğu tespit edilmektedir.

Civa insanlar için oldukça zehirli element olmasına karşın civa ve bileşenleri bitkilerin gelişmesi konusunda faydalı olmaktadır. Yeraltı sularına, toprağa ve yüzey sularına karışmakta olan civa bileşenleri anaerobik ve aerobik şartlarda kimyasal tepkimeler yüzünden çok zehirli formları bulunan civaya dönüşebilmektedir.

Civa Analizi Nedir?

Proses ve tesis sularında gerçekleştirilmekte olan analizlerden biridir. Sularda aranmasını gerektiği bir diğer önemli analiz kirletici kaynak olarak belirtilmekte olan civadır. Civanın suya karışmasıyla birlikte bakteriler ve organizmalarla metilcivaya dönüştürülmektedir. Civan havada, suda ve toprakta doğal olarak bulunmakta olan ağır bir metal olarak bilinmektedir. Kömür yakmak gibi daha çok endüstriyel durumlar başta olmak üzere çeşitli şekillerde çevreye salınmaktadır.

Üç ana forma bulunmakla beraber bunlar metalik, inorganik ve organiktir. Kişiler madencilik ve endüstriyel işler aşamasında çeşitli şekillerde civa buharını solumaya maruz kalabilmektedir. Balık ve kabuklu deniz ürünleri tüketerek de bu duruma maruz kalınabilmektedir. Çünkü bu hayvanlar su kirliliğinden dolayı düşük konsantrasyonlarda civa emmektedir. Bu da zamanla metilciva, organik form olarak canlıların vücudunda yoğunlaşmaktadır.

Metilciva ise oldukça zehirli ve vücutta belirli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman ciddi sağlık sorunları da ortaya çıkmaktadır. Civa analizi nedir? Sorusunun yanıtı olarak ise civanın varlığının izlenip buna göre kontrolünün sağlanması oldukça önemli durumlardan biridir. Çünkü civanın analizinin yapılması, tehlikenin öngörülmesi ve olabilecek riskler en aza indirilmektedir.

Riskleri en aza indirerek civa yüzünden ortaya çıkacak sorunların iyileştirilmesi hususunda kolaylık sağlamaktadır. Civaların düzenli olarak analizi daha düşük şekilde bakım maliyeti ve güvenlik açısından da avantajları bulunmaktadır. Bu yüzden civanın analiz edilmesi ve tespiti çevreye karşı bulunan zararı noktasında da uyarıcı olmaktadır.

Civa Analizi Ne İşe Yarar?

Çevre ve sağlık açısından bakıldığı zaman birçok olumsuz etkisi bulunmakta olan civa ve bileşikleri birçok alanda kullanılır. Kontrolsüz şekilde toprağa, suya ve havaya bırakılmakta olan civa ve bileşikleri hiç bozulmadan doğada kalabilir. İnsanlar birçok yerde civa içeren yer altı suyu tüketmek zorunda kalmaktadır. Her türlü zararı olan civanın verdiği zararların önüne geçilmesi açısından kimyasal olarak birtakım incelemeleri ve analizi yapılmaktadır. Buradaki amaç ise tamamen analizi yapılan civa konusunda bilgi alınmasıdır.

Civa analizine önem verilmesi sayesinde civa kullanımı ve doğada bulunduğu her türlü alan ortaya çıkarılmaktadır. Bu kadar olumsuz etkisi bulunan civanın insanların da kullandığı ve hatta tükettiği yerlerdeki varlığı oldukça tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle de civa analizi ne işe yarar? sorusunun yanıtı olarak tamamen tüm tehlikelere ve oluşacak durumlara karı önlem alma belirtilebilir. İçme ve yeraltı sularında bulunan civa kirlenmesi dünya çapında önemli bir sorun ve tehlike olarak görülmektedir. Çünkü zararlarından dolayı tehdit oluşturması yüzünden bunun analiz edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde olduğu zaman civa daha bilinçli şekilde varlığını devam ettirebilir.

Civa Analizi Neden Yapılır?

Civa analizi ve bunun süreç takibinin yapılması ürün kalitesi, zararlı olan maddeler ve dikkat edilmesi gereken durumlar açısından avantaj sağlamaktadır. Metallerle alüminyum ile alaşım oluşturduğu zaman büyük tesislerde birtakım sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Boru hattı kaynaklarında kriyojenik parçalarda ve alüminyum ısı eşanjörlerinde hasara neden olabilir ve çevre için çok ciddi hasarlara neden olabilir. Bu da hem ciddi ekonomik etkiler hem de çevresel olarak kirlenme meydana getirmektedir.

Civanın varlığının izlenmekte oluşu ve analizinin yapılması çok sayıda önemli fayda ile karşımıza çıkmaktadır. Proses tedarik iyileştirmesi açısından yardımcı olmaktadır. Riski ise yönetilebilir hale getirerek oluşacak olumsuz durumları sınırlandırmaktadır. Civa tespiti ve analizinin hem çevresel hem de sağlıksal açıdan birçok faydası olduğu için bunun yapımın önem vermekte fayda vardır. Üç şekilde bulunan bu civaların ilki olarak metalik civanın bileşik oluşturmamış element civa olduğunu belirtmek doğru olmaktdır. Civa buharı renksiz ve kokusuz olmaktadır. Civa analizi yapılarak civanın varlığı tespit edilmiş olmaktadır.

Metalik formda bulunan civa endüstride 300’den fazla olacak şekilde değişik yapıda kullanılır. Metalik formdaki civa sanayide klor gazı olarak ve soda yapımında kullanılmaktadır. Bu da elbette ki civa kirliliğine neden olur. Termometre, barometre, lambalar, vakum tulumbaları, floresan, aynaların sırlanması ve altın gümüş üretiminde de civa yaygın olarak kullanılmaktadır. İnorganik civa ise genel olarak beyaz renkte olmakla beraber civa sülfit kırmızı renkte olmaktadır. Civa klorür en toksik olan inorganik civa bileşiklerindendir. Civa analizi neden yapılır? Sorusunun yanıtı olarak civanın varlığının tespitini görebilmek hedeflenmektedir. Organik civa ise karbon ile birleşerek oluşmaktadır. Doğada çeşitli şekilde yaygın olarak bulunmaktadır. Gübrelerde, boru yapımında, döşeme cilalarında, deri sanayisinde kullanılır.

Civa Analizi Fiyatları

Kimyasal olarak yapılmakta olan araştırmalar ve analizler eşiğinde civa analizi fiyatları kapsamında net bir fiyat belirlemek mümkün olmamaktadır. Çünkü işlemin gerçekleşmeden önce detaylıca anlatılması ve karşılıklı olarak anlaşılması önemlidir. Net bir fiyat alınması için civa analizi konusunda bilgi alınması gerekmektedir. Bu şekilde olduğu zaman kişilerin beklediği ve istediği hizmet konusunda hem daha ayrıntılı bilgi verilmiş olur hem de beklenti firma tarafından tam anlamıyla karşılanmaktadır.

Civa Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Doğal çevrenin korunması ve civa varlığının kontrol altına alınması açısından yapılan civa analizi oldukça büyük avantajları beraberinde getirmektedir. Yapılmakta olan civa analizleri noktasında resmi kuruluşlar tarafından çıkarılmış olan yasal düzenlemelere ve buna ek olarak test ve analiz yöntemlerine uyulmaktadır.

Tüm bunlar civanın olumsuz yönlerini ortaya çıkarak aslında ne kadar zararlı olduğunu göstermektedir. Tabi ki civanın zararından korunmak adına ise civanın varlığının tespit edilmesi gerekir. Peki civa olup olmadığı nasıl anlaşılır? Burada civa analizi ve tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapılan analizin test ve yöntemlere uygun olması daha doğru sonuç alınması için gerekmektedir. Civa elementi en zararlı olan kirleticilerden biri olarak biyolojik bir işlevi bulunmayan ve hatta zararı daha çok olan elementlerden biridir. Rengi gümüş beyazı olarak bilinmekle birlikte suda çözünmez ve suya oranla 13,55 kat daha ağır olmaktadır. Havaya oranla ise yedi kat daha ağırdır. Civa analizi ile tüm istenen detaylar ortaya çıkarılmaktadır.

 

İlgili Konular
Bor Analizi
Bor analizi genel anlamda; borun bitki çeşitlerine zarar vermesini engellemek amacı ile uygulanır.
Devamını Oku
Bakır Analizi
Yüksek ısı ve elektrik iletkenliği bulunan elementlerden biri olan bakırın, endüstriyel ürünlerde bulunduğu oranı tespit...
Devamını Oku
Amonyum Azotu Tayini
Yeraltı ve yüzey sularında farklı oranlarda bulunan amonyum azotu, kimyasal bir kirliliğin belirleyicisi olduğu için amo...
Devamını Oku